POEZIE ŞI BLOG – Toamnă 2015

SUMARBT COP POEZIA toamna

Cassian Maria SPIRIDON –  Blogosfera şi lirismul / 5

 „Dacă haiku este poezie, şi sunt sigur de asta, poate fi scris de orice fiinţă umană trăitoare pe pământ” dialog cu Dietmar TAUCHNER, scriitor, Viena / 8

POEME de: George POPA (15), Maria MĂNUCĂ (17), Dumitru ICHIM (22), Bogdan ULMU (26), Ion Gheorghe PRICOP (26), Marcel MIRON (29), Boris MARIAN (32), Eugen EVU (34), Nina GONŢA (37), George CEAUŞU (40), Constanţa NIŢĂ (42),  Felix CONSTANTINESCU (45), Cristian STURZA (47),  Nicolae CORNESCIAN (50),  Şerban CODRIN (51),  Constantin  BOBOC (53), Carmen FOCŞA (55), Gabriela PACHIA (58), Eugen D. POPIN (61), Gheorghe VICOL (66)

TINERI AUTORI: Raul CONSTANTINESCU (70), Laura Delia VLAI (73), Alexandru CAZACU (78), Angela Melania CRISTEA (84), Ioan Gelu CRIŞAN (87)

 ARTE POETICE LA ROMÂNI: Emil MANU – Ce e poezia? / 90 

POEME româneşti de: Alexandru ANDRIŢOIU (92), Paşcu BALACI (93), Miron BLAGA (94), Viorel HORJ (95), Ioan MOLDOVAN (95), Lucian SCURTU (96), Alexandru SFÂRLEA (97), Traian ŞTEF (98), Constantin NISIPEANU (98), Petre STOICA (99), Nichita STĂNESCU (100), Anghel DUMBRĂVEANU (100), Grigore VIERU (101), Marin SORESCU (102),  Cezar BALTAG (104), Gheorghe PITUŢ (106), Ion Pachia TATOMIRESCU (107), Gabriela PACHIA (109), Adrian BOTEZ (111), Dorel VIŞAN (112), Horia ZILIERU (116), Flavia TEOC (119), Eugeniu NISTOR (120), Ion MĂRGINEANU (122), Zenovie CÂRLUGEA (123), Cassian Maria SPIRIDON (123),  Nicolae DIACONU (125), George VULTURESCU (126), Alexandru ŞERBAN (126)

traduse de: Constanţa NIŢĂ, Gabriela PACHIA, Olimpia IACOB, James MEREDITH, Christian W. SCHENK, Mircea M. POP

 

Marius CHELARUBiblioteca HAIKU/ 130

 

POEME de: Peter BATEMAN  (139), Alice VEDRAL RIVERA (140), Elizabeth WINDER (141), Libuše ČAČALOVÁ (142), Lyn MOIR (143), Martin REINER (144), Sandra SIMPSON (145), Theodor STORM (146), Ludwig TIECK (147), Alfred MOMBERT (148), Jorge Luis BORGES (149), Zacarias ESPINAL (151), Philippe LEKEUCHE (152), Anna RUCHAT (161), Francesco BELLUOMINI (162), Lina SALVI (165), Margherita RIMI (168), Adam OSIECK (172),  Zoran MIMICA (174), Renaud LEJEUNE (176)

în româneşte de: Ligia Doina CONSTANTINESCU, Vera BORKOVEC, Petra ZALLMANNOVA, Andrew OAKLAND, Mircea M. POP, Victor ŞTIR, Ioan LASCU, Eliza MACADAN, Răzvan CHEZASU, Marius CHELARU

 

POEZIE ŞI BLOG

George POPA – Poezie şi blow-up / 179

 

ESEU

Leonida MANIU – Imnul în literatura greacă veche / 181

Dorin N. URITESCU – O viziune fundamental nouă a interpretării poeziilor: Floare albastră de Mihai Eminescu şi De ce-aş fi trist de Tudor Arghezi (I) / 189

Daniel ONACA La trecerea din viaţă a unui suflet larg. Reflecţii despre metaforele din poezia lui Tomas Tranströmer / 201

Mihaela RĂDUCEA – Simbolistica luminii în structura imaginarului poetic blagian / 205

 

RECENZII

Ioan HOLBAN – Festinul cînturilor nerostite / 211

Marius CHELARU – Să simţi cuvintele ca pe o şoaptă în vîrful degetelor/ 214

Marinică POPESCUVasile Popovici şi lirismul transdisciplinar / 216

Livius Petru BERCEA – Identităţile lirice ale lui Aurelian Sârbu / 220

Gheorghe SECHEŞAN – Ţipătul poeziei / 222

Ironim MUNTEAN –  „Orice carte este o confesiune” / 225

Petruş ANDREI – Poeta Dorina Stoica – Când nu te iubeam / 228

Emanuela ILIE – Raftul Cărţilor de poezie / 231

Nicolae MAREŞ Gînduri vechi şi noi / 235

 

ÎNSEMNĂRI

Iota PARTHNIOU – Itinerar pe plaiurile româneşti / 238

 

„POEZIA LA IAŞI”

Mihaela ALBU – Iaşul – Cetate a Poeziei şi viitoare Capitală Culturală Europeană / 243

 PARODII de Lucian Perţa/ 245

PRIMA VERBA–Carmelia LEONTE/ 248

 Mihai EMINESCU: Criticilor mei / 250