Arte poetice la români

ARTE POETICE LA ROMÂNI

   G. CĂLINESCU   Revistele și scriitorii tineri   Revistele de altădată, în generalitatea lor, erau un mijloc pentru scriitori de a se face cunos­cuţi. Ele se năşteau, adesea, din iniţiativa unui grup care, spre a fi semnalat, arbora şi o anume teorie literară, publicînd un „manifest”. Tinerii, ca să fie admişi, luau, printr-un mimetism inocent, […]

ARTE POETICE LA ROMÂNI – I.L. CARAGIALE

    …Era o excelentă şcoală de croitorie cursul meu cu deviza clasică „Le style c’est l’homme”, unde am învăţat să croiesc fel de fel de haine, să le repar şi să le scot petele; dar unde niciodată n-am aflat anume pentru uzul practic ale cui sînt acele minu­nate şi deosebite veşminte; şi, necunoscînd muşte­riul, […]

ARTE POETICE LA ROMÂNI: Constantin BRÂNCUŞI

    Şi oferta la tranzacţie n-a lipsit; iată una, din anii primelor începuturi, cu un ecou familiar pentru noi: „Mica mea faimă de ucenic şi lucrător îndemînatic ajunsese şi la Bucureşti” (,,Făceam cîte o sculptură pe zi în genul lui Rodin” – notează în această epocă artistul). „A venit la mine ministrul Vasile Morţun […]

ARTE POETICE LA ROMÂNI:CONSTANTIN BRÂNCUŞI

    „Sînt puţini sculptori, dintre cei ce lucrează astăzi în limbajul modern, care să nu sufere influenţa sa”. (Din monografia „Constantin Brâncuşi” de David Lewis)   „Din cînd în cînd, seara, cînta la vioară cîntece româneşti, şi atunci îi ţîşneau lacrimi amare din ochi”. (Din mărturiile pictorului american Oscar Chelimsky)     Ar trebui, […]

HELIADE-RĂDULESCU (1802-1872) Regulile sau gramatica poeziei (I)

ARTE POETICE LA ROMÂNI   HELIADE-RĂDULESCU (1802-1872) Regulile sau gramatica poeziei (I)[1] Nimic nu este aşa de anevoie decît a începe cineva un cuvînt înainte la o carte, şi mai vîrtos la aceasta. Lucru este destul de vorbit; începutul însă este cu greu pînă să-l găsească cineva. Puţintică răbdare nu­mai, că dăm peste căpătîiul firului. […]

Al. PHILIPPIDE (1859-1933)

LA ÎNĂLŢIMEA NOULUI PUBLIC – Poezia nu suferă mediocri­tatea. Asta a spus-o răspicat Horaţiu în Arta lui poetică: „Poeţilor nici zeii, nici oamenii nu le îngăduie să fie mediocri”. Într-o societate plină de entuziasm creator cum este societatea noastră socialistă, această exigenţă exprimată de poetul latin este mai la locul ei decît oriunde şi decît […]

ARTE POETICE LA ROMÂNI: G. CĂLINESCU A fi poet…

— Între contemporan şi actual este de făcut această distincţie calitativă. „Contemporan” este ceea ce trăim sub ochii noştri în acest minut, „ac­tual” ceea ce, pornind din contemporan, rămîne multă vreme în actualitate. În literatură (fie poezie, fie proză) ne interesează actualul din contemporan, adică umanul, universalul, fără ca prin asta să fie nevoie de […]

ARTE POETICE LA ROMÂNI: Tudor VIANU (1898-1964)

Estetica, avînd ca obiect una din valorile culturii omeneşti este limpede că judecăţile ei nu pot avea un simplu caracter de constatare. Cine studiază arta, ca estetician, este adus să o confrunte, în realizările ei, cu idealul pe care şi-l face despre artă şi să pronunţe judecăţi de valoare. Acest caracter general al esteticii dobîndeşte […]

Al PHILIPPIDE – Condiţia contemporană a poeziei. Concurenţa genurilor?

Ar putea fi vorba de o concurenţă între genu­rile literare sau chiar între arte diferite, atunci cînd genurile literare sau artele ar coincide perfect în ce priveşte natura lor, mijloacele lor de expresie şi, mai cu seamă, bucuria pe care ne-o dau şi emoţiile pe care ni le provoacă. Dar fiecare dintre ele ne mişcă […]

Marin PREDA (1922-1980)

DESPRE PROFESIUNEA DE SCRIITOR  Scriitorul trebuie să lupte împotriva prejudecăţilor în meseria lui şi să facă tot ce poate ca această meserie să progreseze. Nu e un secret pentru nimeni că în sînul ori­cărei profesiuni se strecoară şi oameni care iubesc nu atît profesiunea, cît avantajele ei. Cînd numă­rul acestor oameni depăşeşte un anumit procent, […]