POEZIA revistă de cultură poetică nr. 1 (83)/ primăvară, 2018

APARE SUB EGIDA

UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

 

POEZIA

revistă de cultură poetică

nr. 1 (83)/ primăvară, 2018

 

 

 

 

 

Tema numărului

 

POEZIE ŞI PROFEŢIE

 

Primăvară 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editor: FUNDAŢIA CULTURALĂ POEZIA

Număr apărut cu sprijin de la bugetul local

 

REDACŢIA:

DIRECTOR FONDATOR: Cassian Maria SPIRIDON

REDACTOR ŞEF: Marius CHELARU

REDACTORI: Emanuela ILIE, Liviu PAPUC

SECRETARIAT DE REDACŢIE: Doina BUCIULEAC, Mariana IRIMIŢĂ

 

 

COLEGIUL:

Lucian ALEXIU (Timişoara)

Leo BUTNARU (Chişinău)

Dragoş COJOCARU (Iaşi)

Chiril COVALGI (Rusia)

Ioan HOLBAN (Iaşi)

Olimpia IACOB (Satu Mare)

Miron KIROPOL (Franţa)

Carmelia LEONTE (Iaşi)

Güner AKMOLLA (Constanţa)

Mihaela MOSCALIUC (SUA)

Mircea PLATON (Iaşi)

Mircea M. POP (Germania)

George POPA (Iaşi)

Adam PUSLOJIC (Serbia)

Christian W. SCHENK (Germania)

Baki YMERI (Priştina)

Andrei ZANCA (Germania)

Michael WATERS (SUA)

 

Pe cop I:

Blind Ossian Singing his Swan Song, gravură de Johan Frederick Clemens’

după pictura lui Nicolai Abildgaard, British Museum

 

 

 

REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA:                                                       ISSN 1582-0890

Str. I.C. Brătianu nr. 22, etaj 1

700037, Iaşi

Tel./Fax: 0232-260390

e-mail: poezia95@yahoo.com

www.poezia.usriasi.ro

RO53RNCB0175033618300001 – BCR IASI

 

 

 

 

 

ABONAMENTE pe adresa REDACŢIEI sau în contul revistei

(cu condiţia expedierii pe adresa revistei a documentului de plată

precum şi a adresei poştale complete unde să fie expediată revista)

 

Tipărit la BLUE SIM & CO

Bd. Carol I, 3-5, 700037 Iaşi, simonaslf@yahoo.com


SUMAR

Cassian Maria SPIRIDON De la profeţie la Poezie / 5

 

„Nu am părăsit niciodată poezia”, convorbire Metin Cenghiz, Turcia/ 8

 

POEME de: Ioana DIACONESCU (17), Christian W. SCHENK (19), Octavian DOCLIN (20), George ANCA (22), Ion Gheorghe PRICOP (24), Daniel IONIŢĂ (25), Elena Liliana POPESCU (27), Elena VULCĂNESCU (32), Ştefan AMARIŢEI (35), Melania RUSU CARAGIOIU (36), Dan MINOIU (39), Gabriela PACHIA (40), Manolita DRAGOMIR-FILIMONESCU (42), Adriana WEIMER (44), Nina GONŢA (47), Carmen MĂCELARU (48)

TINERI AUTORI: Magdalena HĂRĂBOR (50), Marian HOTCA (51), Libastra BOTEZATU (53), Irina-Lucia MIHALCA (54), Lucian Victor BOTA (56)

 

POEZII DE LA CENACLUL SCHENK  / 58

POEZII DE IERI PENTRU AZI /  71

ARTE POETICE LA ROMÂNI: G. CĂLINESCU – Revistele şi scriitorii tineri / 74

 

POEME româneşti de: Mihai EMINESCU (76), Veronica MICLE (78), Tudor ARGHEZI (78), Lucian BLAGA (78), Leonid DIMOV (81), Petre STOICA (82), Nichita STĂNESCU (83), Anghel DUMBRĂVEANU (84),  Grigore VIERU (85), Marin SORESCU (86), Gheorghe PITUŢ (88),  Ion PACHIA TATOMIRESCU (89), Adrian BOTEZ (90), Leo BUTNARU (91), Mircea PLATON (91), Marius CHELARU (92), Cassian Maria SPIRIDON (95)

traduse de: Liliana FOŞALĂU, Gabriela PACHIA, Guner AKMOLLA, Mircea M. POP, Joachim SCHWIETZKE

 

Marius CHELARUBiblioteca HAIKU/ 99

 

POEME de: Rebekah MORGAN (108), Rainer Maria RILKE (110), Johann Wolgang GOETHE (112), Michele Joshua MAGGINI (115), Giovanni IBELLO (119), Alice FONSECA (122), Filomena CARIA (122), Adilla LOPES (124), Eugénio de ANDRARE (125), Antonio NOBRE (125), Teresa de JESUS DUARTE REIS (126), Pierre CHAPUS (1128), Jacques CHESSEX (129), Armel GUERNE (131), Maurice CHAPPAZ (131), Georges HALDAS (133), Anne PERRIER (134), Phillippe JACOTTET (136), Valerii BRIUSOV (137), Leopold STAFF (146), Kazimiera ILLAKOWICZOWNA (146), Jaroslav IWASZKIEWICZ (147), Kazimierz WIERZYNSKI (147), Julian TUWIM (148), Ylmaz ARSLAN (149), Mihalis GANAS (151), Ondrej HLOZEK (156), Jan TAZBERIK (160), Jeton KELMENDI (163), Dalimir STANO (191), Jerzy PARUSZEWSKI (195)

în româneşte de: Radu ANDRIESCU, Christian W. SCHENK, Eliza MACADAN,  Ana VRĂJITORU, Constanţa NIŢĂ, Alexandru G. ŞERBAN, Nicolae MAREŞ, Niculina OPREA, Sorina MUNTEANU, Mircea Dan DUŢĂ, Dagmar Maria ANOCA, Lucian ALEXIU

 

POEZIE ŞI PROFEŢIE

Mircea PLATON –  Chipul poeziei / 166

Dragoş COJOCARU – Citat şi parafrază profetică biblică în opera Nabucco de Verdi / 170

Daniela ANDRONACHE – Forţa profeţiei în poemele dramatice Manfred şi Cain ale lui George Gordon Byron / 172

Cristina RUSU „Cînta-voi acum iubitului Meu/ Cîntarea celui iubit al Meu pentru via Mea, profeţia cînt a lui Isaia / 177

Diana Dobriţa BÎLEALumea închisă într-un vers / 181

Raul CONSTANTINESCU – Poezie orfică – profeţie / 185

 

ESEU

Adrian BUCURESCU –  Lumini spre Ţara-Mamă /  188

Daniel ONACAPar Lagerkvist sau peregrinul împăcat cu lumea/ 190

 

CRONICI ŞI RECENZII

Ioan HOLBAN – În casa de curat a copilăriei  / 197

Pasărea albastră din amurgul reginei de caro / 199

Fericirile triste ale zeilor / 202

Cristian LIVESCU  Despre simplitatea patriarhală: Ioan Ouatu / 204

Simion BOGDĂNESCU –  Gramatică afectivă / 207

Valentin TALPALARU –  Iniţierea prin contemplare / 209

Vasile FLUTUREL – O nestemată a poeziei contemporane: Piatra de Ca’ Vendramin, de Eugenia Bulat / 211

Vasile DIACON Constantin Mănuţă, la vremea croinului „rugător” / 215

Constantin MĂNUŢĂ – Vasile Larco – reprezentant al liricii contemporane  / 219

Diana VRABIE – Vasile Fluturel: poetul ninsorilor galbene / 225

Dana Nicoleta POPESCUVersurile unui cărturar umanist / 230

Dana Dobriţa BÎLEA – O călătorie iniţiatică / 231

Marina CUŞA – Călătorii în lumea cărţilor / 236

 

ÎNSEMNĂRIFlorentina NIŢĂ – Poezia diasporei (VII) / 238

 

PARODII deLucian Perţa/ 242

 

PRIMA VERBACarmelia LEONTE/ 246

 

Mihai EMINESCU: Cu gîndiri şi cu imagini / 250

 

X

 

 

 

Viitoarele numere vor avea ca temă:

2018 Poezie şi păcat; Poezie şi clarviziune; Poezie şi virtute

2019 Poezie şi avatar; Poezie şi metempsihoză, Poezie şi mîntuire; Poezie şi Înviere

2020 Poezie şi dans; Poezie şi matematică; Poezie şi inteligenţă, Poezie şi raţiune