POEZIE

Ioana DIACONESCU

V A M P I R

Își așezase pe mijlocul meu

O mînă înmănușată în argint și rece

Ochiul lui adîncit în orbită mă fascina

Pregătită fiind pentru frică

 

Își scoase apoi haina de pămînt cu guler de ierburi

Îmi puse pe umeri un șal destrămat

Mă strînse la piept îmi frînse o coastă

Ce frison îmi spuneam

Credeam că o să-mi fie mai frică

Dar el nici una nici două își așeză binișor gura

Pe gura mea

Și ce gură avea rece ca gheața și fierbinte ca lava

Tocmai izbucnind din vulcan

Nu-i simțeam gustul ci mireasma tuberozei otrăvite

Picurată pe limbă

Și viața mea trecea în venele lui pe nesimțite

Încît starea de adormire se adînci

Cu o pasiune mortală

Cu o stea înfocată

Pe un cer de cerneală

 

FĂRĂ ARME

Acolo m-a adormit șarpele cu ochii lui verzi

Și de smarald revărsat roșu

Într-o vale adumbrită de genele

Uriașe încolăcite

Trupul era așezat în formă de L

Pe mușchiul verde de partea umbrei

Torsul putea fi zărit de sus ca o stîncă pe care

Se adînceau

Solzii lui pămîntii ascunși de lumina de lună

Ca atunci cînd pe țărm pășești fără a ști

Că marea te-ngroapă și-ți păstrează întreagă

Făptura

 

UN BRAŢ VEGETAL

Desprins părea un braț vegetal

Pe care se putea vedea tresărind devenirea

Frunze ramuri și flori

Săpînd în sufletul

Neștiutor de moarte

Adumbrirea

Ce este aceasta

Îți răspunde ecoul izbit între copaci

 

Dar orbirea cine le-o vede

Orbirea lor fără frunze

Ramurile brațelor

Spre înălțarea privirii

 

Planezi pămînteană

Pe vîrfurile nervoaselor degete

De balerină boreală

La urma urmelor se trage cortina amurgului

Nu a scenei mirosind a fard

 

Dar orbirea cine le-o vede

Au ajuns la frunze ramurile verzi

 

O albie tot are

Ceea ce pare a fi aurul și pămîntul

Toate culori din vraja feței tale

Ce se va stinge

În timp ce nu se stinge

 

CUM CLOPOTELE MĂRII

Cer scris peste cerul real

Adîncit în cuvinte

Diminețile caste în neguri fierbinți

Din nerisipire

Pieptul tău peste lumina înflorită a iernii

Deodată respirînd adînc

Pîntecul tău

Sub lumina gurii mele

Zorii sub fulgere fremătătoare

Halucinogene

Adîncită în sufletul tău mă absorbi

Cum clopotele carnivore ale mării

Gonind înspre mine

Rapace înfometate

 

Christian W. SCHENK

 

Toamna corbii…

 

Vânt de toamnã bate-n frunze,

Crengile s-adie,

Stropii vinurilor vechi

Au plecat din vie.

 

Vânt de toamnã suflã fumuri

– amintiri plãcute –

Dinspre zilele trãite-a

Verilor avute.

 

Vânt de toamnã-i aminteşte

Apei ce-şi strecoarã

Clipocitul încã treaz,

Sã curgã spre moarã.

 

Vânt de toamnã, vânt de toamnã

Cine oare te îndeamnã

Sã alungi în mine stropul

Cel ce va mãri potopul

Altor stropi, ca sã ajungã

Anilor ce mã alungã?

 

Nu da bice cailor

Toamnã rea, ursuzã,

fiindcã versul mi-a fugit

Cu o altã muzã –

 

Vânt de toamnã-ngãlbeneşti

Paginile goale

Peste care corbii tãi

Dau pe rând ocoale…

 

 

 

 


Octavian DOCLIN

Geamgiul şi olarul

Îşi aminteşte azi cu duioşie

cum în plină amiază de vară

cînd lumina dansa albindu-i ochii

spărgea liniştea doar un strigăt

ca un cîntec suit pînă la el

din vechime

era al unui om mai mult scund

care căra în spatele lui prea îngust

o sarcină de lumini ocheţi şi oglinzi

îl aude şi acum amintindu-şi copil fiind

cît de repede ieşea la poarta de la drum

să-l vadă şi să-i audă chemarea

pentru cei care aveau nevoie să-şi umple

vreo spărtură în uşi ferestre ori porţi

„oglinzi şi geamuri pentru neamuri,

geamuri şi oglinzi pentru oameni cuminţi˝

numai un singur astfel de îndemn

îl mai scotea cu aşa nerăbdare din casă

cel al olarului din Biniş

care şi el parcă intona un alt cîntec bătrîn

„hai la oale, hai la oale˝ şi el olarul

bucuros dădea gol pe plin

şi pleca mai departe

geamgiul însă era întotdeauna oprit la casa părintească

pentru odihnă şi cină

pentru a umple şi el un gol dar cu lumini

ce-l orbeau şi-l făceau să adoarmă apoi

visînd numai vise colorate de copil

pe care le mai trăieşte şi astăzi la bătrîneţe

dimineaţa sărea repede din pat

să-i povestească visele de peste noapte geamgiului

dar vai, astăzi numele nu şi-l mai aminteşte

îşi aminteşte doar cum mama sa încerca

să-i şteargă o lacrimă liniştindu-l

s-o dus maistorul

dar ţi-o lăsat oglinjoara asta

să-ţi aduci aminte ori de cîte ori te uiţi în ea

de lumina dintr-o amiază de vară

pîlpîind în ochii tăi cruzi de copil.

Mama

Îşi priveşte deseori mama

gherghină înfloritoare cîndva

Iederă a tatălui său

astăzi tot mai puţină

şi atunci dar numai atunci

îşi scoate oglinjoara din buzunarul de la piept

pe care i-a dat-o în copilărie

mama lui spre aducere aminte de răceala

lutului reavăn

ori de lumina care-şi făcea loc

ca un sfredel în ochii lui

atît de nerăbdători să vadă

şi să cuprindă lumea cu splendorile

şi nenorocirile ei

(tot mai des visa la vîrstele lui viitoare

cu cercuri tot mai şterse în trunchiul

trupului său mergînd şi el spre împuţinare

dar tot mai vizibile pe fruntea lui

pe crucea tăiată în două de la jumătate)

 

era copilul pentru care simţea ceva altfel

„nu mai scrie copile poezii că te poţi tulbura la cap

şi pocăieşte-te” el îi răspundea încet

„ştiu mi-ai mai spus asta”

dar cădea repede în subteranele lui

revenind plin de remuşcări şi angoase

fugea la ea odihnindu-şi capul în poala ei

pocăit doar pentru o clipă

pleca însă pentru aceleaşi căderi şi reveniri

şi tot aşa pînă astăzi cînd tot mai împuţinat şi el

amintirea frumuseţii acelei flori din grădină

rămîne enigma străinului

a celui ce scrie aici

revenit copil pentru mîngîierea

a două mîini mult prea fragile.

 

Amantul

Aţi fost voi vreodată

prin subteranele docliniene

ca să călăriţi moartea moarte

adică moartea virgină

nu n-aţi fost pentru că

sigur v-aş fi văzut

atunci de ce plîngeţi de frica ei

eu nu plîng eu rîd împreună cu ea

de aceea la chemarea ei

cobor măcar o dată pe lună

în subteranele mele

(ehei în tinereţe o iubeam zilnic)

unde mă aşteaptă cu trupul ei

de tăciune să ne iubim pînă la epuizare

doar în pielea goală

aşa se face că ori de cîte ori revin

la suprafaţă

gol goluţ hainele oprindu-le la ea

ca să fie sigură că voi reveni de fiecare dată

la chemarea ei

doar cu huo amantul morţii cu pieptul păros şi negru

mă apostrofaţi

fiindu-vă frică să mă arătaţi

cu degetul.

 

 

 

 

George ANCA

şi eu mă bucur

şi eu mă bucur mereu

când mă vizitează Dumnezeu

şi Dumnezeu se bucură mereu

şi el şi tu şi eu

poate mai repede eu

că m-a ajutat Dumnezeu

mi-a luat-o pe mama la el

şi a ajutat-o cu moarte la fel

ca pe soldaţii războaielor

săracii noroaielor

când era ea credincioasă

venea Dumnezeu în casă

şi ne bucuram mereu

când ne vizita Dumnezeu

scriu aici

scriu aici în loc să citesc De rerum natura

sufăr cu trupul în loc să fiu liber de toate

însă mai bine să fie aşa mă sfătuie locălnicia

 

în fără scris şi nesuferinţă că nu m-aş arăta nici morţilor

încă o dată aş fi bucuros de a compune în româneşte

o operă precum Corbul americanului antibostonian

 

atunci unde-i fereastra mea noaptea s-o deschid

bustul în aşteptare şi vorbele crezute în sunet

se petrec în ţările mici altfel de păsări prin altfel de ferestre

 

dar s-or fi diluând în pământuri cu munţi visuri de geniu

lucru este înfăţişarea prin haine ascunsă cuminte

faţa frigului întoarsă în făptura întoarcerii la De rerum natura

 

profet

profet osândit să-şi răscumpere tragicul orgoliu

de a media între umanitate şi absolut prin nefericire şi solitudine

se dizolvă intelectual în lumea imaculată a gândului bun

 

nici dorinţa de a schimba faţa lumii nici gândul salvării prin fapta memorabilă

nu schimbă destinul omului trecător Faust vrea să facă binele general

dar când deţine puterea ajunge să creeze o lume numai pentru sine

 

pânză

am ales o singură pânză

de peste apă

când mi-a ieşit înainte

femeii celei dintâi i-am întins-o

pe maluri o încerca din ispită

şi noaptea s-a dus prin sate

iar în oraşe nu-şi privea umbra

 

dimineaţa s-a întors la pânza

de peste apă aleasă de mine

cu mâna mea am acoperit-o

aflându-mă sub valuri de râu

a aşteptat să îi ies înainte

necunoscut iar eu învăţasem

cum n-o s-o mai văd pe sub pânză

 

şi-n iarnă se va grăbi la vreme

de gheaţă îmi va cere din suflet

să strâng la piept haina pânzei primite

 

 

 

Ion Gheorghe PRICOP

                            Lecţie

 

Nu grăbi, Eliahor, exerciţiile tale de trecere sunt,

fatalmente, mai scurte, copiii şi catedralele se fac

totuşi în timp, poema

şi cartea cer necesarul

tribut de sînge şi carne; parcă ai fi caii înhămaţi

de bunicul la căruţa gata s-atingă pragul de sus

al piscului ciorilor, sau

cănăruţa, fata de fulgi

a veterinarului satului, zis şi cel-de-oţel, care-a

cotrobăit două zile şi două nopţi prin măruntaiele

 

vacii vădanei, ca să-i scoată viţelul ce dădea să

se nască-nainte de vreme; nu grăbi, căci toate

făcutele prin sunet se

legitimează şi poartă

o coajă zisă a coacerii, şi chiar aşa dac-ar fi, să poţi

prescurta faza de naştere a lucrului, ce-ai mai

întreprinde în rest? Te-ai

uita la moarte cum vine:

c-o falcă-n ceriu, şi cu alta în pămîntul, din care

tu nu te mai poţi smulge, pentru simplu fapt că,

 

într-o zi, maică-ta te-a aşezat în poziţie verticală

ca să se numească năstruşnica faptă a bipedului

mers, şi te-ai obişnuit

să prinzi între gingii

 

biberonul cerului senin, de care atîrnă cu atîta

deliberare cînd luna şi soarele, cînd stelele, să pui

stăpînire pe spaţiul vieţii,

fără habar să ai că el se

învecinează  cu acela al morţii, ca şi cum între

cele două imperii ar mai fi un spaţiu lipsit de

 

răbdare şi conştienţă, total absent la murmurul

poetului-studiu, care mărturiseşte teiului din

copou că nu credea

să-nveţe a muri vreodată

 

Disoluţie

Auzi, auzi, Eliahor, frasinului de presiuni îi pocnesc

cercurile vîrstei; în găzduirea lor trunchiul nu le

mai încape…Timpul revarsă

dincolo de maluri, nămolul

secundelor a cotropit iarba de siliciu; orele doar,

cu gingii zdrelite şi-amintesc de ospeţe la mesele

mari, unde se mîncau leşuri

de oameni…Ehe, era vremea

cînd ochii căprui nu le plăcea şi-şi băgau reciproc

ciosvîrte de carne prăjită în irişi, şi rîdeau – veselie

 

amară, desfătare tîmpită…Vuietul zilei se-ntunecă,

se prăbuşeşte de zgomot, acum, arborele tăriilor

se-nclină; trecut-a mileniul

de cînd numărătoarea

săptămînilor nu mai este septenară şi nici unisensă,

că prea, în huzur, migratoarele păsări s-au plîns

şi şi-au rîs de ele…

 

 

 

Daniel IONIŢĂ

Romanţă deşănţată

Gladiator al vieţii, port pe frunte,

prin întuneric, veştede cununi –

săruturi tulburi, prinse de cu seară,

cusute-n remuşcări de zei nebuni,

care-mi tăiau în gând, odinioară,

răzbite încleştări catifelate

zăcând pe-o rână lângă sâni molateci –

cârmuitori spre vise deocheate,

curtând alene cu măscări sordide

muieri scârbavnice pe-o canapea,

cu roata Universului pe pântec

şi-o răsuflare aprigă şi grea –

ca oseminte-ntr-un pahar aiurea,

sorbit prin lăturalnice mocniri,

cotrobăind prin dosnicii de trupuri

croite din sudalme şi-înjosiri.

 

Mă ruginisem de atâta plânset

şi rob al rănii sfinte mă jertfeam,

când m-am trezit, între rostiri şi patimi,

cum prins de vrăji pe trupu-ţi colindam.

Dar azi, în schilava-mi singurătate

mă văd şezând pe-un scaun sub un tei,

tot cobzărind romanţe deşănţate,

cântând poveşti cu Feţi-Frumoşi şi Zmei

care se bat pe viaţă şi pe moarte,

şi pentru piepturi ample de femei.

 

Contradicţie

Te revăd uneori prin ferestre crăpate

Ca pe-un duh străveziu care fumegă dus

Şi-mi răsar amintiri dintre lacrimi uitate,

Ca iubiri ce-au apus,

Ca iubiri ce-au apus.

 

Îmi întinzi spre infern paradisuri precare,

Le apuc tremurat, ştiind bine că mor;

Încleştată te simt, deşi trupul mă doare,

Mi-e atâta de dor,

Mi-e atâta de dor.

 

Te împing ca să pleci, dar te vreau lângă mine,

Dorul meu eşti de-o viaţă, deşi moartea-ţi cerşesc,

Mă robeşti cu-amintiri, cunoscute, străine,

Te iubesc, te urăsc,

Te urăsc, te iubesc.

 

Pe vârful limbii

Culori înceţoşate mă sugrumă ridicându-se ameninţător de pe şevalet.

Mai respir încă acuarela care-mi apasă pieptul.

Dragostea şi moartea mă sărută cu rândul,

cu săruturi lungi, atotcuprinzătoare.

O ploaie cu amintiri de Salvador Dali m-atinge…

Murmur privind pictura paşilor dinspre cârciumă spre cimitir,

mărşăluind prin faţa maimuţei primordiale

precum paradă naţională pe dinaintea tribunei

de un 23 August târnosit de un sinod de popi mizeri,

în târgul încheiat de Diavol cu duşmanii naţiei mele.

Trupul meu s-a repezit să te întâmpine

pe tine, care nu poţi muri, cum nu poţi iubi –

ţi-am ieşit înainte cu zâmbetul lipit, cu pelicanol, de faţă,

cu aplauze mecanice şi temenele de lustragii –

ţie, celei pe care nimeni n-o sugrumă lent,

pentru care sufletul meu păştea otrava deşertăciunilor

în tarlaua haotică a unei iubiri convalescente.

Când vei termina pictura de pe pieptul meu?

Când vei schimba paleta de culori ca să nu mă mai înăbuşe?

Pe vârful limbii simt gustul acuarelei trupului tău.

 

 

 

 

Elena Liliana POPESCU

Te apropii

 

Iată, încă un merit

se adaugă astăzi

la re(ne)cunoaşterea ta.

 

Nu ştii, nu vrei

să poţi să ştii,

că nu ştii nimic despre tine.

 

Unde s-a dus toată strălucirea

deşertăciunilor încîntătoare?

Unde sînt aromele îmbietoare

ale nimicului?

 

Te apropii, prietene,

de cunoaşterea

propriei necunoaşteri!

 

Ţi-aduci aminte

de nopţile insomniilor tale,

de altă dată,

pe cînd se apropiau zorii

şi te speriai,

de ceea ce credeai a fi

ignoranţa ta?

 

Te-apropii,

din ce în ce mai mult,

de zorii adevăratei dimineţi,

după o noapte infinită de insomnii

cu peisaje tulburătoare…

 

Necunoaşterea pare uneori

atît de fermecătoare,

pentru a te prinde în mrejele ei

pentru secole de neştiinţă…

 

Necunoaşterea

poate fi atît de ispititoare

pînă ce vei reuşi să-i vezi

nenumăratele ei neajunsuri

şi să realizezi că este doar o fantomă…

 

Încoronată regină peste iluzii,

este puternică

în măsura în care

îi conferi aceasta putere.

Te-ai întrebat vreodată

cine poate să fie,

de vreme ce îţi ştie toate secretele,

toate scăderile tale,

toate dorinţele tale iluzorii,

ademenindu-te

doar spre a-i fi umil servitor?

 

Dacă nu ştii, află că va veni timpul

cînd întrebările sfîşietoare

îi vor fi peisajul insomniilor

celui ce va voi să afle –

insomnii ce negreşit vor veni–

pentru cel care caută

necontenit

drumul spre casă.

Te-apropii, fiule, de simplitate

şi uneori apropierea

este atît de dureroasă…

Ea scoate la iveală toate îndoielile,

toate neliniştile tale

iar tulburarea ta poate să-ţi fie fatală.

Nu te teme, nu ţie,

cel care eşti,

ci aceluia,

care îţi imaginezi că eşti,

căruia îi iei apărarea

de sute de ori pe zi,

pe care îl învinuieşti de mii de ori,

pentru a-l ierta de zeci de mii de ori

în fiecare clipă…

 

O, cît de mult vei voi să afli

ceea ce te poate duce acolo

unde nu ştii că eşti!…

Vei pleca într-acolo, fără doar şi poate,

dar te va speria pericolul

compus din miliardele de pericole

minuscule,

ce te pîndesc la tot pasul.

Oare nu este mai bine să ştii

că el te însoţeşte permanent,

şi să accepţi

să-ţi devină tovarăş de drum?

 

Te înspăimîntă faptul

că ţi-ai putea pierde

dreptul la necunoaştere,

fiind atras aproape pînă la nebunie

de inefabilul neantului,

pe care l-ai putea denumi haos

în momentele tale cele mai bune…

 

Tumultul diversităţii

te atrage ca un magnet.

Şi totuşi,

în cel mai adînc tu însuţi

este linişte…

 

Iar liniştea aceea te-nvăluie

în simfonia ei tăcută,

uneori

de-atîtea ori,

mereu…

 

Te-apropii de rîul

„A şti sau a nu şti”.

 

Eşti gata să-l treci?

E înspăimîntător!…

Curge prin faţa ochilor tăi

larg deschişi

care încă nu văd.

 

Te apropii

de marea întrebare, fiule!…

Eşti pregătit să afli răspunsul?

Ceea ce te împiedică să vezi

poate fi, paradoxal,

ceea ce te poate ajuta să-l găseşti…

 

Eşti pregătit să mergi mai departe?

Sau poate mai aproape, cine ştie?

 

Participi sau nu,

la distrugerea statuilor

ce preamăresc (ne)meritele tale?

Ele se vor prăbuşi oricum

de la sine

în timp ce tu poţi construi altele,

la fel de nesemnificative,

după libera ta dorinţă.

 

Te-apropii de simplitate,

şi obstacolele din calea ta

nu se vor sfii să ia formele

cele mai ameninţătoare!

Şi cîteodată –

deşi poate atunci

ţi se vor părea încîntătoare –

vor încerca totul

pentru a te opri din drum…

 

Te apropii

de marea simplitate, fiule!

 

Te va speria poate drumul,

pe care vei fi din ce în ce mai singur…

 

Ceea ce crezi că te-ar putea opri,

ce pare să fie atît de puternic,

pe cît este de iluzoriu,

întreabă-te: „ce poate să fie?”

 

Cu cît te apropii mai mult,

pericolul se amplifică

prin fascinaţia infinitelor

nuanţe ale irealităţii

ce te pot întîrzia

dacă nu vei fi

suficient de ferm.

 

Te apropii de ceea ce este…

Eşti pregătit?

 

 

 


Elena VULCĂNESCU

 

CRIN PENTRU CALUL ŞCHIOP

               

Pe urmele iubirii jocul alternativ

de-a retrăirea frustă şi nostalgii de sine

cântec să fie ori plâns izbăvitor?

Proaspăt încoronată statuia ispiteşte

gând, întrupare, fior şi ideal…

Clepsidra s-o deşarte Străbunicul

rănit cu tot cu cal!

 

O schijă mică pentru fiecare, o cumpănă

cât să nu mori erou, îi părea rău pentru cal

din soiul nărăvaş strămoşesc

îmblânzit de teutoni pe culmile Pleşului

cutezător în suiş, zburător în pripor,

învăluiţi pân’ la glezne în coame înfoiate

din hău, de mult uitaţii stârci de munte

înnobilaţi Pegas.

 

Arătări de pripas, cal şi om colbăiţi

ologi deopotrivă, lihniţi, netulburaţi

de junghiuri cât de scărpinături

din nu ştiu care strategii hilare

au nimerit în forfota de muzici şi urale:

  • Dar cui sporeşte fala, nechează cabalina

răpusă de ponos, cum nu le vine-n minte

odihna ţesălată şi-o traistă de-ovăz?

 

Nici şaua nu-o primea

îl vindecase steaua în milă şi şchiopie,

prinsese drag Bunica să-l ţesale

fiul ei urmărea cum cale-i croieşte

la nici nouă ani din tresăriri la fiecare

semn, cicatrici mici, asprite petele mai mari

şi vinele pulsând de mângâieri pe un câmp

de-omăt, de-aceea îl şi chema Xanthos!

 

 

 

Se spulberau cireşele-n hotar

le încolţea copita altor cai

nu mai erau răsplata cea dulce de cules

le auzeai cum bat mitraliat

brazii de verzi ardeau înăbuşit invalidase Goetz

captură de cherestegii străini lagărul

potopea de inamic, Tarcăul clocotea de samovare

de îngerii stârniţi de-atâta ceai, ciupit de tifos

şi neatârnare Bunicul se acrea de îndoieli.

Oprea la gară, aflai cam tot ce se lua pe bani,

trenul se primenea de zgură şi răniţi

arar vreunul avea puteri să spună

de unde vine-i steagul drept ori frânt…

 

Când Ducipal când mârţoagă hodinită

băligărea Bunicul cârnea din nas la litera

condiţiilor de pace prefigurau alt cal de bătaie

de la o lopată la alta roaba poticneşte

derapează, Averescu trebuia să cadă

în ciuda Străbunicului maior reformat

socrul Bunicului oltean şi tatăl Bunicii ardelence,

să ne înţelegem: vorbim despre rudele mele paterne

trecute în Moldova, crescute în frica altor mâníi

nerecunoscute de harul suişului.

 

Exultante ajustările, rigoarea care află

numai ce-i folositor unui prim-vizitiu la carele

Soarelui, generalul concesionase moşia pentru sanatoriu

de la Costinescu, încuscrit cu Ştirbei de la Buftea

geografie convenabilă întremării gradaţilor stâlciţi

cu medici francezi, noroc de cal nu se îndurase

să-l împuşte. Atins de crin la crupa lui beteagă

făcea de ieslea lui Caligula, voinţa robustă a nechezatului

din foale umplea valea de ecoul speranţei,

eroul cruţase runisch numele şi faima ţinutului

Regina a dat mâna cu maiorul

gală şi crinul, pentru calul şchiop!

 

 

 

Ar fi trecut la Averescu dar când nu-i baftă

nici fluid nu e, cine va muri e deja mort

dar nu ştie, alesese pe Carp, local votase caii

lui Bogdan, ginere lui Kogălniceanu, nobleţe

genuină herghelia prefectului adapă-n curcubeie

înalţă dinaintea, roteşte dinapoia, el singur

călăreşte din unghiul bărbiei spre singurul loc

al profeţiilor unde alegătorii îşi ţin gura, şi el

îmbrobodit, nătăfleţ, o biată de chestură

cu tulumbari ce-adapă din coveţi!

Dar cum o sta Marghiloman cu caii?!

 

Pentru Bunicul se spusese cam tot

Buna Mică, mama tatălui meu trecea pe deasupra

ca o pasăre îi ţinea în aceeaşi direcţie,

pe cât de blondă tot atât albită o Zână-Mab

cu ochii verzi de dincolo de munţi

ştia sfârşitul din cauzele luptei mă lua cu ea

în visul dacic mânam şi eu fugari cereşti

desferecam întinderi fără hat

pământul de slăvită soartă părea împlinit.

 

Ei au rămas acasă în munţi şi psalmi pentru fiecare

fărâma de viaţă eu m-am ales cu Prinţul,

nedesluşită starea ce-i zic uneori Prinţ

un fenix poate-aprins în plină iarnă…

Ce lucie sărăcie a zării fără duhuri!

latentele obârşii un verb părut poetic

mai scot în şesul firii, pereche milostivă

puterea veche a morţii şi zorii ce-o învie!

 

 

k


Ştefan AMARIŢEI

harta nemărginită a lumii

minutarele stelelor, misterioasă înfăţişare a timpului perpetuu, deprindere memorată în oglindă, amintire amorfă, dezvăluie cartea magică plutind în rîurile frenetice dinlăuntrul luminii, pe care n-am citit-o încă

 

glorioasele sfere din strălucirea focului renasc o umbră veche, geometrie analitică topită în preţioase ornamente fragile, planul pămîntesc al labirintului, efecte însîngerate şi cauze pierdute

 

memoria lumii, algoritmul aproximării gîndurilor, ţipătul înalt al stelelor nepereche, adoarme tăcută printre tigri, uită anxietatea troianului mîngîind cu recunoştinţă botul calului de lemn, darul perfid al grecului

 

ca om universal voi predica legea mea navigînd pe fluviul alb din calea lactee, în barca sufletului vrăjit a lui osiris, deşi în vise chipurile sînt oglinzi sparte, agonii ale timpului, paharul golit pînă la fund în cascada şuierătoare a pămîntului

 

mă mîndresc cîtă vreme sînt eu, mă mîndresc cu mine însumi, eu sînt la mijloc şi tot eu la dreapta şi tot eu la stînga, asemenea punctului vecin cu el însuşi pe harta nemărginită a lumii

 

privilegiul de a  fi

sîntem făpturi ce mişună repede, repede, de la un colţ de stradă la capătul de început al lumii, în bucurii zguduitoare, încît omul care dispare lasă în urma sa un loc sub soare şi numai timp frumos. pămîntul simte firul său de plumb şi astronauţii se-mprăştie prin spaţiul cosmic, iar preotul despică de la amvon aerul cu mîinile în largi acolade. în noaptea plictisită de sforăitul oamenilor, perna de sub cap s-a făcut piatră în somnul meu, apoi s-a făcut fulg de nea

 

voluptoasă trecerea corpului meu şi fuziunea cu corpul general al luminii, însă atît de absolută încît plutesc ca o fantasmă prin această viaţă sau o altă ficţiune

porţi de intrare şi de ieşire de oriunde spre oriunde

omul are încă puterea de  a naşte zei, cum lumea mai are încă plaje însorite şi spectrul luminii pluteşte spre insulele promise, reminiscenţa armoniei celeste

 

acolo splendoarea tăcută inundă strălucirea încredinţată umbrei noastre, pleoapa cu spinii ei zvîcneşte sub pielea scufundată, presimţire dizolvată în dezgheţul de amiază al falselor zăpezi

 

aerul pur sculptează corpul tău melodic, în timp ce arborele nopţii pîlpîie în pupile, înalţă bolta aprinsă, porţi de intrare şi de ieşire fără înconjur obositor de oriunde spre oriunde în numele tuturor

 

cînd universul doarme, vorbeşte prin somn, prin constelaţii de sînge, cînd universul se trezeşte, imaginea devine act, se întîmplă întocmai, lumea intră în acţiune şi-atunci merită să visezi ceea ce vezi

 

acolo unde viaţa e doar o stratagemă, oamenii joacă moartea în picioare, iar pămîntul cînd se dezmeticeşte nu-i decît tresărire de gîngănii sub uscate frunze

 

 

 

Melania RUSU CARAGIOIU

CÂNTECUL IUBIRII

Grupaj de poeme inspirat din profunzimea Cântării biblice

 

  1. CÂNTECUL DRAGOSTEI

Văd umbra vântului şi urma sărutărilor lui;

Sunt viorii ca amurgul cel rar.

 

Frunzele arborelui de smirnă au scris

în cetină numele tău;

Picioarele ciutelor sar peste el

şi botul lor adulmecă spre chemarea firii.

 

Aburii vântului nu-mi pot da bucuria de tine;

Roua ierburilor mi te aminteşte, iubitule!

 

Lumina mea e frumoasă!

Ea răstălmăceşte covoare şi corturi princiare.

 

Sunt albă, atinsă de aripa morţii,

Sunt neagră de tăciunele deşertului.

Sunt alungată să păzesc clipa deschiderii

florilor din oază.

Neascultarea mea m-a pedepsit căci am rătăcit

la amiază,

Am rătăcit în asfinţit pe colinele verzi,

Să te găsesc,

Ademenindu-te de la mioarele tale…

 

Dar, vai, zâna cea frumoasă

îşi paşte iezii aproape de turmele tale!

 

Se făcea că

un car de aur, trimis de un faraon, a luat-o.

Caii îşi scuturau în coamă şiruri de perle şi

zale de aur.

Zânei i-au rămas numai boabele roşii ca de sorb

şi căuşele cu stropituri de aramă şi argint.

 

 

  1. FLUIERE

De ce nu-mi vii iar, iubite?

Fluiere se aud peste munţi;

Amuţesc prin văi…

Căprioarele neliniştite îşi ridică atent urechile,

Întorc botul spre soare :

Dintr-acolo vine el…

Cântă un cântec de dragoste:

„Vino, o, frumoasa mea iubită,

„zăpezile s-au stins,

„ploile au stat,

„rodul pământului a făcut scut,

„cuiburile sunt pline de pui…

 

„Ieşi să mă întâmpini,

„nu mai sta în umbra perdelelor,

„după zăbrelele casei!

„Mireasma viţei înflorite te-a adormit?

 

„Nu auzi glasul porumbeilor sălbatici

„certându-se cu vulpile şirete,

„care-şi sapă vizuini sub vie?”

 

 

Şi cântecul s-a auzit până la alungirea umbrelor,

până la adormirea turmelor,

până la ora când pasc puii de cerb.

 

Munţi, apropiaţi-vă, pentru o clipă doar!

Aş vrea să-l văd pe mire,

Să-i mângâi pletele răscolite de vânt,

Să-i port o clipă mielul pe care îl duce pe umeri.

 

Covor de flori înmiresmate, furaţi-l

şi aduceţi-l mie,

o clipă, doar…

 

Am cusut un ştergar pentru faţa lui,

Am frământat o turtă îndulcită cu miere,

Am cules mere pentru cidru,

Şi casa s-a învârtit mereu după soare,

De nu mai ştiu, câte ori,

Vântul a uscat cămăşile întinse pe iarbă,

Râul s-a tulburat în altă cascadă,

Porumbiţa şi-a săpat alt cuib în unica stâncă

Şi căprioarele vin să mă întrebe de tine…

Le pare rău de singurătatea inimii mele…

 

 

  1. MÂNGÂIEREA SOARELUI

Sub mângâierea soarelui înălbeam pânza;

Vălătuci cu ferestre colorate se ridicau în mingi rotunde;

Căutam să le citesc în preziceri,

dar în jocul lor se spărgeau,

unul după altul…

Trilul turturelelor îmi vorbea tot despre frumosul meu…

Îl vedeam săltând peste pajiştea cu flori,

cu mieii şi mioarele lui.

De acolo îmi făcea semne…

Apoi, se făcea că se înserase…

A venit fără paşi până la zăbrelele ferestrei…

Se uita la mine…

Cânta iar despre viile înflorite,

Despre timpul cântării, care a venit…

 

Dan MINOIU

POTECĂ

Mi-am băgat sufletul în paharul cu apă

Mi-ai aruncat noaptea ca un blestem,

A venit dimineaţa şi-am văzut cum ne crapă

Iubirile noastre, în topoare cu semn.

 

Viscolul uitării încă nu plecase

Tropotul luminii era-ncătuşat

Somnul tău de veghe ne îmbrăţişase

Cu dorinţe repezi de-a ne fi iertat…

 

Te-am cuprins cu palma lumii descheiate

Tu ţi-ai scurs privirea către alt soroc

Ceaşca se golise, timpul terminase

Zarurile vremii, fără de noroc

 

Tot aşa vremelnic ca o depărtare

Ai privit cu sînge scurs în al meu drum,

Şi te-am vrut sălbatic într-o aşteptare

Rătăcind frunzare, frunzele duium…

 

TĂCERI

Umbrele noastre-n noapte

Se preling uşor ca un blestem

Te chem pe poteca uitării de şoapte

Şi caut sărutul de care mă tem.

 

Clipe de vioară înfioară noaptea

Mese lungi de vară se petrec în burg

Te aştept cu toamna ce fură dreptatea

Frunzelor pe care nu le mai parcurg.

 

Clopoţei de toamnă rînduiesc privirea

Şoaptelor pe care ni le-am spus plîngînd

Atîrnînd de vise şi nemărginirea

Timpului pe care l-am pierdut rîzînd…

Toată-aşa venită ca un foc ce arde

Într-o vîlvătaie, ne-am pierdut cumplit

Te-am cuprins jăratic, fluturînd petarde

Peste timpul care, nu a mai venit…

 

PLÎNS

Focul armei tale s-a lovit de mine

Atingînd regretul de-a ne fi durut

Te-am lovit cu şoapta plînselor suspine

Scuturînd tristeţea de-a ne fi avut.

 

Şoapta încetase cotropind pădurea

Zgomote de lemne duc pe al meu trup

Te-am iubit cu drujba, tîmpla şi securea

Tu mi-ai plîns copacul din care mă rup.

 

Clopote de frunze rostuiesc cărarea

Lumea se desparte, clipocind uşor

Te doresc cu timpul şi cu renunţarea

Şoaptei ce dezmiardă clipele de dor.

 

Ce sfîrşit de toamnă mai purtăm în suflet ?…

Lemnele sînt sparte pentru-o iarnă grea

Te doresc cu pleoape şi te vreau cu umblet

Despărţit de cîntec şi absenţa ta.

 

 

 

Gabriela PACHIA

Năvod

Cu greu s-au înnodat firele, dezlînatele,

că zbîrnîie tăişuri peste neamuri, platele…

 

Nici nu s-au dat mugurii tăi încrezuţi în stambă

că labirintul se-ntomnează mai sus de gambă…

 

Nici n-au frunzit portalurile-ţi în crude crînguri

că uscăturile-ţi zîmbesc hîde, dinspre sîmburi…

 

Nici n-ai florit boboci pe ştergarele de şoapte

că noaptea-şi întinde la uscat crengile-i moarte…

 

Te lupţi statornic cu amontele ca să dai rod,

iar clocotul pămîntului te-ntoarce în năvod…

 

Abia ai prins culoare víuă pe dinafară

că scoarţele scrobite ţi se decolorară…

 

Ai căptuşit cuferele cu sirecuri goale −

le-ai rînduit cu straturile-ţi epiteliale…

 

Ai sfredelit cernoziom pînă-n scrise ceruri

şi-ai păturit copaia cu flanelate geruri…

 

Şi, cînd te-ai învelit în cumpene de glod şi gînd,

ţi-a lunecat privirea spre năuc tărîm flămînd…

 

Nici n-ai ajuns polară cenuşă gînditoare

că zorii altora crunt te-mprăştie-n strînsoare…

 

Time is but the stream I go a-fishing in.” Şi iar îngaim :

Only dead fish swim with the stream all the time !

 

C-un picior în doctrină, altu-n desţelenire,

cu vătraiul noduros scormonind vad de-albire,

 

Cuvînt volatil, nici n-ai cotit bine spre semeni

că mărăcini te sorb, ocolind starea de gemeni…

 

Hidromel

E-nzorzonat oraşul cu hidromel de sărbătoare

şi cresc luminile polare şi bat în portocaliu,

în roşu, în albastru, şi bradu-n vicleim e argintiu

şi stele emoliente împlinesc soprane căzătoare…

 

Şi viscolesc chenare pentru tristeţi alambicate…

Serviţi, sunt gînduri proaspete, cu glicerină !

Mame şi taţi afelic cîntă în coruri din vitrină

şi cărămizile de rai se stivuiesc netulburate…

 

Întreg oraşu-i frămîntat de spintecate gustări suculente,

zidurile asimptotelor – vrem, nu vrem – s-au terminat,

iubiri triunghiulare, pe catalige, s-au neantizat…

Păşesc pe lemn îngust întrebările impertinente…

 

 

Şi-i bradul sacrificial mult, mult prea epopeic şi prea sus

pentru re-mpodobire, coroniţe rostuiesc îngeri

nedumeriţi, cu sacră misiune, pe-alocuri sîngeri,

şi argintatul se închide-n conuri de umbră, nesupus…

 

Şi-i mult, mult prea tîrziu tîlcul să-l înverzesc…

 

Ferit de ger

Un vrej de gînd

cu papion

mă striveşte de cer

 

umblasem abătut

cu desagă dungată

de om stingher

 

ploaia tihnită

din clei de oase

mi-a crescut aripi de înger

 

aşteptasem inert

pe pluş de uşi

o viaţă de echer

schele de icoane

înfloresc în ulei

picurînd polen efemer

 

mîzga rutinei

pe pantofi Guban

s-a pierdut în zîmbet de jongler

 

fereastra smerită

cu viţă-de-vie şi mierlă

m-a ferit de ger…

 

 

Manolita DRAGOMIR-FILIMONESCU

ALTĂ  PRIMAVARĂ

False regrete

serile de primăvară

când aerul e blând şi

doare uneori.

Nu ştim unde şi când

revin imagini trăite

false regrete depărtate de contur

pierdute în fumul altei seri.

False regrete înseamnă dorinţa de-a

relua drumul laolaltă

acolo unde l-am lăsat

acum douăzeci de ani. Sufletul de altădată

ne aşteaptă la colţul anilor

ne avertizează că iarăşi

primăvara a revenit

ca o recompensă închipuită şi dulce-amară

în acelaşi timp.

 

ÎNGERII

Asta există undeva pe sub umeri.

La stânga şi la dreapta dacă te uiţi

în spate le vei găsi fără îndoială ca

vântul măturând frunzele copacilor.

Ce de timp se risipeşte între degetele lor.

 

CE-I  NOU  ÎN  SUFLETUL  TĂU?

Soseşte zăpada în fulgi încă albi. Seara

Luceafărul conduce un car aurit cu roţi sfărâmate.

Ce-i nou la marginea sufletului tău trecător, seara

aprinde încă mii de flăcări în ochii trecătorilor. Singurătate şi

speranţe se-amestecă cu degetele mele şi eu rămân deschis

la ecoul cuvintelor tale. Vine zăpada şi primăvara este departe,

în sufletele voastre se separă lacrimi în râuri amare.

Ce-i nou la răspântia viselor larg deschise, pe acoperişul casei

păsările nu se mai animă cu un cântec. Ele se pierd în rănile

negre ale sufletului tău. De unde-i mai vin răspunsuri atârnate

în vânt.

 

PICTURĂ  PE  ALB

Agăţaţi de albastrul cel mai profund

suspendaţi de aripile decupate de o mână

de copil, clipele curgeau unele după altele

şi coborau scara la fel de-albastră.

Muzica sublinia aripile ca într-o

operă încă neterminată. Fulgii puri

se aşezau în jurul pădurii tăcute

şi aşa primitoare. Forme umane

dormeau în umbra blândă. Era timpul

când îngerii reveneau pe pământ,

ca într-un ţinut de descoperit clipă

de clipă şi orele se culcau solidare şi ele

în jurul braţului tău adăpostindu-mi umărul

lunar şi tandru.

 

SCHIMBĂRI

Să ai nevoie de trupul tău pentru

a traversa timpul primit cadou.

Să ai nevoie de vocea ta ca să poţi striga

sufletul tău în formă de cuvinte

doritoare de zbor. Să ai forţa

unei pietricele, să-ţi loveşti duşmanul,

să-l distrugi cu o lovitură rapidă

a sufletului în formă de zbor

fără ţintă, pentru sine. Pasărea

pe care visele o vor întâlni undeva

în univers şi aceste  scoici  sfărâmate

sub pasul indiferent schimbă poate

totul în nisip egal şi etern el însuşi.

 

 

 

 

Adriana WEIMER

Lumină de stea

Se va întoarce

fructul în sămânţă

şi strălucirea solară

în lumină de stea

îşi va regăsi cerul;

 

se va întoarce

izvorul la matcă

şi cuvântul în sens

îşi va regăsi calea;

 

cântecul

se va reîntoarce

în sfere

şi rugăciunea

va renaşte

calea sfinţirii.

 

În lumină voi apune,

în lumină voi trece,

cum lumina-n vitralii

îndumnezeită-n

Altare.

 

Cum arde

Cum arde

timpul

între două clipe,

gândul

între două cuvinte,

lacrima

între două priviri…

 

Cum arde

apusul

între două zile,

sufletul

între două nopţi de cuvânt,

liniştea

între două nelinişti,

iubirea

între două destine…

 

Întru spirit şi timp

Pun piatră peste piatră,

cuvânt peste cuvânt,

faptă peste faptă;

 

şi templul

se construieşte pe sine,

precum piramidele:

 

– inexplicabile dimensiuni

în spaţiu şi timp;

 

şi timpul

mă construieşte pe mine,

precum piramidele:

 

– inexplicabile dimensiuni

ale spiritului.

 

Şi piatră peste piatră,

cuvânt peste cuvânt,

faptă peste faptă

vor dura piramide

întru spirit

şi timp.

 

Spre noi înşine

M-aştern la drum,

te-aştern în gândul meu

 

şi drumul devine

o călătorie în mine;

 

eu însămi

devin drumul.

 

Tu mă priveşti

din icoana gândului meu,

mă-nsoţeşti

cu iubire;

 

şi din ambele părţi

ale cerului meu

lumina

mă cunoaşte,

mă vrea, o vreau,

ne-nsoţeşte mereu

pe drumul

spre noi înşine.

 

Nina GONŢA

Luna

E noapte.

Mă uit la cer.

E noapte cu lună.

Luna are azi conturul feţei tale…

Înseamnă că mi s-a făcut dor.

Dorul vine năvalnic peste mine.

Fug…

Fug de suferinţă?

Nu, eu fug…

fug…

de mine!

 

Lasă-mă

Lasă-mă să-mi scriu poemele mele,

lasă-mă,

Nu-mi spune că sînt prea triste,

morbide.

Lasă-mă.

Lasă-mă să-mi spun oful pe hîrtie,

să mă vindec de nostalgie,

lasă-mă.

Să-mi spun durerea toată,

căci n-am facut-o pînă acum,

niciodată.

E tot un fel de psihoterapie.

Lasă-mă.

Vor veni şi zile mai bune,

lasă-mă.

Cînd vom avea alte lucruri a ne spune,

lasă-mă.

Poate iar ne va zîmbi soarele,

poate ne va lumina …luna,

poate ne va auzi Cel de Sus.

mai avem, mai am… multe de spus…

Lasă-mă să-mi spun oful pe hîrtie, lasă-mă.

să fac iubirea să reînvie, lasă-mă.

Eu ştiu,

nimic n-am uitat.

N-am uitat…

ştiu ce înseamnă fericirea.

Lasă-mă să mai încerc, lasă-mă.

Să fie totul ca altădaf.

Lasă-mă!

 

 

Carmen MĂCELARU

Percepţii

 

În preajma ta mă port ca o sîrmă ghimpată, te înconjor o dată, de două ori

Mă asigur că vei rămîne cu mine în ţarcul aceleiaşi poveşti
Ne continuăm unul altuia propoziţiile, ridurile, liniile din palmă
Paşii mei întîlnesc paşii tăi cu zgomot de pahare brumate

 

În preajma ta vin la adăpat cumva cu frică, cu ochii mari în stînga şi-n dreapta
Setoasă ca în preajma unui rîu în savană, niciodată nu ştiu ce fel de capcane
Ai pus sub piele, plonjez ca un cormoran în iubirea de pe fundul toracelui

Cuvintele date prin sîngele tău cresc mai mult, lucesc, capătă alte sensuri

În mod consecvent scot acest lichid din tine ca atunci cînd eram mică
Şi-i scoteam bunicii o găleată cu apă la prima oră a dimineţii
Mai întîi îmi vedeam chipul reflectat, apoi ea bea din licoarea asta

Şi întinerea, întinerea, aşa se întîmplă şi acum în preajma ta
Răspîndesc miros de utopii, sînt un stol de cocori trecînd pe foaia albă
Îl poţi împrăştia oricînd, iar cenuşa, cenuşa e făcută din particule vii

În preajma ta mă port ca în faţa unui cîmp deschis, nu mai am repere
Nu mai am ficţiune, un lup tăvălindu-se în zăpadă se uită la mine

Iar eu te port sub unghii ca pe un pămînt în care am căutat rădăcini
Fiecare femeie

Duce în spate un singur asfinţit pentru singurul bărbat pe care l-a iubit
Fiecare femeie are un declin, o arsură pe spinare, un loc unde ploile nu mai cad
O singură tăcere şi o singură moarte pentru singurul bărbat pe care l-a iubit
Fiecare femeie are un sfîrşit de glorie, o amputare a viselor, o singură armură
Care doar o singură dată poate fi pătrunsă, o singură dată învinsă
Vine o vreme cînd iubirea nu mai e ţesută din carne vie ci cîrpită cu fire de iută
Ca pentru orice sac ponosit, fiecare femeie măcar o dată în viaţă stă
Pe marginea sufletului uitîndu-se în gol, dîndu-şi rotocoale propriului trup
Aşa cum păsările mult timp îşi hrănesc puii şi într-o zi renunţă
Fiecare femeie doar o singură dată trece razant pe lîngă inima iubitului
Atunci e şansa să fure cufere cu aur, doar într-o singură noapte
Are o mie de mîini şi tot ce va urma după aceea sînt doar repetiţii mai mult
Sau mai puţin reuşite ale acelei nopţi, pentru că, desigur, în acea noapte
Are o mie de ochi cu care vede în măruntaie, în vise şi-n stelele lui ocrotitoare
Doar o singură dată poate coase fin, atît de fin, încît niciodată nu se va cunoaşte
Că sînt de fapt două suflete închegate, o singură dată trece albia rîului
Şi dacă a rămas de partea cealaltă nu mai există cale de întoarcere