DEBUT

Maria Lucia GAVRILUŢĂ

VIZIUNE   Prin geamul de sticlă văd nopţi îngheţate, Pe colinele mute zac case uitate, Păduri de cleştare se-ntind pe cuprins, Labirint de oglindă, stihii ca din vis.   Prin geamul de sticlă văd munţii de departe, Din ape ţâşnesc amintiri ferecate, Văile şuieră cu glasul lor stind, Se pierd şi s-adună în hău necuprins. […]

Cristina ZUGUN ELOAE

Prin cumul de calități, precum sinceritatea simțirii și gândurilor exprimate direct – fără „flori de stil” și fără patetism, dar cu finețe a sentimentelor cenzurate, corelate cu stări ale naturii – și în fraze ample, în care ingambamentul, interogațiile frecvente crează și întrețin tensiunea în așteptarea răspunsurilor – ca și priceperea de a decupa din […]