Maria Lucia GAVRILUŢĂ

VIZIUNE

 

Prin geamul de sticlă văd nopţi îngheţate,

Pe colinele mute zac case uitate,

Păduri de cleştare se-ntind pe cuprins,

Labirint de oglindă, stihii ca din vis.

 

Prin geamul de sticlă văd munţii de departe,

Din ape ţâşnesc amintiri ferecate,

Văile şuieră cu glasul lor stind,

Se pierd şi s-adună în hău necuprins.

 

Prin geamul de sticlă trec priviri deşirate,

În hăurile minţii s-aud voci disperate,

Gînduri gingaşe hoinăresc ca prin vis,

Prin nopţi îngheţate, către-un tainic abis.