Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Mihai EMINESCU: Dintre sute de catarge

Dintre sute de catarge Care lasă malurile, Cîte oare le vor sparge Vînturile, valurile? Dintre pasări călătoare Ce străbat pămînturile, Cîte-o să le-nece oare Valurile, vînturile? De-i goni fie norocul, Fie idealurile, Te urmează în tot locul Vînturile, valurile. Nenţeles rămîne gîndul Ce-ţi străbate cînturile, Zboară vecinic, îngînîndu-l, Valurile, vînturile.

Carmelia LEONTE

Adriana BĂNESCU Texte mature, impecabil ritmate, cu un simţ muzical desăvîrşit ne propune Adriana Bănescu din Ialomiţa.  Este vorba uneori de adevărate rechizitorii care pun degetul pe rana marilor adevăruri.  Alteori, sunt construcţii ascetice în viziune, dar baroce în formă,  subtile şi eterate, ipostaze ale devenirii fiinţei, contemplaţii luminoase, reverberaţii profunde, de nestăpînit, ale unei […]

PARODII de Lucian Perţa

(Poezia nr. 2, vară 2014)   RADU FLORESCU Spaţii interzise (dimineaţă de mai)   ştii că nu ştii nimic. deci ştii ceva. vrei să te bucuri de viaţă pentru asta trebuie să iei o probă de viaţă din mediul nemţean. probabil din piaţă şi dacă se poate puţin, şi din foşnetul Caietelor de la Durău. […]

ION MUREŞAN – Încărcături sublimate în stil baroc

Ion Mureşan nu-şi concepe existenţa decât în limitele euforiei pe siajul poemului foarte lung, foarte lat şi îndeajuns de lax cu încărcături sublimate în stil baroc un profesionist în acest sens dar şi al literaturii clujene şi nu numai, un perpetuu căutător de timp în criză, un poet ispitit de căile lirice şi nu ştiu […]

Victor STEROM – ILEANA MĂLĂNCIOIU: Sublimarea stratului metafizic ancestral

Cartea de poeme: Ardere de tot, Editura Paralela 45, Piteşti, 2010, are latenţa unei explozii care va mişca orizontul divin al poeziei marca: Ileana Mălăncioiu dinspre extaz înspre entaz întru sublimarea stratului metafizic ancestral. Starea poemelor de aici se destructurează ciclic şi centrifugal pentru a se restructura centripet în însăşi firea eului poetic ce poată […]

Constantin STANCU – Saltul în salm

Ion Pachia-Tatomirescu este „magnetizat“ de poezia cu formă fixă, parcurgînd un traseu liric interesant, propriu, de la glosalmi şi zalmiori, la salmi, ca formă minimă de exprimare a poeziei din aerul încărcat de piramide. În volumul Caligraful de salmi (2013)*, vine în armonie cu sine şi cu literatura importantă, şi ne prezintă epopeea poeziei cu […]

Ştefan VLĂDUŢESCU – Emilian Mirea: Nelinişti lucide şi constructive

Mai mult decît oricare dintre volumele de poezie anterioare ale lui Emilian Mirea, Poemele morţii (Craiova: Editura Ramuri, 2012) prezintă o coerentă şi coezivă ideatică poetică. Situaţia lirică fundamentală a plachetei se defineşte prin aceea că eul poetic este preocupat de moarte în timp ce trăieşte. Astfel, moartea face ca viaţa să fie reflexivă. Meditaţia […]

Lucian GRUIA – Virgil Ciucă – Condamnarea

Virgil Ciucă s-a născut la 15 ianuarie 1937 în comuna Gherceşti, judeţul Dolj. Familia sa a avut mult de suferit în perioada comunistă (părinţii săi fiind consideraţi chiaburi) iar viitorul autor, după multe impedimente impuse politic, a reuşit să absolve Institutul Politehnic din Bucureşti (Facultatea de Electronică în 1966). Din cauza atitudinii critice faţă de […]

Daniel ONACA – Din cărţile Nordului – O călătorie la capătul limbajului, poezia Katarinei Frostenson

Katarina Frostenson (n. 1953, Stockholm) este una dintre vocile cele mai originale ale liricii suedeze contemporane. Versurile sale reprezintă o ruptură cu poezia concretă şi cea angajată politic a anilor 70. În decada 80, a dobândit o poziţie importantă în acest peisaj pentru ca, în perioada anilor următori, să atingă un punct culminant, omologat şi […]

Lucian ALECSA – INSTRUMENTE DE TORTURĂ

În ADN-ul liric al Cristinei Prisacariu Şoptelea sînt cîteva imagini tulburătoare, ce dau farmec şi vioiciune poemelor, dînd gravitate şi substanţialitate fiecărui cuvînt antrenat în discursul liric. Cînd spun farmec nu spun doar tandreţe sau sensibilitate şi nici feminism, din contra, poezia ei vine cu o notă de originalitate; secvenţele culese din cotidianul concret sînt […]