Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Mihai Eminescu – Aducînd cîntări mulţime

Aducînd cîntări mulţime Şi mai bune şi mai rele, Mă întreb cu îndoială Cine caută la ele?  Cată cei ce noaptea, ziua. Îşi muncesc sărmana minte – Plebea multe ştiutoare Pentru pîne, pentru linte? Sau cei ce păzesc cîntarul A dreptăţii, dragă Doamne, Ce la domni sărută mîna Ş-altceva încă la doamne? Sau acei care-şi […]

P R I M A V E R B A – Carmelia LEONTE

Deocamdată, ne aflăm sub zodia neprielnică a epigonismului clasicist. Ca student la Litere, sunt sigură că veți depăși cu succes această etapă de început. Este saltul de expresie de la cultura clasică la cea modernă. Se face pe cont propriu… Există și ”chei”, repere, sfaturi, dar țin tot de un alt tip de gîndire, care […]

PARODII de Lucian Perţa

FLORENTIN PALAGHIA Speranţă Ştiu că nu vei crede,prietene cititor, că eu singur am scris aste versuri de dor. Metamorfoză lentă, din franceză-n română, sau invers ,nu mai ştiu de când mi-au scăpat din mână.   Aş vrea să crezi că-n Franţa, chiar la Paris şezând, doar româneşti sintagme trecutu-mi-au prin gând, nu mi-au rămas acolo,dar […]

Victor STEROM – Note de lectură: Liviu Ioan Stoiciu. Palpabilul subsumează raiul existenţial

Un permanent monolog, uneori dialogal, răzbate de sub tîmpla fiecărui poem însumător în acest volum, Substanţe interzise, editura Tracus Arte, Bucureşti,2012. Astfel, recunoaştem aici un reflex al unui fenomen capabil să irige un real prelucrat de o inventivă maşinărie de stări şi imagini unde demersul poetic văzut şi trăit pe viu, într-o realitate mereu tranzitivă […]

Victor STEROM – Note de lectură Matei Vişniec. Atmosfera parabolică în sfere de realităţi proprii

Poemele din volumul: Securi decapitate, editura Tracus Arte, Bucureşti, 2012, apărut în ediţie bilingvă: română-franceză, în traducerea autorului, sînt mai mult laxe decît concentrate şi adună într-o imagine-paradigmă cele văzute şi cele nevăzute, mărturisitoare şi inefabile în acelaşi timp unde simbolul şi metaforă prefigurează cuvîntul-cheie, deschizînd largi şi semnificative conotaţii în contextul mesajului poetic susţinut […]

Ioan NISTOR – Glasul zorilor şi taina creaţiei în poezia Carolynei Mary Kleefeld

Carolyn Mary Kleefeld, poetă, prozatoare şi artist plastic, devine cunoscută cititorului român prin volumul Zori hoinari (Editura Limes, Cluj, 2013, ediţie bilingvă, în româneşte de Olimpia Iacob, cu o prefaţă semnată de Alexandru Zotta). Poeta s-a născut în Catford, Anglia, a crescut în California, a studiat arta şi psihologia. Pictează, scrie şi, aspect relevant, locuieşte […]

Marius CHELARU – Treceri în pas de bolero

În 2008 scriam în numărul de primăvară al revistei „Poezia” despre două volume de versuri semnate de Veronica Teodorescu, anume Peisaje (cuvânt înainte de Doina Uricaru), Editura Atlas, Bucureşti, 1999, şi Nesfârşiri (care a beneficiat de o prefaţă semnată de Vasile Andru, şi o postfaţă de Alexandru Balaci), Editura Du Style, Bucureşti, 2002, despre care […]

Lucian ALEXIU – PUZZLE EDITORIAL: SUPRAREALIŞTI, CREPUSCULARI, MELANCOLICI

Poet în perpetuă goană după efecte, vădind o rară preocupare de a se rosti memorabil, Marcel Turcu (1940-2014) a contabilizat, în ultimul deceniu, un şir impresionant de culegeri lirice cu titluri căutate, punînd parcă la încercare curiozitatea cititorului – Alaun (2003); O problemă a jafrilor (2004); Ibis speculari (2004); Cuţit pentru lectură (2006); Ofiţerul stărilor […]

Petre ANGHEL – CONSTANŢA NIŢĂ, Stileme baroce în creaţia lui RADU STANCA

Oradea, Editura Universităţii din Oradea, 2011. ( 400 p. )  Importanţa monografiei Stileme baroce în creaţia lui Radu Stanca de Constanţa Niţă constă, în primul rând, în abordarea creaţiei lui Radu Stanca dintr-un unghi de vedere inedit : cercetarea şi demonstrarea specificului operei din perspectiva Barocului. Opţiune rodnică, am putea spune, dată fiind varietatea scrisului […]

Andreas RADOS – Poezia Iotei Partheniou – o provocare lirică

Dacă poezia este sinceritate, spune undeva Iannis Ritsos, atunci necesara pătrundere în literaturitate a textului, în același univers sufletesc al creatorului ,,este inaccesibilă». Vom spune că este necesară, de asemenea, situarea unui poetic Holter* pentru înregistrarea parcursului concepţiei poetice, înfruntând astfel multele obstacole*[1] care se întâlnesc. De creaţia poetică și de personalitatea Iotei Partheniou s-au […]