Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Constanţa NIŢĂ

SEMAFOARE  CEREŞTI Ce-ar fi dacă ne-am juca de-a sfidarea cu străzile păşind graţios de pe-un acoperiş pe altul – luând totuşi aminte la semafoarele cerului mai bogate cu patru culori furate curcubeului: oranjul însemnând „atenţie la fluturi!”, albastrul atenţionându-ne la păsări, indigoul protejându-ne de maşinile zburătoare iar violetul de îngeri.   HERBA  VITAE Vezi uşa: […]

Mihai LIŢU

CASĂ LA MUNTE Aş vrea să am o casă la munte Pe vîrful unei stînci e trai de zburător; Legătura cu lumea o face o punte Pe care-o desenează vulturii în zbor…   Singur aş petrece un noian de vreme Departe în munţi înconjurat de nori; Brazii mi-ar scrie sute de poeme De seara, cînd […]

Constantin BOBOC

Dureri resemnate   Se-aud iarăşi glasuri de arme Teii înfloresc tot mai greu Liniştea stă să se sfarme Supărat e-n cer Dumnezeu!   Lumea nu ştie sau nu aude Aceste Patimi cu sînge pe ele, Cu hohote iadul pune apeluri absurde Cuvintele sunt oarbe şi grele!…   Fratele meu a uitat-o pe MAMA, Vecinul se […]

Mihail CIUPERCESCU

Lângă trupul tău numai tu ai intrat în tăcerile mele şi mi-ai şoptit siderată „sunt grele de stele” te-am rugat să aştepţi „poate, vreodată, te voi prezenta ţie cea din visele mele” mi-ai spus „nu străină mi-oi fi străin mi-ai fi tu vreau să rămân lângă trupul căruia tu-i eşti  stăpân”   Toaca inimii cât […]

Cristina RUSU

Ziua soarelui soarele s-a ascuns după munte cînd s-au cercetat porţile de ceară ale sufletului lumina a topit furia mîinile s-au înfipt adînc în pămînt căutînd blestemul sîngelui în oasele blînd mirositoare ale căpeteniilor crucii din nou soarele a apărut în mijlocul cerului liniştea a cuprins ţarinile de la miazăzi lanurile de grîu în bătaia […]

Theodor DAMIAN

Nu contează cine cîştigă Savanţii beau bere cu bărbile lor uşor cărunte cu mersul aplecat uşor înainte ca şi cum atenţi în orice privinţă cu burta peste curea în semn de îndelungată şi grea nevoinţă Savanţii au voie să catalogheze orice dar pe ei înşişi cine-i cataloghează în faţa lor nici nu mai poţi pune […]

Ion Gheorghe PRICOP

Predoslovie Şi trase tata-n omurău– Reverberase glonţu-n hău Şi noi, copii ce-l însoţeam Vedeam ca printr-un hîrb de geam Cum umbra ceea se despică, Cum şupurindu-se de frică, Altom de primul se desprinde Şi-o ia la fugă prin colinde, Şi tata trase şi-ntr-acela Cînd, dintr-o haină ca umbrela Se dezlipi altreileaom: Rămasem răstigniţi ca-n pom […]

Vlad NEAGOE

  *** Rodia de ani roşii cicatrice în fruntea unui foc negru defileuri sub un astru iute la mînie dialog al sîngelui cu zăpada urme roşii apăsate de zbiri şi astre un foc otrăvit ne-a fost tras pe piele tare un festin de fructe otrăvite între docilitate şi mişcare o mare pulsaţie a fiinţei vîntul […]

Remus Valeriu GIORGIONI

I don’ t believe Nu cred că ştii ce înseamnă tristeţea (răcoarea splendoarea imaculării)   Nu cred că ştii ce înseamnă tristeţea (pe cărărui  de munte mari deşerturi de gînd)   Nu cred că ştii ce înseamnă tristeţea (un car cu stele trecînd cu trosnet pe cer) Nu cred că ştii ce înseamnă tristeţea (prăpăstii […]

Alexandru ȘERBAN

SONET TRIVIAL   Toţi pe buze-avînd virtute, iar în ei monedă calpă, Chintesenţă de mizerii de la creştet pînă-n talpă. Şi deasupra tuturora, oastea să şi-o recunoască, Îşi aruncă pocitura bulbucaţii ochi de broască… Mihai Eminescu : Scrisoarea a III-a     Cuprins  de o lehamite mortală, A părăsit din zori salteaua Și s-a pornit […]