Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Mihai Eminescu – Departe sînt de tine…

Departe sînt de tine şi singur lîngă foc, Petrec în minte viaţa-mi lipsită de noroc. Optzeci de ani îmi pare în lume c-am trăit, Că sînt bătrîn ca iarna, că tu vei fi murit. Aducerile-aminte pe suflet cad în picuri, Redeşteptînd în faţă-mi trecutele nimicuri; Cu degetele-i vîntul loveşte în fereşti, Se toarce-n gîndu-mi firul […]

Prima verba – Carmelia LEONTE

Alexandru PETREA Admir curajul de a aborda teme profunde și mari, deloc la îndemîna oricui. Sînt teme care presupun meditație și o anume cunoaștere a modului cum merg lucrurile în lume. Autorul avînd numai 21 de ani, se poate vorbi de o maturitate care depășește vîrsta. Sclipirea reflecției traversează microcosmosul și ajunge în macrosocial, unde […]

PARODII de Lucian Perţa –  „Poezia”, nr. 4 (78), toamnă 2016

PETRU SOLONARU Roata Roata e simbol în toate în astă vreme Când auzi osia lumii cum tot geme Şi tot scârţâie neunsă În mai vechi şi noi sisteme   Cercul e reprezentarea făr’ repaos Care văl vrea  să arunce peste chaos, Oamenii se-nvârt în cerc şi îl urmează Într-o ludică mişcare către haos.   Ordine […]

Margareta PUŞCAŞ – „Prietenia trebuie declarată” (Saul Steinberg)

Spiritele mari se întîlnesc. Cît e de adevărat! Şi ce frumos cresc şi înfloresc în liniştea zilelor şi a nopţilor! Totul e sub semnul „miracolului”: Viaţa, Prietenia… Din acest miracol al prieteniei se nasc spectacole – Mari spectacole! Se scriu cărţi – Cărţi adevărate, de bucurat sufletul! Cît de bine ştie şi înţelege asta actriţa […]

GREGORY RABASSA (1922-2016): COMEMORARE  

GREGORY RABASSA (1922-2016), A CELEBRATION Reading & Conversation The Center for the Humanities The Graduate Center, CUNY 350 Fifth Avenue, Rooms 9204-9206 New York, NY 10016 Fri, Oct 21, 2016, 06:00 PM   Cuvîntul poetului şi editorului Stanley H. Barkan   Prima dată l-am considerat prieten pe Gragory cînd a editat numărul brazilian al revistei […]

Gheorghe SIMON – JURNALUL UNEI ASCEZE (Taina  Tainei)

Orare est laborare, laborare est orare          Se cuvine să tăcem şi să ne înstrăinăm de cele lumeşti, prea multe şi ispititoare, obositoare, pînă la epuizare. Să părăsim, pentru o clipă, faţa lumii, răvăşită, pentru a ne regăsi primeniţi şi primenitori, răbdători pînă la capăt, în războirea de sine, netrîndavi şi învredniciţi, prin iubire şi […]

Al. HUSAR – Izvor de cer

Odată cu lansarea acestui volum, Izvor de cer, de Constanţa Apetroaie, avem impresia că am pus mîna pe inima unui om care a vrut  să ni se dezvăluie. Avem aici o poezie a iubirii, o poezie erotică, un apel la poezia iubirii. O chemare a iubirii este în primul rînd poezia Constanţei Apetroaie. O spune […]

Antonino CAPONNETO – ȘI TĂCEREA ESTE LOGOS (Cîteva note despre poezia Elenei Liliana Popescu)

După cum putem vedea clar în diferite zone ale operei poetice a Elenei Liliana Popescu, şi aici, în fiecare cuvînt, în fiecare vers din acest Cînt de Iubire[1], poezia sa este un discurs deschis către existenţă, către a fi, către schimbarea eternă a lucrurilor, a lumii, a omului, acolo unde „a nu fi”, de fapt, […]

Florentina NIŢĂ-POEZIA DIASPOREI (II), Drumul pornit de sub casă, insule de gînduri, ceva înainte, ceva după

O gîndire migratoare înscrisă pe coordonatele unui spaţiu infinit, la timp predestinat, cărora li se circumscrie temporar, dar cu trăiri profunde. Cum altfel s-ar putea defini monologul liric al poetei Rodica Brad Păuna din volumul bilingv româno-italian Parabola lunii/ Parabola della luna, Editura Limes 2015, versiunea în limba italiană de Rodi Vinau, dacă nu prin […]

Iulian DĂMĂCUŞ – Ion Luca Caragiale, poetul

În Humorul, Polirom, 2003, Val. Panaitescu scria: „Humorist ceva mai sumbru decît Creangă, Caragiale a fost purtătorul unui humor ce şi-a disputat întîietatea, în operele sale, cu spiritul satiric.”, p. 497, iar Şerban Cioculescu şi alţi exegeţi ai scrierilor marelui dramaturg au considerat că prima calitate a acestuia este spiritul ironic, element care serveşte deopotrivă […]