Pe scurt din reviste

 

 

„Dobrogea culturală”, anul VIII, noiembrie 2017

În acest număr al revistei, care apare semestrial, sub egida Ligii Scriitorilor Români, Filiala Dobrogea, şi conducerea lui Alexandru Birou, sînt, fie în consiliul editorial, colegiul de redacţie, fie între semnatarii textelor, mai multe nume de autori de lirică de sorginte niponă – Alexandra Flora Munteanu, Floarea Cărbune, Dan Norea, Mihaela Cojocaru, Olga Duţu, dar şi colaboratori ai revistei noastre, între D.D. Bîlea. De pildă, Floarea Cărbune scrie despre Aniversarea a 40 de ani de înfrăţirea oraşelor port Yokohama şi Constanţa, apoi şi versuri, Dan Norea – fragmente de proză, jurnal de călătorie, dar şi epigrame, senryu, Mihaela Cojocaru – proză, Olga Duţu – un interviu cu Iulius Preduşel, Alexandra Flora Munteanu – cronici de carte ş.a.

*

„Banchetul” („revistă de cultură şi rostire” a Fundaţiei Culturale „Ion D. Sîrbu” Petroşani), condusă de Dumitru Velea (redactor şef)

În nr. 16-17-18 / 2017 – regăsim semnăturile (fie în colegiul de redacţie, fie cu texte în acest număr) unor colaboratori ai revistei noastre (amintim pe Mihaela Albu, Christian W. Schenk, Baki Ymeri, Menakhem M. Falek ş.a., sau din chiar numărul de vară al „Poeziei”, Luminiţa Potirniche şi Mihaela Aionesei), la p. 116, Daniela Şontică (în articolul – „Dumitru Ichim cu cărţile pe masă: în prelungirea lui Voiculescu”), aminteşte în trecere şi despre cum a „încercat esenţa tare a haiku-ului” Dumitru Ichim.

În numerele 22-23-24/ 2017, la paginile 46-47, citim notele de lectură ale lui Savu Popa, un text intitulat „Kazuo Ishiguro – laureatul Premiului Nobel pentru literatură, 2017. Despre romanul Să nu mă părăseşti, al lui Kazuo Ishiguro, ca un bildungsroman al (de)formării unor copii şi tineri”. La p. 96, un grupaj de Andreea Maftei, intitulat „Haiku tanka senryu”. La p. 148-149, Şerban Codrin semnează text intitulat „Ion Pachia-Tatomirescu în căutarea lînii de aur”. La paginile 176-177 Andrei Ţion, într-un articol intitulat „Întîlniri extreme în teatrul contemporan” scrie despre un festival de teatru, „Întîlnirile Internaţionale de la Cluj”, a şaptea ediţie, amintind că: „mult interes a stîrnit expunerea Teatrul japonez tradiţional susţinută de Fumino Owada ca un curs de iniţiere într-un fenomen artistic prea puţin cunoscut la noi”, într-o prezentare şi despre spectacolele cu păpuşi, măşti, păpuşari, evoluţia manifestărilor teatrale, începînd din secolul al XV-lea, „trecute prin formulele clasice Noh, Bunraku şi Kabuki”.