Archives by date

You are browsing the site archives by date.

CRONICI ȘI RECENZII:Liviu CHISCOP – BACOVIANISMUL LA EL ACASĂ

Liviu CHISCOP BACOVIANISMUL LA EL ACASĂ*   Coincidenţe tulburătoare În calitatea sa de director al periodiului de informaţie și atitudine „Viaţa băcăuană”, de președinte al Fundaţiei Culturale „Georgeta și Mircea Cancicov”, de manager al Cenaclului „Avangarda XXII” și, mai ales, de iniţiator și organizator al unui Festival – concurs de creaţie literară, ajuns la a […]

CRONICI ȘI RECENZII: IOAN HOLBAN -Cînd ceasul arată o veşnicie fără un sfert

    Daniela Oatu are o relaţie specială cu cititorul poeziei sale din volumul de debut, Eternitate fragilă (2003), ca şi din a doua sa carte, Fantasmele Versului Rău (Editura Timpul, 2017); cititorul e interlocutorul, fratele, seamănul, cons­tructorul şi relansatorul poemului, îngerul de vis-à-vis şi cel alături de care vorbeşte şi tace, scrie despre sine […]

CRONICI ȘI RECENZII: Ioan HOLBAN -Calul Alb pe cîmpul cu amintiri

    În Flori de gînd (Editura Timpul, 2017), a noua sa carte de versuri, Florentin Dumitrache scrie, într-o sensibilă lirică de notaţie, o cronică a vieţii, adunînd amintiri, gînduri „cu-ntoarceri în trecut”, sentimente, stări, repere biogra­fice; între acestea, satul copilăriei, al „clipelor dintîi”, într-un halou al rechemării vremurilor de altădată, într-un orizont al departelui […]

CRONICI ȘI RECENZII: Ioan HOLBAN – Poeme pentru exorcizarea fricii

    Un debut remarcabil în poezia noastră de azi este Rafee (2014) al suceveanului Doru Mihai Mateiciuc. Alcătuit din două părţi care îşi datează poemele – călătorii în mie­zul neîntrerupt (1978-1988) şi peştele austral (1988-2008) –, volumul conţine,  în fapt, două cărţi, una a anilor ’80, cealaltă, dinspre anul 2000. Rafee, reunind debutul şi […]

Emanuela ILIE:RAFTUL CĂRŢILOR DE POEZIE

  Adrian Filip, Dincolo de materie Editura Pim, Iaşi, 2016   În răspăr cu módele po(i)etice agreate de majoritatea congenerilor săi, Adrian Filip pare a prefera lirica modernistă de certă extracţie filosofică, vizionară şi/ sau ezoterică. Refuzînd emfatic derizoriul în profitul esenţialului, nu cultivă decît formule şi figuri prin care e convins că poate materializa […]

Însemnări: Teodor SINEZIS -Sete. Un festival de poezie

    Mulți cred că există locuri din afară de care, odată pătrunse, cele de dinlăuntru iau foc și cenușa lor intră în stare de levitație. Urmarea ar fi că ochiul își deformează percepția, materia redobîndește forma luminii iar înțelesurile îi rotunjesc coerența. De aceea, am vrut ca să văd: în care parte a dorului […]

Însemnări:Florentina – NIŢĂ POEZIA DIASPOREI (V)

  Florentina NIŢĂ POEZIA DIASPOREI (V) Printre zeii şi semizeii Parnasului, cu viciile şi virtuţile muritorilor   E de ajuns să răsfoieşti la întâmplare paginile cărţilor lui Viorel Boldiş sau să îi asculţi prezentările la evenimente culturale ca să îţi dai seama că avem de a face cu o poezie viguroasă, ancorată în concreteţea faptelor […]

PARODII de Lucian Perţa

  „Poezia”, nr. 3 (81), toamnă 2017   Ioana DIACONESCU ZBURĂTOR Am ştiut că va veni la mine Planând din sferele de vis, Cum zburătorul numai vine.   Din tinereţea-mi zbuciumată, Din studenţie-l aşteptam, Ca pe o taină ce deodată Mi se destăinuie la geam. Ţin minte chiar şi trandafiri Furam din parcuri pentru el, […]

CARMELIA LEONTE: PRIMA VERBA

MAGDALENA HĂRĂBOR Lecturi asumate și strîns împletite cu o melancolie blîndă, creatoare, ambele îmbrăcate într-un limbaj ce ar putea părea unora vetust, alcătuiesc poeme pe care doamna profesoară Magdalena Hărăbor ni le-a trimis de la Brașov. Mesajul se referă la eterna interioritate poetică pe care o poartă cu sine în egală măsură omul obișnuit (dar […]