Archives by date

You are browsing the site archives by date.

CRONICI ŞI RECENZII: Ioan HOLBAN – Pustia lui Cain și visul de-azur al poetului

    Structurată pe cîteva teme majore, bi­ne scrisă într-o paradigmă de sensibilitate acroşantă, poezia lui Madeleine Davidsohn din volumul Floare de nisip (Editura 24:ore, 2014) es­te, mai întîi, una a rădăcinilor regăsite; tema, o constantă a litera­turii scriitorilor israelieni de limbă română, se dezvoltă în cartea poetei originare din Dorohoi în jurul unui topos […]

CRONICI ŞI RECENZII: Ioan HOLBAN – O poezie luminoasă

        Într-o caldă Prefaţă la cel de-al treilea volum de versuri publicat de Vasile Simon, Cuibul cu stele (Editura Princeps Multimedia, 2017), Daniel Corbu îl aşază pe autor “în rîndul poeţilor religioşi”. În adevăr, profesorul şi preotul de la Hîrlău scrie o poezie a sentimentului religios, nu neapărat “de amvon”, ci una […]

Emanuela ILIE:RAFTUL CĂRŢILOR DE POEZIE

    Vasile Simon, Iubirea îngerilor. Poezii prefaţă de Nicolae Busuioc, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2014   Cel mai recent op versificat pe care îl semnează Vasile Simon nu aduce, tematic şi stilistic, schimbări semnificative faţă de precedentul Cîntec la Porţile Iubirii (Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2013): aceeaşi reverenţă în faţa liricii religioase tradiţionale, acelaşi […]

Florentina NIŢĂ: Însemnări POEZIA DIASPOREI (IV)

Însemnări   POEZIA DIASPOREI (IV) Din inima Romei, cu gîndul la Dacia   Originară din Piatra Şoimului (Neamţ), Lidia Popa a găsit de cuviinţă să-şi reverse cu dezinvoltură efuziunile lirice într-o limbă alta decât cea maternă, la capătul unui parcurs dificil şi uneori ostil ce avea să o poarte pe meleaguri străine. Experienţe şi eforturi […]

Mircea M. POP : Corespondenţă din Germania

  Un volum de versuri de Dinu Flămînd în germană „După primele două plachete (Apeiron, 1971 şi Poezii, 1974) DINU FLĂMÎND (n.1947), face figură de expresionist în descendenţă blagiană“ consideră Laurenţiu Ulici („Literatura română contemporană“, Editura Eminescu, Bucureşti, 1995, p.86), iar un alt critic scrie: „…un poet manierist şi unul dintre protagoniştii aşa-numitei „promoţii `70“ […]

PARODII de Lucian Perţa

  „Poezia”, nr. 2 (80), vară 2017   Luminiţa POTÂRNICHE întâlnire ratată în locul în care trebuia să mă-ntâlnesc cu poezia, pe strada Maternităţii din Galaţi, fostă Principesa Maria,din câte-mi amintesc, trecătorii, majoritatea bărbaţi, aveau o paloare nefirească— eu stăteam în locul indicat, trebuia să sosească— un cunoscut, Dumitru Chicuş, chiar m-a-ntrebat începând cu „pacea […]

Carmelia LEONTE: PRIMA VERBA

          MARIA IEVA Maria Ieva ne trimite din Timișoara versuri clasice, care trezesc nostalgia pentru o lume definitiv pierdută, plină de romantism și gînduri senine. O astfel de atitudine, pe cît de discretă pe atît de obstinată, taie elanul critic deoarece versurile vorbesc de la sine și orice explicitare, interpretare sau […]

POEZIE ŞI SĂRĂCIE - VARĂ2017

POEZIE ŞI SĂRĂCIE – VARĂ2017

POEZIA revistă de cultură poetică nr. 2 (80)/ vară, 2017           Tema numărului   POEZIE ŞI SĂRĂCIE   vară 2017                       Editor: FUNDAŢIA CULTURALĂ POEZIA Număr apărut cu sprijin de la bugetul local   REDACŢIA: DIRECTOR FONDATOR: Cassian Maria SPIRIDON REDACTOR […]