Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Constantin MĂNUŢĂ: Poezia gingăşiei şi frumuseţii

  Trei prefeţe a scris distinsul critic şi istoric literar Ioan Holban la volumele Dezleagă-mă (2006), Izvor de cer (2007), Inanna, volumul de faţă apărut la Editura Timpul, Iaşi, 2009, aparţinând Constanţei Apetroaie. Cea mai importantă zeitate feminină, îmbrăcată cu cerul şi încununată cu stelele, zeiţa dragostei, a războiului şi fertilităţii în mitologia asiro-babiloniană Inanna, […]

Constantin MĂNUŢĂ: Vasile Filip – un împătimit al rondelului scris în fiecare zi

    Unul dintre scriitorii importanți ai literaturii române actuale este Vasile Filip, cu operă impresionantă, de peste 50 de titluri de poezie, proză (romane și povestiri), scrieri istorice, literatură pentru copii etc. toate scrise într-o viață de om așa cum a fost, dacă l-am parafraza pe marele istoric român Nicolae Iorga. Cartea rondelurilor a […]

Constantin STANCU: „CU SUFLETUL ÎN PALMĂ…”

    Raul Constantinescu îşi continuă drumul în ţinutul literaturii cu un volum de versuri intitulat Spre Aleph, un volum profund, dens, cu sensuri multiple într-o lume orfană. Cartea a apărut la Sibiu, Editura CronoLogia, 2016, a fost prezentată la Salonul Editurilor Alba Transilvania, 2016, eveniment care a fost organizat în luna mai 2016, la […]

Marius Chelaru : Destinul merge neabătut înainte

    Cu subtitlul „23 de scriitori contemporani din Australia şi România” (cum scrie în interior, sau „Mihaela Cristescu with 22 writers from Romania and Australia”, cum scrie pe coperta 1), această antologie în care textele sînt editate în limba în care le-au scris autorii – respectiv fie engleză, fie română –„propune o căutare a […]

Marius Chelaru : Pietre de fulger

  Cu ani în urmă am călătorit prin Ţara Oaşului. Veneam după copilăria într-un sat vechi, răzăşesc, în care legendele şi vorbele din bătrîni se împleteau, de stăteai să le asculţi, cu răsuflările vîntului şi cu pletele ploii cînd se pieptăna şi-şi arunca stropii în cele patru zări peste case, oameni şi flori. Am găsit […]

 Marius CHELARU: Cintec cu partitura săpată în table de lut şi alte „boabe de vers”

    Am citit prima dată nişte poeme ale Danielei Varvara printre manuscrisele ajunse la concursul de la Botoşani – Ipoteşti, „Porni Luceafărul”, apoi i-am regăsit numele legat de diverse activităţi cu caracter literar-cultural din Constanţa. Acum am în faţă acest volum pe care la o primă lectură pe drumul dinspre Constanţa spre Iaşi l-am […]

Diana DOBRIŢA BÎLEA: PLEDOARIE PENTRU FRUMOSUL ŞI ÎNALTUL LUMII

    Şerban Codrin este un scriitor polivalent (dramaturg, poet, maestru al poeziei minimaliste, eseist), un nume cunoscut dinainte de 1989, mai ales ca dramaturg, unele dintre piesele sale de teatru văzînd luminile rampei, un singularizat, o figură insolită care performează pe un teritoriu al său bine delimitat. La Facultatea de Limba şi Literatura Română, […]

Elisabeta BOGĂTAN: ARDERE ŞI MISTER – POLARITĂŢI POETICE LA SIMONA-GRAZIA DIMA

  Accentuînd originalitatea registrului său poetic, Simona-Grazia Dima, în cartea Mierea nopţii/ Le miel de la nuit, publicată bilingv de Editura Poètes à vos plumes din Paris, 2016, (traducere în limba franceză de Elisabeta Bogăţan şi Linda Bastide) aduce motive care-i lărgesc universul liric şi oferă noi grile de lectură a acestuia. Una din noile […]

CRONICI ŞI RECENZII: Nicolae BUSUIOC – EXPERIMENTE LITERARE INEDITE

    Avocat, eseist, poet şi publicist, cunoscut rapsod popular din ţinutul Monorului, om al cetăţii Braşovului, George G. Echim nu renunţă la a-şi demonstra sieşi, apoi celorlalţi că se lasă mereu supus încercărilor „şi mai vivante faţă de precedentele-i titluri de carte de a răsuci substanţa slobozeniei livreşti în acte artistice de factură poetică” […]

CRONICI ŞI RECENZII: Ioan HOLBAN -Dumnezeu îşi are în noi făptura

    Dumitru Brăneanu pune Destrămarea lumii (Editura Ateneul Scriitorilor, 2016), cea de-a zecea sa carte de poezie, sub semnul unui text al părintelui Dumitru Stăniloaie, care deschide o pistă de lectură, structurînd în profunzime lirismul său: „Împătimirea atrage după ea spre exterior toate puterile noastre su­fleteşti. Ea e cleiul care ne leagă de suprafaţa […]