POEME: Florentin DUMITRACHE

 

PE APA VIEŢII

În mine e timpul prezent înapoi

Curg rîurile vieţii în maluri,

Iar florile toamnei se-aprind în şiroi,

Sînt doar barcagiu printre valuri.

 

Pe apa vieţii înot spre aval

Şi gust clipa dulce şi-amară,

În depărtare se vede un mal

Spre care mă-ndrept către seară.

 

Îmi eşti lîngă mine şi-aud glasul tău,

Un cîntec de pasăre-n zbor,

Iar cîntul mă-ndeamnă prin melosul său

Să-not departe, nu să cobor.

 

În mine e timpul prezent înapoi

Cînd din amonte am plecat amîndoi.

 

TIMP CĂLĂTORIT

Domneşte-n mine timpul călătorit prin vreme,

Îl simt cum suflu-i viu în mine se resfiră,

Pătrunde-n amintiri, se-ncurcă în dileme,

A fost trecutul cald sau clipe noi respiră?

 

Speranţe-n începuturi îşi sorb acum licoarea,

Pe vechi trecut se-aşterne lumină pură,

Prin umbra gîndului se simte depărtarea

Anilor care peste noi trecură.

 

Purtăm pe umeri clipe ce peste tot respiră

Un aer proaspăt, cald, un vînt de adiere,

Născut din vremi trecute, parfumuri ce resfiră

Nostalgice-amintiri, dorinţe în tăcere.

 

Domneşte-n mine timpul călătorit pe drum

Iluminînd în noapte trăirile de-acum.

 

 

SPRE NOAPTE

Spre noapte mă-ndrept

s-o alung în pustiu,

în hăul de umbră

cu-ntinderi de smoală,

s-arunc ochiul negru

ce rîde hazliu,

zănatic, cu zîmbet de boală.

 

Spre noapte mă-ndrept

lumină să-i pun,

pe chipul cel negru de ură,

frumosul din viaţă

trup să-i adun,

dulceaţă pe ochi şi pe gură.

 

 

MĂ VĂD…

Mă văd în pragul

unei nelinişti,

cînd ecoul din mine

sună prelung,

fagot în depărtare,

cînd cîntecul din mine

sună încet

tulnic a chemare.

 

Mă văd în pragul

liniştii astral.

 

 

E ATÎTA LINIŞTE…

În mine e atîta linişte,

încît aud paşii discreţi

ai timpului umblînd

pe drum de seară

şi în gînd.

 

În mine e atîta linişte,

încît aud gîndul tău

şoptind dorinţă,

dorinţa de timp,

care să umble

pe drum de seară

în doi.

 

 

MĂ VOI HRĂNI CU EI

Toamna mi-a adunat anii

strivindu-i unii peste alţii,

o grămadă de ani:

îmbobociţi, pîrguiţi, ruginii.

 

Îi voi folosi

în zilele albe ce vin

ca amintire caldă,

mă voi hrăni cu ei

pînă la ziua de înnoptat.

 

 

ECOU ŞI CHEMARE

În inima mea

liniştea a apărut

val peste nisipul plajei,

aducîndu-mi amintirile,

perle de trăiri,

spumoase şi calde,

ca apoi să le ducă

în larg, în depărtare.

 

În inima mea

s-a aşternut liniştea

ecou şi chemare.