Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Ioan MAFTEI-BUHĂIEŞTI (n. 20.07.1941 – m. 30.08.2016)

FLUX  COSMIC Luceafăr şi crepuscul în calea zbaterilor vieţii adevăr şi lumină în necuprins şi întuneric harapnic neiertător al scrierilor oarbe şi neroade, care lăsau urme negre pe aurul slovei străbune. Frate cu istoria şi freamătul argintaţilor codri mire fără mireasă ce suspină în adîncul sufletului, din înălţimea astrală a veşniciei planete Albe, Martir nepereche […]

Teodor DUME

Durerea din spatele cărnii I Cel mai greu e să aştepţi spunîndu-ţi mereu nu vine e ca şi cum durerea urcată pînă la dinţi încetează în faţa dentistului dar încă strigi nu te aude nimeni gura miroase a mentă de fapt e reluarea de dimineaţă de care rareori vrei să ştii liniştea sufocă privirile (singurul […]

Constantin (Ticu) LEONTESCU

Far… furie (Haiku) Plin de furie – zvârrr. Am aruncat în far c-o… farfurie!   Coasta lui Adam (Haiku) Pe când îşi căuta coasta ce-o pierdu, Adam dădu de… Eva!   Amintirile (Haiku) Amintirile? Vizor retrovizor – trecut-au anii.   Coloana fără sfârşit (Haiku) Infinită, ea. Verticală ca un crez! Crez brâncuşian.   Masa Tăcerii […]

Gabriela PACHIA

Depavare Floare de nisip frumoasă, Cîndva anagramai marginile lumii, fluturii cu umeri goi, pe hududoi… Se îndesesc despărţirile de matcă, deghizările, atrofierile, seminţele litaniei… Depărtările se strîng în boccea, în clăi, în cărări… Se strîmtează dreptunghic aerul din clopote… Se plimbă butoiaşele livide, ancorele epilate… Se-aspreşte-n verde piciorul mării… Te privesc cu ochiul uitării, cu […]

Vasile LARCO

STEAUA  MEA Pe cerul prea întunecat O stea abia se-arată, Coboară lin şi dintr-o dat` Rozariul îşi dilată.   E-atât de-aproape, aş putea S-ating a ei dogoare Cu pleoapa lăcrimând în ea Tăcerile de sare.   O clipă, parcă, s-a oprit Ori visul o învie, Iar între-apus şi răsărit Mi-e ochiul o vecie.   De […]

Daniel MUREŞAN

SÎNTEM IZBIŢI CONTINUU Prea sîntem loviţi, trîntiţi. Optimiştii le spun conflictelor bun venit, vă ajungeţi destinul, arătaţi creaţiei gîndurile şi smintelile venite de la big-bangul lumii Ne afişăm îndemnurile înaintării, cea mai înaltă bravură, dar iată lacunarul, emoţiile sînt cu un pas în faţă, nu iartă, îngenunchează bunul simţ. Aşteptarea e pusă pe ruginite talere […]

Mihail Sultana VICOL

VINOVAT DE IERTARE Cuvintele îţi sînt pline de năduf Îmi spui că  sînt vinovat  de iertare   Împacă-te cu tine Ia-ţi libertatea păsării scăpate Din colivie şi pierde-te În înălţimile zării necuprinse ELEGIE Mîhnirea  mi-i pîine  pe masă Şi-amaru-i un cîine credincios Care pe urme îmi calcă   Mă  latră  neliniştile și-n suflet S-aude cum […]

Gheorghe SIMON

MOLDOVA Din adînc de suflet răsare slova şi în ecou prelung plînge Moldova mistuită în sărăcie, ispitită de vecie cum lumina pe sine se scrie.   Şi-i atîta pietate în rugăciune cum tăcerea vie Verbul o răpune cum respiră iarba în răsărire şi cum ard în adorare chipurile vii din icoane.   Din prea cuminte […]

Constantin BOBOC

Tradiţii obosite Drumuri de ţară, cărări, Păduri stricate, animale bolnave, Clopotul mai bate în depărtări, Jelanii mîhnite şi grave!   O, nu mai ştim unde e pragul Strămoşilor sfinţi, regrete jilave, Mai pictează icoane zugravul, Bolţile vremii, animale bolnave!   Boii nu mai trag la jugul durerii Şi ei s-adună în turme răzleţe, În urmă […]

Florentin DUMITRACHE

AM ÎNFLORIT CAIŞII… Am înflorit caişii văzînd că-i primăvară, Le-am pus cercei de nalbă crengilor sale verzi, Pe trunchiul lor un brîu de lămîiţă rară, Iar în coroană, tot albul din livezi.   Priveau cu încîntare spre pomii din livadă, Cămaşa lor de alb şi-o fluturau în vînt Şi aşteptau din nori pe trupul lor […]