Alexandru SPĂTARU

Când n-am mai fost copii…

În turnul bătrân,

dangătul clopotelor domneşti

s-a contopit cu bătaia

orologiului – cântec de lebădă

al unei vremi la hotar între vremuri.

 

Vuietul grav l-a stins

clopoţelul de argint cu vestea

că venea în lume ultima noastră

recreaţie mare de liceu.

 

S-au deschis porţi

secrete din piatră veche.

Într-o filă de istorie,

la o masă lungă stau boieri de frunte,

împreună cu mari dascăli,

iar în capul mesei e însuşi Vodă

– numele lui înscris pe frontispiciul

Templului cu litere poleite cu aur,

e numele mândriei noastre!

 

O chemare s-a auzit reluată

în ecouri prin inimile înfiorate:

„Să ne duceţi mai departe faima!

Vă aşteaptă o sfântă legendă

de la apa sfântă a Moldovei!”

 

Şi, dintr-odată, n-am mai fost copii…

 

Colindă şi  pâine

Ce înseamnă,

dragă mamă, – cred că tu ştii

şi poţi să-mi spui – ,

când visezi colinde?

Eram printre colindători

– nişte copii bătrâni.

Noaptea era numai colinda noastră.

 

Şi peste tot eram primiţi

cu pâine albă din belşug;

cele mai albe şi mai dolofane pâini,

ca nişte bulgări

mari şi proaspeţi de zăpadă caldă.

Ce înseamnă,

dragă mamă, când visezi

dalbe colindele cu pâine albă,

în coroniţe de lumină albastră?

 

Că ne invită Domnul Dumnezeu

la o întâlnire

să îi cântăm colinde

şi să ne aşeze apoi la masă?

Dar unde ne aşteaptă

c-o pâine aşa de albă şi de generoasă?

 

Cutremur în Cosmos

Aleargă pe boltă

o neobişnuită veste:

Steaua polară s-a înhămat

la carul mic, unde şi-a pus tot

avutul şi pleacă în grabă, se mută.

Neumblate, neunse de la Facere,

osiile scârţâie jalnic şi-un fior

de mizerabilă frică

îi întunecă faţa.

 

Poli magnetici siderali

necunoscuţi se mişcă,

axa ce îi uneşte nevăzut se îndoaie,

se întinde şi ameninţă că se rupe,

axa ce trece prin polii magnetici

ai stelei polare.

Se aude, se simte

în stelele vecine tropăit

sinistru de mare cutremur, ce

neînduplecat se apropie.

Lumina lor se stinge, se aprinde

în semnale de maximă alertă.

 

Toate drumurile speranţelor

duc la Terra – capitală şi

centru de putere-n Univers.

De acolo se aşteaptă salvarea.

Chemaţii – aleşi trec prin

prima lor mare încercare,

vor da primul răspuns

de coroană a Lumii!