Gheorghe GRIGURCU

Rurală

 

Am îngrămădit tăcerile una peste alta

într-un cufăr

 

de jur împrejur gîrbovite pustietăţi

nori maniaci

 

oglinzi de ţară ieftine ţîşnite

din alte oglinzi mai vechi

 

flăcăi îngînduraţi şi fete

în mîini purtîndu-şi  inima

(mîinile groase roşii

inima de turtă dulce)

 

cîte-un cocoş cu capul

tupilat sub aripă

de teama ielelor

 

mai e drum lung pînă-n seară.

 

 

Gesturile

 

Primul gest îl sfida pe al doilea

al doilea îl concura pe al treilea

al treilea îl persifla pe al patrulea

al patrulea îl compromitea pe al cincilea

al cincilea îl consuma pe al şaselea

al şaselea îl ignora pe al şaptelea

al şaptelea îl iubea pe cel dintîi.