Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Passionaria STOICESCU

    Către sus   Aş fi nefericită să nu fi pus în poeme acele muzici şi culori cu care s-a contopit uneori sufletul meu către sus…   „Carmina Burana” cu Orf cel bun de adâncit rana, „Concertul de Aranjuez” pentru pansat, Manuel de Falla înteţind focul iscat, Enescu, însufleţitorul pentru scrum, Rimski Korsakov purtându-l […]

Vitalie RĂILEANU

  * * * în acest remuu de aer şi de ani a re/ versului o să încerc să-i scot ochii întunericului şi nu voi mai pretinde să se termine totul   îmi desfac braţele oprind furtuna agăţată printre degete mă simt iarăşi viguros ca un personaj din dramele ibseniene   cei mai puternici oameni […]

Marin IFRIM

  Tristeţi simulate pe viu, din mersul trenului Ce-o fi în mintea ei, lîngă zgomotele trenurilor, într-un salon special Unde doctorul vine din cînd în cînd să se mulgă de profesie. Ceaiuri și compoturi, pline cu dragoste și milă extraterestră, înţelegere a bolilor. Doctorul guiţă în saloane, ca mistreţul în lanul de porumb. Orbii văd […]

Ianoș Țurcanu

METODOLOGIE Chiar şi atunci cînd vorbim prostii, trebuie să o facem după o metodologie bine pusă la punct, verificată în diferite auditorii, o metodologie europenizată, globalizată, modernizată – altfel cum am putea fi luaţi în serios şi cum ar evolua cariera noastră?   Dacă nu ar exista această cercetare ştiinţifică cu imagini concrete şi cuvinte […]

Valentin Talpalaru

SCARA LUI RODION 15 …lui Rodion începură să i se năzară semne. Mai întîi că ar trebui să meargă pînă la capăt pe care să-l pipăie și să se bucure ca de cineva apropiat. Nu pentru că l-ar fi oprit ceva. Dar dincolo de capăt nu mai era nimic, era un fel de moarte, credea. […]

Ioana Diaconescu

S  I  L  F  I  D  Ă Un mers aerian  mă apropie de pământ Planez peste miraculoasa mare de flăcări Pletele mi se aprind  se sting de inima lui   Nu mai sunt o silfidă mi-am părăsit Perechea aeriană duhul aerului Din aurifera scorbură răpită am fost și ce bună îmi este Pământeana răpire Nu […]

Cassian Maria SPIRIDON: Ironia, un duh care slujește poetul

    Quintilian, în Arta oratorică (Editura Minerva, 1974, traducere Maria Hetco), are un capitol, al VI-lea, Despre tropi: „Τρόπος (tropul) este mutarea iscusită a unui cuvînt sau a unei expresii din înţelesul său propriu într-un alt înţeles”. Între tropii enumeraţi și definiţi aflăm: metafora, sinecdoca, metonimia, antonomasia, onomatopeia, catahreza, metalepsa, epitetul, alegoria, aluzia, comparaţia, […]