POEZIE SI VICIU

POEZIA revistă de cultură poetică nr. 4 (82)/ iarnă, 2017

POEZIA revistă de cultură poetică nr. 4 (82)/ iarnă, 2017

APARE SUB EGIDA UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA   POEZIA revistă de cultură poetică nr. 4 (82)/ iarnă, 2017           Tema numărului   POEZIE ŞI VICIU   iarnă 2017                       Editor: FUNDAŢIA CULTURALĂ POEZIA Număr apărut cu sprijin de la bugetul local […]

Cassian Maria SPIRIDON : Din Infernul poeţilor în Raiul poeziei

    Platon, în Phaidros (sau Despre frumos: dialog etic), poate cel mai poetic dintre dialogurile sale, aduce prin gura lui Socrate un elogiu nebuniei în raport cu lăudata raţiune: „Or, adevărul e că dintre bunuri, cele mai de preţ se nasc din nebunia cea dată nouă în dar de zei. Iat-o pe profeteasa de […]

Cristina RUSU: „Pentru ce iubiţi deşertăciunea şi căutaţi minciuna” – „îmbrăcaţi-vă întru dragoste, care este legătura desăvîrşirii”

    Omul, de la începutul vieţii sale pe acest pămînt caută să păstreze iubirea lui Dumnezeu şi să greşească cît mai puţin, ca să nu încalce legile divine şi să fie în armonie cu semenii săi. Viciul este voia repetată de a încălca legea morală. Iar dacă păcatele sînt făcute cu voie sau fără […]

Diana Dobriţa BÎLEA: Exultarea viciului beţiei şi al desfrîului în poezie

    De-a lungul timpului, viciul a fost privit în mod diferit de diverşi actori sociali. Dacă religia creştină l-a contestat vehement, dacă oameni de diverse calibre sociale şi intelectuale l-au practicat pentru că nu puteau altfel, pentru că nu ştiau cum să evadeze din cotidianul standardizat sau doar pentru a fi în trend cu […]