CRONICI SI RECENZII

CRONICI ȘI RECENZII: IOAN HOLBAN -În casa de curat a copilăriei

    În cea mai recentă carte a sa, Copacii trec strada (Editura Junimea, 2018), George Pîrîu continuă experi­mentarea unei poezii a simţurilor care îşi transferă funcţiile pen­tru că lumea pe care o visează poetul e aceea de dincolo, dintr-o copilărie năruită în amintiri fără referenţi precişi, dar într-un contur fără greş, într-un orizont de […]

CRONICI ȘI RECENZII: IOAN HOLBAN – Pasărea albastră din amurgul reginei de caro  

  O poezie a departelui, a înaltului, scrie Gabriela Livescu în cea de-a treia sa carte de poezie, Pasărea Paradis (Editura Timpul, 2017); visul, fantasma, nălucirea, erosul, pasărea, aşteptările, cerul, cîmpia şi depărtările au, în poezia Gabrielei Livescu, culoarea albastră, în metafora obsedantă a unei cromatici care e a deschiderii orizonturilor succesive şi, deopotrivă, a […]

CRONICI ȘI RECENZII: IOAN HOLBAN -Fericirile triste ale zeilor

    Autor cunoscut prin lucrările profe­sorului de limba română de la Colegiul Naţional „C.Negruzzi”, dar şi prin proza sensibilă din Drumul regăsirii (2015), Romel Moga tipăreşte acum o carte de versuri, Secretele zeilor (Editura Vasiliana ’98, 2017), o „replică”, în poezie, a celebrelor Legende ale Olimpului, alcătuite de Al.Mitru pentru cel puţin trei generaţii […]

CRONICI ȘI RECENZII: Cristian LIVESCU – Despre simplitatea patriarhală: Ioan Ouatu

    A deprins iscusinţa repertoriului de agenţi metaforici, în stare să dea strălucire unei compuneri lirice. Susţine că are un străbunic Dosoftei, care l-a învăţat să descînte cuvintele ca pe nişte lebede, dîndu-le drumul sfioase pe albia poeziei. Mai spune că noaptea, în somn, vorbeşte cu poemele, alergînd „cu triunghiul cocorilor” spre stele! Vrea […]

CRONICI ȘI RECENZII: Simion BOGDĂNESCU – Gramatică afectivă

  Orice poet adevărat, care se respectă, încearcă să-şi impună, în Galaxia Guttenberg, o gramatică afectivă personală în stare să-i singularizeze prezenţa, să-i contureze efigia specifică. Aşa se întîmplă şi cu autorul brăilean, de origină tulceană, Stere Bucovală, în volumul de versuri Orizontul din cuşcă (Cronedit, Iaşi, 2017). Este a patra carte de poeme (după […]

CRONICI ȘI RECENZII: Valentin TALPALARU – Iniţierea prin contemplare

    Aşteptam de mult timp un volum de versuri al lui Metin Cengiz în limba română. Mai întîi pentru că este deja un poet cunoscut în România, laureat al cîtorva festivaluri literare cu grupaje de versuri publicate în revistele literare dar şi pentru că reprezintă una dintre vocile lirice distincte ale Turciei, cu o […]

CRONICI ȘI RECENZII: Vasile FLUTUREL O nestemată a poeziei contemporane: Piatra de Ca’ Vendramin, de Eugenia Bulat

    Vasile FLUTUREL O nestemată a poeziei contemporane: Piatra de Ca’ Vendramin, de Eugenia Bulat „Mamă, care mi-ai dat în păstrare cifra norocoasă şapte…” (Daniel Corbu)   Un reuşit volum de poezie (şi nu numai) este noua apariţie editorială de la Editura „Junimea” (Iaşi, 2017), semnată de Eugenia Bulat, intitulată Piatra de Ca’ Vendramin […]

CRONICI ȘI RECENZII: Vasile DIACON – Constantin Mănuţă, la vremea crinului „rugător”

  După o serie de zece volume de versuri, publicate între anii 1997 şi 2010, Constantin Mănuţă se apleacă tot mai mult asupra poeziei cu formă fixă, în special sonetul, asigurându-şi un rol remarcabil între creatorii genului, în care, după Mihai Eminescu, au strălucit Mihai Codreanu, Păstorel Teodoreanu, G. Topârceanu, Nicolae Ţaţomir, cărora li se […]

CRONICI ȘI RECENZII: MAI BINE MAI TÎRZIU DECÎT NICIODATĂ

MAI BINE MAI TÎRZIU DECÎT NICIODATĂ   Ia-mă cu tine! Sentimente dintr-o viaţă trăită zi cu zi este volumul de versuri publicat la Editura PIM, Iaşi, 2016, de Mircea Ţîmpău. Pe manşeta ultimei coperte este o zicere a poetului: Mi-a fost frică a începe să scriu în anii tinereţii… credeam că nu am dreptul, care […]

CRONICI ȘI RECENZII: VASILE LARCO – REPREZENTANT AL LIRICII CONTEMPORANE

Constantin MĂNUŢĂ   VASILE LARCO – REPREZENTANT  AL LIRICII CONTEMPORANE   Motto: „Vreau să rămân cum sunt, de-i cu putinţă: Modest, atent cu toţi din jur, om fin Şi să renunţ cu mare uşurinţă La tot ce-i imposibil să obţin!” ( „Deviză” – Vasile Larco )   Vasile LARCO este un scriitor prolific şi interesant […]