ESEU

George POPA – Poezie şi hazard

Nu există hazard. Cum nu există nici predestinare. În univers nimic nu este întâmplător, insolit, iraţional. Ci toate evenimentele, fenomenele, faptele, tot ceea ce are loc punctual într-un anumit loc din spaţiu şi timp, constituie rezultatul „algebric” al conexiunii şi interacţiunii a nenumărate linii energetice venind din aproape şi din departe, de acum şi din […]

Cassian Maria SPIRIDON – Incertitudinile poeziei

În Fizica sa, Aristotel face critica, dar şi teoria norocului şi întîmplării, văzînd, în cele două, componentele hazardului, oricînd reductibile unul la celălalt: „Iar dintre faptele care se petrec, unele se petrec pentru un scop, altele nu. Dintre cele dintîi, unele se petrec prin alegere, iar altele nu prin alegere, dar amîndouă sînt printre acelea […]