CRONICI SI RECENZII

CRONICI ȘI RECENZII: Dana Nicoleta POPESCU – Refugiu în slovele ascunse

      Uneori un volum apărut schimbă complet percepţia despre un scriitor; alteori se revelează o nouă faţetă a personalităţii sale, iluminând portretul deja existent. Astfel s-a întâmplat cu volumul de versuri al Doinei Bogdan-Dascălu, Albastrele semne, apărut la Editura Anthropos. Stilistician, critic şi istoric literar, cercetător ştiinţific, editor, Doina Bogdan-Dascălu a debutat, în […]

CRONICI ȘI RECENZII: Diana Dobriţa BÎLEA – În căutarea sinelui suprem şi a absolutului lumii

    Mircea Lungu îşi începe al treilea volum de versuri, Trenul de marfă (Ed. Ex Ponto, 2016), convertind un trecut necesar într-un prezent continuu prin folosirea atît a invitaţiei,  destul de discrete de altfel, la un exerciţiu de imaginaţie din partea lectorilor („mi-ai pus apăsat arătătorul pe frunte/ conturul feţei desenînd, apoi…”), cît şi […]

CRONICI ȘI RECENZII: Teodor PRACSIU – SCRIITORI VASLUIENI

    Leonard Ciureanu, Între infern și paradis „Poetul Leonardo”, cum este supranumit, a ajuns la ecuaţia poetică adecvată structurii sale lirice, pe care, într-o formulă laconică, aș defini-o prin cîteva trăsături caracteristice: discurs postmodern, referinţe livrești epatante, dedicaţii ceremonioase și motto-uri elevate, culese din opera unor nume mari.   Anul trecut, poetul Leonard Ciureanu […]

CRONICI ȘI RECENZII: Marina CUŞA – Anastasia Dumitru, Calea luminii. (inter)culturalitate şi management educaţional

Marina CUŞA Anastasia Dumitru, Calea luminii. (inter)culturalitate şi management educaţional   În recentul volum apărut la editura ieşeană Sympoesium, Anastasia Dumitru, membru al filialei dobrogene a U.S.R., semnatară a peste douăzeci de cărţi, propune o viziune interesantă asupra a trei teme de actualitate, semnalate încă din titlul lucrării: spiritualitatea, interculturalitatea şi managementul educaţional. Sunt, în […]