CRONICI SI RECENZII

CRONICI ȘI RECENZII: Diana VRABIE – Vasile Fluturel: poetul ninsorilor galbene  

  După ce debutează editorial cu volumul de versuri Cinci puncte cardinale, în 1996, scriitorul Vasile Fluturel (n. 14.10.1946, Mînjeşti) pactizează pe termen lung cu poezia, tatonând multiple registre stilistice şi cochetând cu cele mai surprinzătoare specii literare (de la elegie, odă, imn, colind la rondel, sonet, haiku, micropoem etc.). Poetul manifestă o disponibilitate încurajatoare  […]

CRONICI ȘI RECENZII: Dana Nicoleta POPESCU – Versurile unui cărturar umanist

    Cu opt ani în urmă Editura David Press Print din Timişoara a inaugurat colecţia „Bibliotheca Banatica”, intenţionând să înlăture un nedrept vid cultural din literatura noastră. Printre titlurile ce urmăresc readucerea unor personalităţi bănăţene în atenţia cititorilor se numără ediţia critică David O. Blidariu, Scrieri, I. Versuri (1924-1946), apărută în 2016, care anunţă […]

CRONICI ȘI RECENZII: Diana Dobriţa BÎLEA – O călătorie iniţiatică

    Cu volumul Nomade (Editura Omega, 2016), poeta Gina Zaharia abordează un registru şi o tonalitate diferite de cele cu care operează în precedentul său volum „La est de tine”. Este o poezie de tip neomodernist care, deşi sentimentală şi adresîndu-se inimii, solicită sinapselor cititorului o concentrare înaltă şi cunoaşterea simbolurilor pentru a o […]

CRONICI ȘI RECENZII:Un „Ev” care transformă poezia în trepte către Cer

    Volumul de poeme Labirintul (Editura Brumar, 2017) al lui Teo Cabel cuprinde trei părţi, deşi pe cea de a treia aş subsuma-o celei dintîi: Labirintul, Vase comunicante şi Foişorul din labirintul clipei. În prima parte, Teo Cabel este un virtuos al artelor poetice. Anunţă că lumea este un labirint în care, mergînd („rătăcind”) […]

CRONICI ȘI RECENZII: Marina CUŞA – Călătorii în lumea cărţilor

  Volumul Impresii de călătorie în lumea cărţilor (Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2018) o aduce în atenţia publicului pe Diana Dobriţa Bîlea într-o calitate mai puţin cunoscută, cea de critic literar. Autoare constănţeană care şi-a găsit genul proxim în roman, semnînd pînă acum nu mai puţin de cinci titluri, Diana Dobriţa Bîlea se ocupă totuşi […]

CRONICI ȘI RECENZII: Ioan HOLBAN – De-acolo încolo: poeme din vremea cînd omenirea se păcătuiește

  În pofida aparenţelor, Constantin Cubleşan, un critic şi istoric literar cu o activitate prodigioasă, nu scrie în volumul său de versuri, În marea dezordine a lumii (Edi­tura Junimea, 2017), o poezie religioasă, în felul aceleia din căr­ţile lui Bartolomeu Anania, Daniel Turcea, Ioan Pătraş, Paul Aretzu, Ioan Pintea, Marcel Miron sau Gheorghe Simon; lirica […]

CRONICI ȘI RECENZII: Adrian VOICA – Coerenţa universului liric

    Volumul Urechea lui Malhus de Mihaela Grădinariu (Ed. Timpul, Iaşi, 2017) este o reală sărbătoare a poetei. Autoarea se mişcă într-un univers liric fabulos, dominat de culori vii, în care cuvintele se asociază în sintagme neaşteptate, generând poezie de bună calitate. Tributară dogmei creştine şi diverselor idei de inspiraţie biblică (titlul cărţii o […]

CRONICI ȘI RECENZII: Ion Gheorghe PRICOP -Daniela Oatu sau secretele unei lirici la vedere

  Cartea de poezie Fantasmele Versului Rău, recent apărută la editura ieşeană Timpul,  şi semnată de poeta Daniela Oatu (n. 16 apr. 1967, Petroşani) se adaugă volumului de debut Eternitate fragilă. Autoarea propune o incursiune în lumea „Versului cel Rău“. Metafora care dă titlul lucrării defineşte noţiunea de eu liric, mereu neastîmpărat, lucid, dar şi […]

CRONICI ȘI RECENZII:Ion Gheorghe PRICOP – Simion Bogdănescu sau metafora singurătăţii totale

  Imperative ale conştiinţei morale m-au condus, în sfârşit, şi spre poezia lui Simion Bogdănescu, cunoştinţă veche, de pe vremea când el se chema mai mult Ion Puflea şi publica versuri în antologiile noastre judeţene. Se număra printre confraţii care îşi făcuseră timp să vadă şi să priceapă ce vrea scrisul meu, în proză şi […]

CRONICI ȘI RECENZII: Mioara BAHNA – Volumul de poezie ”Fluturi de trup” de Nicolae Vălăreanu Sîrbu

    Două sînt reperele principale ale perspectivei lirice din volumul Fluturi de trup – Editura Blumenthal, București, 2015 – al lui Nicolae Vălăreanu Sîrbu, sugerate încă din titlul cărţii: iubirea și creaţia. Acestora li se adaugă, pe parcurs, altele, simţite ca ineludabile, impuse de cotidian, între care singurătatea sinelui în lume ori condiţia omului, […]