POEZIE ITALIANĂ CONTEMPORANĂ

 

 

Giancarlo PONTIGGIA

Giancarlo Pontiggia s-a născut în anul 1952 la Seregno şi trăieşte la Milano, unde este profesor de latină şi italiană într-un liceu. Desfăşoară o intensă activitate de critic literar, este autorul a numeroase traduceri din franceză şi latină, precum şi autor de studii de teorie poetică. În anul 1998, volumul său de debut în poezie „Con parole remote” a obţinut Premiul Internaţional Eugenio Montale. Acestui volum i-a urmat, în anul 2005, „Bosco del tempo”, apărut la aceeaşi editură, Guanda. În 2015, Interlinea Edizioni publică integrala poeziilor lui Giancarlo Pontiggia, în volumul ”Origini”, cu o selecţie amplă de studii critice şi cu un eseu semnat de Carlo Sini. În anul 2017, Mondadori îi publică un nou volum de poezie, ”Il moto delle cose”.

Poeziile traduse în limba română fac parte din volumul ”Origini”, Interlinea Edizioni, Novara, 2015.

 

În umbrosul unde

La urma urmelor, Muză, spune

ce vrei,

numai să stai aici,

numai să rămâi.

Şi iar versuri de aur, şi întuneric

de amfore, şi balta-nfocată

din cerurile mari. O curbă

 

se desenează pe Mecca

lumii, printre lumini şi valuri.

Ca-ntr-un fior,

 

rămân lângă-ntâmplare,

în vânt de iunie.

 

2.

Închide ochii,

(e noapte) închide-i, aşa…

 

Alungă-ncetişor a tale gânduri

eşti în lume (gândeşte-te!)

eşti

 

la maluri leneşe, aici,

în umbrosul unde, într-o pădure

de ore prăbuşinde.

3.

Cuvinte goale, şi cântec gol,

precum goală e toamna, în timp ce

vine. Şi trandafirul gândurilor

 

se desface, pe la tâmple.

 

A tale gânduri se desfac deja

în boabe arzânde…

  • Hai, spune, unde eşti?
  • În lumea celor ”unde eşti”,

 

într-un regn ierbos.

 

5.

La ceruri mă uitam, înalte, liniştite, şi ale lor

perdele albastre. Al vieţii drum – gândeam –

este acesta. Nu mă gândeam la restul…

6.

Era un iunie, abia se luminase, mă ridicam…

… şi pretutindeni sunete

stranii… ierboase, divine… o mică probă – gândeam –

 

a unei lumi misterioase, apropiate… Cât de departe e

(gândesc acum) lumea aceea, şi cât de-aproape e

în amintire. Şi dacă până şi asta (îmi spun)

o fi numai o amintire mai adâncă?

 

7.

Dai nas în nas

cu praful unei dimineţi,

şi e întunecat, vezi, e întuneric

 

deja e seară.

 

8.

– E timpul? eu întrebai.

– Timpul? Doar un burduf spart,

un lemn pe care-l umflă apele,

rozându-i încheieturile doagelor.

– Dacă-i aşa, spuneţi, de ce să nu rămânem?

Noiembrie tot vine, şi inima, vezi,

 

nu mai poate să aştepte.

 

9.

Precum Anaxagora, aşa cică se spune, contemplu

cerurile înalte. E un vertij instantaneu

ce mă doboară. Moi, atât de moi, sub divo

moi aere, capitulez… Adio, cititorule, te las

în bune mâini, în somnul rimelor, şi-n ale lor

umbroase frământări.

 

A patra oprire

(Imaginează-ţi)

Imaginează-ţi o celulă, o

umedă celulă, întunecoasă, unde

timpul (timpul!) nu mai

ţese ale sale

prăfuite pânze, unde

 

în întunecata

curgere a orelor (goale

cisterne ale toropitoarei

vieţi), o

temelie dintr-odată

 

cedează, şi o fâşie

de lumină se varsă, năvalnic, ca

o spadă, din lucernarul

(imens şi foarte înalt)

al lumii. Astfel, din când în când,

prin ordinea

Întâmplării, şi pentru tine

 

e viaţă!

 

Ori versuri, ori inversuri

Ori versuri, ori inversuri

eu mă întorc la voi în evul

ăsta care delirează: sunteţi

chiar vinul ce nu minte, şi flacăra

ce arde, în dimineaţa rece.

 

De plouă. Dacă de zile-ntregi, tenace, plouă

 

De plouă. Dacă de zile-ntregi, tenace, plouă.

De plouă, cu valuri, viguroase şi teribile

de cer peste pământ, pe voi, pe

ale tale forme moi, obscuritate; şi dacă cenuşii

fulgerături au înfrunzit

pe zidul ochilor – lasă

prea liniştite camere, coboară

în timpul dur, fii bulgăre de pământ şi umbră, şi vânt

 

ce suflă cu putere, mânios, pe scări.

 

Încă o oprire

(Cum cel care, după o lungă, o întortocheată)

Cum cel care, după o lungă, o întortocheată

geografie de somn, dintr-o dată

se trezeşte, şi pierde

ceruri, drumuri, grădini, şi roşu-nfocate

urme ale nopţii – ajungi

 

la gurile timpului, în pragul unui înflăcărat

 

nimic

 

Traduceri de Eliza MACADAN