Mircea M. POP

Micropoem cu broască

Cînd în lac văzu broasca de frică

încuie la uşă…broasca.

 

În stil haiku

Uite-l cum sare

şi e doar un iepure

în trei picioare.

 

*

Cireaşa din blid galbenă,

s-a înroşit

de lăcomia-mi.

 

*

Şaptezeci de ani

nouă aniversare

privindu-mă-n ochi.

 

*

Aripi de înger

depun o bucurie

peste tristeţe.

 

*

Zăpadă nouă

palmele ei de gheaţă

le simt şi în vis.

 

*

E primăvară

în ochii copilului

e totul verde.

 

*

Urcînd muntele

ca să fie mai uşor

mă iau de mînă.

 

*

Seară de seară

stau de vorbă cu umbra-mi

ca doi prieteni.

 

*

Corbul a zburat

încă se mai scutură

zăpada crengii.

 

*

După furtună

odată cu natura

ne liniştim toţi.

 

*

Bunica s-a dus

au rămas ochelarii

şi-un zîmbet trist

 

* Acceleratul

înghiţit de tuneluri

zboară în noapte.

 

*

Deşi par singur

cu tristeţea braţ la braţ

mă simt mai bine.

*

Privesc liniştit

pe oglinda lacului un peşte trecînd.

*

Pasărea zboară făcînd volute în jur parcă pluteşte.

 

Poem progresiv

Am

am văzut am văzut o

am văzut o pasăre

am văzut o pasăre într-un

am văzut o pasăre într-un copac

am văzut o pasăre într-un copac cîntînd

am văzut o pasăre într-un copac cîntînd şi apoi

am văzut o pasăre într-un copac cîntînd şi apoi zburînd.

 

 

Similitudini

Poetul

ca generalul

aranjează cuvintele

precum celălalt

trupele.

 

Distih

De pe arcuşul de foc al viorii

răzbate plînsul zbuciumat al florii.