S-a născut la 21 iulie 1947 la București  din părinții Ion și Justina Diaconescu (născută Vlad) , ambii profesori.

Studii primare și liceale și în paralel studii de pian, balet, gimnastica sportivă de performantă. Licențiată în litere, secția română-italiană a Universității-București.

Lucrează ca bibliograf, apoi ca redactor la Uniunea Scriitorilor din România, ca realizator de emisiuni literare la Radio Romania Cultural și Radio 3, in cele din urma consilier in Consiliul Național al Arhivelor Securității . Se implică în cercetarea istoriei recente și publicarea de documente în periodice și volume incepînd cu anul 2000.

Debut literar în anul 1966, în revista “Contemporanul”, sub girul poetului Geo Dumitrescu.

 

S C R I E R I

VOLUME DE POEZIE

Furămtrandafiri, ESPLA, colecția „Luceafărul”, 1967

Jumătatezeu – EPL, 1970

Adagio – Ed. Eminescu, 1973

Taina – Ed. Dacia, 1976

Amiaza – Ed. Cartea Românească, 1978

Ceața – Ed. Eminescu, 1978

Poetica – Ed. Eminescu, 1981

Vârtejulșilumea – Ed. Cartea Românească, 1982

Amintiri neverosimile – Ed. Albatros, 1983

Dumnealui, destinul – Ed. Eminescu, 1984

Uranus – Ed. Cartea Românească , 1985

Herb – Ed.Cartea Românească, 1986

Poemul cu părul alb – Ed. Albatros, 1993

Corp în cădere – Ed. Eminescu, 1998

Sunetul trupului meu – Ed.Helicon, 1998

Arcadia – Ed. Eminescu, 1999

Tratat de amintiri neverosimile – Ed. Eminescu, colecția „Poeți români contemporani”, 2000

Caiet căzut pe  mere – Ed. Eminescu, 2001

Nusakan – Ed.Timpul, 2013

Vertigo – Ed Tracus Arte, 2014

Țesuturi – Ed. Timpul, 2017

 

TRADUCERI ÎN LIMBA ROMÂNA

Din limba macedoneană:

Iovan Strezovski – Tărâmul de la miazăzi (versuri), în colaborare , Ed. Dacia 1979

Din limba spaniolă:

Raul Gomez Garcia – Poeme ,în colaborare , Ed.Junimea 1980

Din limba georgiană:

Ana KalandadzeDuhul albastru(versuri), în colaborare, Ed. Junimea 1983

Din limba franceză:

Constantin Stoiciu – Despre farmecul levantin, Ed. ICR 1995

Stephane Mallarme – Divagații, Igitur, O lovitură de zaruri, opera integrală, în colaborare, Ed. DU Style 1998

Din limba engleză:

William Shakespeare, Henric VI – partea întâi (în volumul VI)

William Shakespeare, Antoniu și Cleopatra (în volumul VII) –Ambele traduceri – în noua ediție – integrala “Shakespeare pentru  mileniul trei “, București 2013

 

EDIȚII CRITICE

Emil Botta, Scrieri, vol.1 și 2 (versuri), ediție îngrijită, note și variante, text stabilit, notă asupra ediției,

prefață de Alexandru Piru, Editura Minerva 1981.

 

LITERATURĂ  PENTRU COPII

Povești mai mici pentru  copii mai mari – proză – Ed. Ion Creangă, 1996

Poveste cu un vampire și două pisici – proză – Ed. Ion Creangă, 2001

Roni cel Viteaz și prințesa cu ghete – proză – Ed. Vivaldi 2004

 

NOI STUDII DE ISTORIOGRAFIE – ISTORIE RECENTĂ

Scriitori în arhivele CNSAS – studii și documente – Fundația Academia civică 2012

Marin Preda – Un portret în arhivele Securității – Editura Muzeului Literaturii Române în colaborare cu Fundația Pentru Știință și artă – București, 2015

“O conștiință literară. Mihai Ursachi în documentele Securității” – Editura Junimea, Iași, 2015

 

MONOGRAFII MUZICALE

„VasileMoldoveanu, un tenor roman pe patru continente. Pasiune și credință”, Ed.Muzicală 2011

 

PREZENȚA ÎN ANTOLOGII STRĂINE

“Streiflicht” – Eine Auswahlzeit genoessischer rumaenischer Lyrik (81 rumaenischeAutoren) – Lumină piezișă – o antologie bilingvă cuprinzând 81 de autori romani în traducerea lui Christian W. Schenk – DionysosVerlag, 1994

15 Young Romanian Poets – An anthology of verse selected and translated by Liliana Ursu

Antologia poeziei românești de Otar Șalamberidze, în  limba georgiană, Tbilisi 1976

 

VOLUME ÎN PREGĂTIRE

Insula (titlu provizoriu) – versuri inedite

Poezia ca act de insurgență. Cezar Ivănescu în Arhivele CNSAS, Ed. Junimea 2017

 

 

PREMII  ȘI MEDALII, DIPLOME  ȘI TITLURI

Premiul “Perpessicius” pentru ediția critică Scrieri vol. I și II de Emil Botta – Editura Minerva 1981

Premiul Asociației Scriitorilor din București în 1996 – volumul pentrucopii “Povești mai mici pentru copii mai mari” – Ed. Ion Creangă

Nominalizată pentru Premiul AsociațieiScriitorilor din București în 1999– secțiunea Poezie – volumul “Arcadia” – Ed. Eminescu

Premiul Asociației Scriitorilor din București – 2001- volumul pentru copii „Poveste cu un vampire și două pisici” – Ed Ion Creangă

Nominalizată pentru premiul Uniunii Scriitorilor 2001 – volumul pentru copii “ Poveste cu un vampir și două pisici” – Ed.IonCreangă

Nominalizată pentru Premiul UniuniiS criitorilor – 2004 – volumul pentru copii “Roni cel viteaz și prințesa cu ghete” – Ed. Vivaldi (premiul nu s-a acordat acestei secțiuni în favoarea secțiunii  de poezie).

Diploma și Medalia Academiei Carpatica – Premiul pentru creația poetică excepțională – 1997

Premiul pentru Poezie al revistei “Convorbiri Literare” – Iași, pe anul 2012

Premiul Uniunii Scriitorilor „Cartea anului” al Filialei de Poezie pentru volumul „Nusakan” – 2013, Ed. Timpul

Diploma  și Titlul de “Poet al Iașului”-  Festivalul Internațional Ediția a III a – „Poezia la Iași” – conferită de PrimăriaMunicipiuluiIași – 2015

Diploma șiTitlul de „Ambasador al Poeziei” – Festivalul Internațional Editia a IV-a – „Poezia la Iași” – conferită de Primăria Municipiului Iași– 2016

Premiul “ Șerban Cioculescu”pentru Memorialistică și Istorie literară  al MuzeuluiNațional al Literaturii Române peanul 2016 pentru volumul “ Marin Preda . Un portret în arhivele Securității”.Editura Muzeului Literaturii Române în colaborare cu Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2015

 

PUBLICITICĂ – ISTORIE RECENTĂ

Din anul 2005 pâna in prezent publică neîntrerupt în revista “România literară” studii si documenteineditecuprinzând o vastăarie a culturii așa cum se regăsește ea înArhiva CNSAS, mai ales înperioada 1946 – 1964 (a represiunii prin condamnarepenală  a marilor intelectuali și teologi ai Romaniei)pe baza cercetării detaliate cu o contribuție importantă și inedită la istoria literară, de asemeni în revistele „Convorbiri literare” precum și în „Dacia literară” urmată de „Scriptor” și „Hyperion”.

 

ELEMENTE BIBLIOGRAFICE (SELECTIV)

Interviu cu Ioana Diaconescu  : „Nimic din ceeace am trăit nu seamănă cu intrarea mea în Arhivele CNSAS: o coborâre în iad“ realizat de SorinLavric (România literară, 2013, nr.4)

Elvira Sorohan „Ioana Diaconescu , citită în transparența poeziei” (România literară, 2016, Nr.2)

Poezii de Ioana Diaconescu  (România literară, 2014, nr.25)

Poezii de Ioana Diaconescu  (Viața românească, Revistă editată de Uniunea Scriitorilor din România)

EcoPoeme de Ioana Diaconescu  in Eco Literatura – Magazinliterar, artistic si de mentalitati

Ioana Nicolaie, Ioana Diaconescu , Ioana Ieronim, Valeriu Mircea Popa și Simona Dumitrache, laureații Premiilor USR București Poezie (Uniunea Scriitorilor din Romania, 2014)

Ioana Diaconescu : Sandu Tudor și  gruparea „Rugul aprins” (Scriitori în arhiva CNSAS/ România literară, 2006, Nr.43)

Ioana Diaconescu : Lotul „Rugul Aprins“ Preoți și martiri: Roman Braga (România literară, 2016, Nr.18)

Ioana Diaconescu : Amintirea lui Emil Botta (România literară, 2007, Nr.31)

Ioana Diaconescu înemisiunea „Rezistența prin cultură” dedicată poetului Emil Botta (TVR, 2014)

Ioana Diaconescu : VasileMoldoveanu – un tenor roman pe patru continente (Editura Muzicală 2007)

Ioana Diaconescu  :Scriitori in arhivele CNSAS: intelectuali  urmariti informativ, arestati, condamnati, ucisi in detentie: 1946-1989 (Ed.Fundația Academia Civică, 2012)