Adi Cristi  născut la 27 aprilie 1954, Bacău, sub numele Rosentzveig Adrian.

Absolvent al Universităţii Tehnice Gh. Asachi, Facultatea de Construcţii, promoţia 1979 şi al Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, promoţia 2006 – Lucrarea de licenţă: „Evoluţia discursului liderilor politici locali”, Editura 24:ORE, 2009 (144 pag.)

 

Profesia actuală: ziarist, directorul general al Grupului de Presă 24:ORE, directorul Cotidianului 24:ORE.

Directorul Editurii 24:ORE Iaşi

Membru al Uniunii Scriitorilor din 1990

Membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din 1990

Prim vicepreşedintele Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România

Membru în Comitetul Director al USR, Filiala Iaşi

Profesor Universitar Asoc. la Universitatea Apollonia din Iaşi, Facultatea

Ştiinţe ale Comunicării – Jurnalism

 

Autorul a 53 de volume de poezie, publicistică şi proză:

 1.  După sentimente Iaşi 1979 (32 pag.)
 2.  Play Back (fiinţa lucrurilor) – Editura Albatros 1983 (118 pag.)
 3.  Înţelepciunea Semnelor Editura Junimea 1989 (72 pag.)
 4.  Clopote pentru amândoi Editura Moldova 1995 (94 pag.)
 5.  Noi (despre cealaltă parte a lumii) Editura 24:ORE 1997 (80 pag.)
 6.  Despărţirea de silabe Editura Tipo Moldova 2002 (104 pag.)
 7.  Pasărea fără aripi Editura Tipo Moldova 2003 (126 pag.)
 8.  Dezertare din Paradis Editura Tipo Moldova 2004 (220 pag)
 9.  Anatomia culorii Editura ACP – 2004 (64 pag.)
 10.  Valsificatorul de tablouri Editura ACP – 2004 (94 pag.)
 11.  Coborârea cu picioarele pe pământ Editura TipoMoldova 2004 (146 pag)
 12.  366/24 (trei sute şaizeci şi şase de zile în 24 de ore) – publicistică, Editura TipoMoldova  2004  (716 pag)
 13.  Poeme de închiriat Editura Tipo Moldova 2005 (138 pag.)
 14.  Dictatura poemului Editura ACP 2005 (114 pag.)
 15.  Palma şi celălalt obraz – poeme Editura TipoMoldova 2005 (198 pag.)
 16.  Paratrăsnet (365 de zile în 24:ORE) – publicistică Editura TipoMoldova 2005 (638 pag.)
 17.  24 de întrebări în 24:ORE, publicistică – TipoMoldova 2005 (486 pag.)
 18.  Nici o zi fără tine  (poeme) – TipoMoldova 2006 (184 pag.)
 19.  Pe frontul de vest al cuvântului scris – publicistică  Edict 2006 (322 pag.)
 20.  Cu bani sau fără bani, întotdeauna Cuba –  jurnal de călătorie TipoMoldova 2006 (150 pag.)
 21.  Revoluţia la Iaşi – publicistică TipoMoldova 2006 (400 pag.)
 22.  Dialoguri provocate cu Valer Dorneanu – publicistică 2006 (200 pag.)
 23.  24 de întrebări în 24:ORE – 2006 , publicistică TipoMoldova 2006 (620 pag.)
 24.  6000 de zile sub nopţi – publicistică, TipoMoldova 2006– (332 pag.)
 25.  Sinea Mea – proză – Edict 2006 (190 pag.)
 26.  O antologie a poeziei române de astăzi – editura Cronica 2005 (344 pag.)
 27.  Întoarcerea la popor – poezie – Editura TipoMoldova 2007 (158 pag.)
 28.  „Descoperă-mi ceea ce eu am pierdut” – poezii Editura Cronica , 2007 (114 pag.)
 29.  Zidul – poezii Editura Cronica 2008 (172 pag.)
 30.  Această moarte care mă învie – poezie 2008 Editura Cronica  (214 pag.)
 31.  24 de întrebări în 24:ORE -2007 – interviuri 2008, Editura TipoMoldova   (412 pag.)
 32.  Anatomia culorii/Anatomy of colour album de pictură şi poezie, ediţie bilingvă, engleză-română, 2008 – Editura ACP, proiectul Iaşi 600 (100.pag)
 33.  Solidaritate cu Dumnezeu, publicistică, Editura 24:ORE, 2009, (629 pag.)
 34.  Prizonieri unul altuia – poezie Editura Cronica, 2009  (184 pag,)
 35.  Esta muerte que me resucita poezie, traducere în spaniolă, 2009 Editura 24:ORE  (384 pag.)
 36.  Anotimpurile – poezie, editura 24:ORE  2009 (320 pag.)
 37.  Amprenta zilei – publicistică –Editura 24:ORE  2009 (690 pag.)
 38.  Provocarea –roman, două volume, Editura Timpul, 2009, (1156 pag.)
 39.  Visând la marginea trezirii, poezii, Editura 24:ORE, 2009, (144 pag.)
 40.  Quinta Provocării – poezie, Editura 24:ORE, 2010 760 pag.
 41.  365-Memoriile vieţii purtate spre moarte, poezie, Editura Timpul, 782 pag.
 42.  Blestemului Băsescu, publicistică, Editura 24:ORE, 2010, 730 pag.
 43.  Psalmi declasificaţi, poezie, Editura 24:ORE, 360 pagini, 2011
 44.  Umilinţă şi batjocură, publicistică, Editura 24:ORE, 2011, 618 pag.
 45.  Psalms declassified, poezie, traducere în engleză, Editura 24:ORE, 2011, 360 pag.
 46.  Poem de spus morţii la ureche, poezie, Editura 24:ORE, 2011
 47.  Aveţi nevoie de mine, poezie, Editura 24:ORE, 2012,140 pag.
 48.  Nichita, roman, Editura 24:ORE, 2011, 284 pag.
 49.  Deposedaţii, publicistică, Editura 24:ORE, 2012, 647 pag.
 50.  Interesul poartă (E)fesul, poezie, 2012, Editura 24:ORE,152 pag.
 51.  Scăpaţi din infern, publicistică, 2013, Editura 24:ORE, 658 pag
 52. Ţiganca – roman 2013, Editura 24:ORE, 288 pag.
 53. Poeme de nisip – poezie, Editura 24:ORE, 2013, 101 pagini

 

Deţinător al Premiului pentru literatură „Nicolae Labiş”,1979

Laureat al Premiului „Vasile Pogor”, Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, 2002

Laureat al Premiului „Vasile Pogor”, Primăria Municipiului Iaşi 2003

Laureat al Premiului Asociaţiei Scriitorilor 2003, pentru volumul „Pasărea fără aripi”

Ordinul „Meritul Cultural în grad de Cavaler” 2004 – acordat de Preşedintele României

Premiul Uniunii Scriitorilor – Filiala Moldova pentru Publicistică pe 2004, volumul 366/24 (treisuteşaizecişişase de zile în 24:ORE)

Premiul Uniunii Scriitorilor – Filiala Moldova, 2006, pentru romanul „Sinea Mea”

Premiul Uniunii Ziariştilor din România, 2007, pentru volumul „Revoluţia la Iaşi”.

Diplomă de Excelenţă pentru volumul „Zidul”, acordată de Uniunea Scriitorilor – Filiala Iaşi, 2008

Premiu de Excelenţă, 2009, Uniunea Scriitorilor – Filiala Iaşi

Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, 2011

Diplomă de Excelenţă, Asociaţia Scriitorilor Israelieni de Limbă Română, 2012.

 

 Adresa de e-mail

adicristi2005@yahoo.com