Marius Marian Şolea – născut în 11 octombrie 1974, în Bucureşti. Licenţiat în Drept şi Administraţie Publică, Teologie şi Arte plastice. Din 1994, colaborator al unor instituţii de presă şi reviste culturale, dintre care TVR Iaşi, Radio Iaşi, Radio Contact Iaşi, Radio România Cultural, Radio Târgu‑Jiu, Literatorul, Brâncuşi, Scrisul Românesc, Calende, Convorbiri Literare, Poesis, Hyperion, Viaţa Românească, Luceafărul, Poezia, Contemporanul. Între 1996 şi 2000, preşedinte al secţiunii române a Mişcării Europene, filiala Iaşi. În 2001, redactor şef al săptămânalului Gazeta de Gorj; 2002‑2004, editorialist la Radio Tîrgu‑Jiu şi Gorjul de azi, cotidianul.ro.

Volume publicate: Mereu secunda, mereu şi Dumnezeu, Editura Alexandru Ştefulescu, Tîrgu‑Jiu, 1995, cu o prefaţă de Mihai Ursachi şi o postfaţă de George Ţărnea; Universul din piatră, Editura A 92, Iaşi, 1996; Paşii de sub simţ, Editura A 92, Iaşi, 1997, cu o prefaţă de Ioan Holban; Semantice umbre, Editura Junimea, Iaşi, 1998, cu o prefaţă de Cezar Ivănescu; Cobiliţa cu furnicişi alte proceduri, Editura Clusium, Cluj‑Napoca, 1999, cu un argument de Cătălin Florian Giurma; Lungul poem haiku de omie de strofe (prima parte), Editura Albatros, Bucureşti, 2000, cu o postfaţă de Valentin Taşcu; Blestemul bărbăţiei şi alteimagini sociale, Editura Eminescu, Bucureşti, 2002, cu o înştiinţare de acad. Matilda Caragiu Marioţeanu; Un peşchir şi o ţâră dragoste, Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2004, cu o interfaţă de Valentin Taşcu; Contemporan cu Dumnezeu, Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2005, cu o prefaţă de Liviu Ioan Stoiciu; Graiul vostru, viziunea ţăranului din Gorj asupra lumii, Editura Eikon, Cluj‑Napoca, 2006, cu o prezentare de Marin Mincu; Crimă şi pace bună, volumul I, Editura Paralela 45, Piteşti, 2007, cu o prefaţă de Lucian Chişu şi o prezentare de Tudorel Urian; Ministerul groazei, demnitarii crimei, Editura Fundaţiei Culturale Libra, Bucureşti, 2007, cu o prefaţă de Florin Chilian; Liber, Editura Vinea, Bucureşti, 2008, cu o prefaţă de Marin Stoian şi o postfaţă de Paul Bogdan; Generaţia suspendată, Editura EDO, Bucureşti, 2010, volum distribuit împreună cu albumul artistului Florin Chilian, Autistul, nu‑l mai goniţi pe Brâncuşi; Adevărul, pe înţelesul femeilor, Editura Vremea, Bucureşti, 2011; Scrisori pentru depărtările din voi • Cărţâ trâ dipârtărli dit voi, Editura Societăţii Culturale Aromâne, Bucureşti, 2012;Limita de existenţă, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2013; Podul dintre două distanţe, Editura Timpul, Iaşi, 2013; Singurătăţi şi oameni, Editura Muzeul Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, 2013; Chipurile omului, Editura Vremea, Bucureşti, 2014; Evident, adevărul, Editura Pim, Iaşi, 2015; Avertizări, Editura Pim, 2016; Am fost martor la fabricarea zeului din omul comun, Editura Cartex, Bucureşti, 2019; Profet mut cu manuscris rusesc, Editura Cartex, Bucureşti, 2020, cu o prefaţă de Lucian Pricop; Pentru tineri, banalităţi esenţiale în şapte mii de semne. Jurnal de vacanţă, Editura Cartex, Bucureşti, 2020; Ipostaze şi tristeţi, Editura Vremea, Bucureşti, 2023, cu o prefaţă de George Vrana; Copilăresc şi mic manual de bun simţ elementar (ziduri şi cercuri), Editura Creator, Braşov, 2023; Cântece, drumuri şi resturi, Editura Vremea, Bucureşti, 2023; Întâmpinări, poveri şi amintiri, Editura Vremea, Bucureşti, 2023, cu o prefaţă de Alexandru Gica; Tăceri, gânduri şi mărturisiri, Editura Vremea, Bucureşti, 2023, cu o prefaţă de Vasile Joanta; Reflexiile mărilor curbe, Editura Vremea, Bucureşti, 2024, cu o prefaţă de Ovidiu Popescu. Din 1998, membru al Uniunii Scriitorilor din România. În prezent, consilier la Secretariatul de Stat pentru Culte.

Cărţi coordonate, ediţii îngrijite:

Antologia poezie.ro, Ultima generaţie, primul val, Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2005; Antologia proza.ro, Editura Paralela 45, Pitesti, 2006; Gheorghe Mustaţă – Evoluţia prin asociere şi edificarea organismelor, Editura Vremea, Bucureşti, 2009; Înalt Prea Sfinţia Sa Dirayr Mardichian, o jumătate de veac ca Întâistătător al Eparhiei Bisericii Armene din România şi Bulgaria, Editura Zamca, Bucureşti, 2010, album fotografic cuprinzând activitatea pastorală a înaltului ierarh armean; Kevork Hintlian – Istoria armenilor din Ţara Sfântă, Editura Zamca, Bucureşti, 2010; Dimitrie Dan – Armenii ortodocşi din Bucovina, Editura Zamca, Bucureşti, 2010; Gheorghe Bezviconi – Manuc‑Bei, Editura Zamca, Bucureşti, 2011; Corneliu Zeana – Umoristice, Editura EDO, Bucureşti, 2011; Minas Tokatţi – Cânt de jălire asupra armenilor din ţara vlahă, Editura Zamca, Bucureşti, 2011; Grigore Goilav – Armenii ca întemeietori de oraşe în partea de răsărit a Europei, Editura Zamca, Bucureşti, 2011; Gheorghe Hasan – Incidenţele mele cu lumea, Editura Vremea, Bucureşti, 2011; Santa al Culaki al Todi – Yramostea sh Tuduradzlji, Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2011; Paul Bogdan – Exerciţii de singurătate, Editura Timpul, Iaşi, 2012; Corneliu Zeana – Mistuire, Editura EDO, Bucureşti, 2012; Alexandru Gheorghe – Drumul românesc al armânilor, Editura Societăţii Culturale Aromâne, Bucureşti, 2013; Ary Murnu – Mărturia unei epoci : desene, Editura Societăţii Culturale Aromâne, Bucureşti, 2013; Interzicerea expoziţiei organizate de Societatea Culturală Aromână, Editura Societăţii Culturale Aromâne, Bucureşti, 2013; Ion Lucian Murnu – Inscripţii pentru oamenii mei, Editura Societăţii Culturale Aromâne, Bucureşti, 2013, 20. Adrian Ioan Popovici – Armenia – o geografie sacră, Editura Zamca, Bucureşti, 2013; Tatevik Grigorian – Genocidul cultural, Editura Zamca, Bucureşti, 2013; Grigore Gafencu şi moştenirea sa, Editura Muzeul Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, 2013; Pogromurile comise de Azerbaidjan împotriva armenilor, 1988 – 1992. Sumqait, Kirovabad, Baku, Maragha; Dosar de presă al Revistei Nouvelles d’ Armenie, Editura Zamca, Bucureşti, 2014; Corneliu Zeana – Rodeo cu Pegas, Editura PIM, Iaşi, 2014; George Mihalcea – Sacerdotul, Editura Vremea, Bucureşti, 2014; Gheorghe Tomozei – Tratat asupra melancoliei, volum facsimilat, Editura Vremea, Bucureşti, 2014; Corneliu Zeana – Jurnalism – o artă efemeră?, Editura Laurent, Bucureşti, 2016; Vasile Joanta – Încercări despre începuturile şi dezvoltarea creştinismului în spaţiul daco‑român până la începutul secolului al XI‑lea, Editura Pim, Iaşi, 2017; Corneliu Vâlceanu‑ Clipe zidite, Editura Pim, Iaşi, 2018; Alexandru Gica – Timpul unei întâlniri. Andrei Scrima şi obârşia celui fără de obârşie, Editura Cartex, Bucureşti, 2020; Mariana Alcoforado – Pistuliili portugjezi adusi pri limba armânească di Dumitru Piceava, Editura Cartex, Bucureşti, 2020; Corneliu Zeana – Ultima ardere pe rug Sighişoara − Schäßburg, Editura Cartex, Bucureşti, 2020; Valeriu Papahagi – Relaţiile dintre aromâni şi dacoromâni în trecut, o ediţie de Alexandru Gica, Editura Cartex, Bucureşti, 2020; George Vrana – Înstrăinări şi alte poeme, Editura Creator, Braşov, 2022; Yioryi Vrana – Xinitii şi alti poemati, Editura Creator, Braşov, 2023; Nicolas Trifon – Aromâna – Dialect al limbii române sau limbă de sine stătătoare? Istoria unei controverse, Editura Vremea, Bucureşti, 2023, Corneliu Vâlceanu – Servituţi interzise. Labirintul din ceară, Editura Pim, Iaşi, 2023.

Referinţe despre volumele publicate: Mihai Ursachi, Ioan Holban, Ion Popescu, Cezar Ivănescu, Simion Bărbulescu, Corneliu Ştefanache, Şerban Alexandru, acad. Constantin Ciopraga, Nicolae Dragoş, George Ţărnea, Lucian Vasiliu, George Bădărău, I.D.Sicore, Alexandru Andriescu, Alexandru Husar, Gloria Lăcătuşu, Nicolae Diaconu, Valentin Taşcu, Eugen Velican, Adrian Păunescu, acad. Matilda Caragiu Marioţeanu, Ion Filipoiu, Florin Lăzărescu, Ioan Adam, Eugen Lucan, Ioan T. Morar, Bogdan Alexandru Stănescu, Aureliu Goci, Horia Gârbea, Dumitru Matală, Andrei Milca, Costin Tuchilă, Victoria Milescu, Daniel Corbu, Eugenia Ţarălungă, Liviu Ioan Stoiciu, Florea Miu, Călin Cocora, Ion Bogdan Lefter, George Mihalcea, Marin Mincu, Ştefania Mincu, Radu Voinescu, Tudorel Urian, Valeria Manta Tăicuţu, Ioana Bogdan, Mircea Ghiţulescu, Emilian Marcu, Marin Stoian, Paul Bogdan, Florin Chilian, Constantin Dram, Vasile Andru, Felix Nicolau, Grigore Traian Pop, Sorin Roşca, Octavian Mihalcea, Lucian Pricop, George Vrana, Alexandru Gica, Vasile Joanta, Cornel Nistorescu, Ovidiu Popescu.