VRABIE Diana (n. 1976), critic și istoric literar, conferenţiar univ. dr. la Catedra de Literatură romȃnă și universală (USARB), muzeograf MNLR.

Absolventă a Facultății de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (1994-1998), a studiilor de master la aceeași facultate (1998-1999). Din 2000, doctorandă la Catedra de Literatură română a aceleiași facultăți, obținând titlul de Doctor în filologie în 2004 cu o teză despre Drama cunoașterii şi a autenticității în literatura românească interbelică, sub îndrumarea prof. univ. dr. Dan Mănucă. Din 2004 este lector, devenind apoi conferențiar (2007), pentru ca în 2015 să obțină abilitarea de a conduce doctorate în cadrul Școlii Doctorale Filologie a USARB.

Membră a Uniunii Scriitorilor din România

Membră a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova

Membră a Asociației Ziariștilor Independenți din România (AZIR)

 

Colaborări la revistele : Expres cultural, Convorbiri literare, Dacia Literară, Scriptor, Philologica Jassyensia, Litere, Tomisul cultural, Limba română, Dialogica, Metaliteratura, Spații culturale, Revista română, Études Interdisciplinaire en Sciences humaines, Dunărea de Jos, Porto Franco, Septentrion literar, Intertext, Revista Literară etc.

 

Peste 400 de studii, articole şi recenzii publicate în reviste ştiinţifice (acreditate CNCS/ CNCSIS) sau în diferite reviste de cultură.

Debut editorial: „Urme pe nisip” (eseuri critice), Chișinău, Editura Integritas, 2005

 

Critică și istorie literară:

Bălțiul în lumina vremurilor de altădată (antologie literară), Chișinău, ed. UNU, 2022, volum apărut în cadrul proiectului științific „20.80009.0807.19 Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii”, USM, colecția  „Arta și mitopoetica orașului”.

Remember literar (studii literare), prefață de Vianu Mureșan, aprobat de Comisia de selecție pentru editarea cărții naționale, Chișinău, ed. Prut, 2022.

Chișinău: alte evocări (ne)sentimentale (antologie literară), București, ed. Eikon, 2022.

Chișinău: evocări interbelice (antologie literară), cuvânt înainte de A.D.Rachieru, București, ed. Eikon, 2018.

Unirea din 1918 în presa din regiunea Moldovei (antologie de presă), prefață de Nicolae Enciu, Iași, ed. Asachiana, 2018.

O sută de voci lirice. Cor în Iașul Centenar (antologie literară), Iași, ed. Junimea, 2018.

Imaginea Iașilor în presa interbelică ieșeană (antologie literară), Iași, ed.  Junimea, colecția „Memoria Clepsidrei”, 2016.

Lecturi în oglindă: literatura pentru copii în studii critice (studiu critic), Chișinău, ed. Prut, 2016, volum aprobat de Comisia de selecție pentru editarea cărții naționale și editat cu sprijinul Ministerului Culturii.

Orașul Iași în evocări literare: de la Costache Negruzzi la Geo Bogza (antologie literară), Iași, ed. Muzeelor Literare, 2016.

Literatura pentru copii (analize literare, note biobibliografice, bibliografie critică şi sugestii pentru lectură), Chișinau, ed. Integritas, 2009.

Cunoaştere şi autenticitate (drama cunoaşterii şi tentaţia autenticităţii în literatura românească interbelică (studiu critic), prefață de Adrian Dinu Rachieru, Timisoara, ed. ArtPress & Augusta, 2008

Prefete, studii, postfete

Numeroase ediții școlare cu studii introductive privind viața și opera scriitorilor Bogdan Petriceicu Hasdeu, Dimitrie Bolintineanu, Grigore Alexandrescu, Vasile Alecsandri, Barbu Delavrancea, George Coșbuc, Ioan Slavici, Ionel Teodoreanu, George Topârceanu, dar și Antoine de Saint-Exupéry, Lyman Frank Baum, Johanna Spyri, Jack London, Mark Twain ș.a., la editura Prut.

 

Diferite prefețe, postfețe la volume literare:

„Identitate” de Mihai Mihăescu sau codul unui cineroman. Prefață la romanul Identitate de Mihai Mihăescu, București, Editura Eikon, 2020

Fabula: din istoria unei specii „moraliste”. Prefață la volumul Fabule, Chișinău, Editura Prut, 2019.

Prin Basarabia de altădată. Postfață la volumul Basarabia de altădată (cu imagini de azi) de Liviu Papuc și Olga Ioradche, Iași, Editura Alfa, 2017.

Adela sau tentația trecutului etern. Prefață la volumul Adela de G. Ibrăileanu, Iași, Editura Alfa, 2017.

Proza scurtă pentru copii între tradiționalism şi postmodernism. Postfață la volumul Bucurii pentru copii. Prozatori contemporani din Basarabia, Târgoviste, Editura Cartdidact, 2015.

  1. Alecsandri: vocaţia pelegrinului romantic. Prefață la volumul Poezii de V. Alecsandri, Chișinău, Editura Prut, 2015.

Labirintul medieval. Postfață la volumul Surâsul meu gothic de Dorina Neculce, Iași, PIM, 2012.

Postfață la volumul Bucurii pentru copii. Poeți contemporani din Basarabia, Târgovişte, Editura Bibliotheca/Chişinău, Editura Cartdidact, 2010 etc.

 

A primit pentru creaţiile sale mai multe premii/ distincţii naţionale.

e-mail: dianavrabie.mnlr@gmail.com