Născut la 18 august 1953, comuna Seimeni, judeţul Constanţa.

Repere profesionale

‑ profesor universitar şi conducător de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”; domeniul: filologie, specialitatea: limba română;

‑ profesor-invitat, Institutul de Romanistică, Universitatea din Viena (2006-2008, 2009‑2010);

‑ membru al Comisiei de Filologie a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) (din 2012);

‑ preşedinte fondator al Asociaţiei de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România (din 2010);

‑ director al Institutului de Filologie Române „A. Philippide” din Iaşi (al Academiei Române). (din 2009);

‑ director executiv al Scolii Doctorale de Studii Filologice a Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (2006-2009).

Distincţii

a) individuale: premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române (1995); premiul „Cartea anului” la Salonul Naţional de Carte, Chişinău (1997); premiul pentru traducere al Ministerului Culturii la Salonul Naţional de Carte, Cluj (1998).

b) pentru participarea la lucrări colective: premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române (1989); premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Academiei Române (1991); premiul „Cea mai bună carte a anului” al revistei „România literară” (2004).

Editor şi membru în colegii de redacţie

2013, ianuarie, membru al colegiului ştiinţific al revistei „Zeitschrift für romanische Philologie” (Göttingen/ Saarbrücken);

2011, ianuarie – membru al colegiului editorial al revistei “Phililogica Jassyensia” (Iaşi);

2011, ianuarie – membru al colegiului editorial al revistei “Anuar de lingvistică şi istorie literară”(Iaşi);

2010, mai – senior editor al revistei “Biblicum Jassyense. Romanian Review for Biblical Philology and Hermeneutics”;

2010, aprilie – membru al colegiului de redacţie al revistei “Limba română”, Chişinău;

2008, martie – iniţiator şi coordonator al colecţiei “Fontes Traditionis. Colecţie de texte bisericeşti vechi” la Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi (3 volume apărute).

Publicaţii

a) volume personale

Eugeniu Coşeriu, Istoria filosofiei limbajului. De la începuturi pâna la Rousseau. Editie nouă, augmentată de Jörn Albrecht, cu o remarcă preliminară de Jürgen Trabant, versiune româneasca şi indice de Eugen Munteanu si Mădălina Ungureanu, cu o prefaţă la ediţia românească de Eugen Munteanu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2011.

Lexicologie biblică românească, Humanitas, Bucureşti, 2008.

Wilhelm von Humboldt, Diversitatea structurală a limbilor şi influenţa ei asupra umanităţii. Versiune românească, introducere, notă asupra traducerii, tabel cronologic, bibliografie şi indice, Humanitas, Bucureşti, 2008.

Cartea înţelepciunii lui Iisus Sirah. Traducere din limba greacă, introducere, note şi comentarii, în vol. Cristian Bădiliţă et alii (coord.), Septuaginta, IV/II (Iov, Înţelepciunea lui Solomon, Înţelepciunea lui Iisus Sirah, Psalmii lui Solomon), Polirom, Iaşi, 2007.

Odele. Traducere din limba greacă, introducere, note şi comentarii, în vol. Cristian Bădiliţă et alii (coord.), Septuaginta IV/I (Psalmii, Odele, Proverbele, Ecleziastul, Cântarea cântărilor), Polirom, Iaşi, 2006.

Introducere în lingvistică, Polirom, Iaşi, 2005.

Carmina Burana. Ediţie bilingvă comentată, Polirom, Iaşi, 1998 (în colaborare cu Lucia Gabriela Munteanu).

Leviticul. Traducere din limba greacă, introducere, note şi comentarii, în vol. Cristian Bădiliţă et alii (coord.), Septuaginta I, (Geneza, Exodul, Leviticul, Numerii, Deuteronomul), Colegiul Noua Europă/ Polirom, Bucureşti/ Iaşi, 2004.

Rivarol, Discurs despre universalitatea limbii franceze, urmat de Maxime, reflecţii, anecdote, cuvinte de duh. Antologie, traducere, introducere şi bibliografie, Institutul European, Iaşi, 2003.

Sfîntul Augustin, Confessiones/ Confesiuni. Ediţie bilingvă, traducere din limba latină, introducere şi note, Nemira, Bucureşti, 2003.

Jacob Grimm/ Ernest Renan, Două tratate despre originea limbajului. Versiuni în limba română, cuvânt înainte, introduceri şi bibliografie, Editura Universităţii, Iaşi, 2001.

Emanuel Swedenborg, Despre înţelepciunea iubirii conjugale. Versiune românească şi postfaţă, Polirom, Iaşi, 1999.

Jean-Jaques Rousseau, Eseu despre originea limbajului. Traducere, introducere, note şi comentarii, Polirom, Iaşi, 1999.

Thomas de Aquino, De ente et essentia/ Despre fiind şi esenţă. Ediţie bilingvă, traducere, introducere, note şi comentarii, Polirom, Iaşi, 1998.

Aeterna Latinitas. Mică enciclopedie a gîndirii europene în expresie latină, Polirom, Iaşi, 1997, (în colaborare cu Lucia-Gabriela Munteanu).

Studii de lexicologie biblică, Editura Universităţii, Iaşi, 1995.

Sfîntul Augustin, De Magistro/Despre Învăţător. Ediţie bilingvă, traducere, introducere, comentarii, note şi bibliografie, Institutul European, Iaşi, 1995.

Sf. Augustin, De dialectica/Despre dialectică. Ediţie bilingvă, introducere, note, comentarii şi bibliografie, „Humanitas”, Bucureşti, 1991.

b) coautor:

Biblia 1688, Pars III, Leviticus, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum (coautor; contribuţia personală: Comentarii lingvistice, filologice şi exegetice), Iaşi, 1993.

Academia Română, Dicţionarul limbii române (DLR), tomul V, partea I, litera L, Li –luzulă, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008; tomul IV, partea I, litera L, L-lherzolită, Bucureşti, 2008; tomul XIII, partea I, litera V, V-veni, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1997 (redactor).

Biblia 1688, Pars VII, Regum I-II, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2008. Premiul de excelenţa la «Salonul cărţii româneşti», Iaşi, 5-9 mai 2009 (consultant ştiinţific).

c) coorodonator

Biblia 1688, Pars VIII, Paralipomenon I-II, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii “Alexandru Ioan. Cuza”, Iaşi, 2011 (coordonator).

Biblia 1688, Pars IX, Paralipomenon I‑II, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii “Alexandru Ioan. Cuza”, Iaşi, 2011 (coordonator).

Biblia 1688, Pars X2, Iob, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii “Alexandru Ioan. Cuza”, Iaşi, 2012 (coordonator).

Biblia 1688, Pars XXII, Pseudo‑Josephus Flavius, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2012 (coordonator).

Biblia 1688, Pars VIII, Regum III‑IV, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2012 (coordonator).

d) editor:

Gh. Ivănescu, Problemele capitale ale vechii române literare. Ediţia a II‑a, revizuită, indici şi bibliografie de Eugen Munteanu şi Lucia‑Gabriela Munteanu, cu o postfaţă de Eugen Munteanu, Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi, 2012, 440 p.

Receptarea Sfintei Scripturi, între filologie, hermeneutică şi traductologie, II, Lucrările Simpozionului Naţional «Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană», Iaşi, ediţia a II‑a, 4‑5 noiembrie 2011. Editori: Eugen Munteanu (coord.), Ana‑Maria Gînsac, Maria Moruz, Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi, 2012, 414 p.

Quaderni della Casa Romena di Venezia, VII, 2010. Atti del Congresso Internazionale «La Tradizione biblica romena nel contesto europeo» (Venezia, 22-23 aprilie 2010), a cura di Eugen Munteanu, Ana-Maria Gînsac, Corina Gabriela Bădeliţă, Monica Joiţa, Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi, 2010.

Receptarea Sfintei Scripturi, între filologie, hermeneutică şi traductologie. Lucrările Simpozionului Naţional «Explorări în tradiţia biblică românească si Europeană», Iaşi, 28-29 octombrie 2010. Editori: Eugen Munteanu (coord.), Ioan Florin Florescu, Ana-Maria Gînsac, Maria Moruz, Sabina Savu-Rotenştein, Mădălina Ungureanu, Editura Universitaăii «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi, 2011.

Rudolf Windisch, Studii de lingvistică şi filologie românească, Editura Universităţii, Iaşi, 2006 (co-editor alături de Oana Panaite).

Signa in rebus. Studia linguistica et semiologica in honorem M. Carpov, Editura Universităţii, Iaşi, 2005 (co-editor alături de Mihaela Lupu, Florin Olaru şi Iulian Popescu).

Studia linguistica et philologica in honorem D. Irimia, Iaşi, Editura Universităţii, 2004 (co-editor alături de Ana-Maria Minuţ).

Omul şi limbajul său. Studia linguistica in honorem Eugenio Coseriu, Iaşi, Editura Universităţii, 1992 (co-editor alături de Dumitru Irimia).

Eugen Coşeriu, Prelegeri şi conferinţe, în ANLL (1992-1993), Iaşi, 1994; separatum (co-editor alături de Carmen-Gabriela Pamfil, Ioan Oprea şi Adrian Turculeţ).

Recenzii şi referinţe

Eugeniu Coşeriu, în „Contrafort”, nr. 10-11 (108-109), octombrie-noiembrie 2003, Supliment, p. 4;

Dicţionarul general al literaturii române, vol. III, L/O, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005, p. 472-473;

Radu Ciobanu, în „România literară”, nr. 26, 2009;

Rodica Zafiu, în „România literară”, nr. 20/ 2008, p. 15;

Antonio Patraş, în „România literară”, nr. 12, 2010, p. 6;

Bogdan Creţu, în „Ziarul financiar”, 20 iunie 2008, p. 3;

Codrin Liviu Cuţitaru , în „Ziarul de Iaşi”, 21 noiembrie 2012;

Ştefan Firica, în „Orizont cultural“, nr. 556‑557 din 24 decembrie 2010;

„Peregrinus”, în „Convorbiri literare”, CXLII, nr. 8 (152), 2008, p. 146;

Felicia Dumas, în „Tabor”, nr. 8, II, 2008, p. 97-98;

Mihail Neamţu, în „Dilemateca”, aprilie 2009, p. 39;

Cristinel Munteanu, în „Limba română”, Chişinău, XVIII, 7-8, 2008, p. 192-195;

Florin-Teodor Olariu, în „Philologica Jassyensia”, IV, 2 (8), 2008, p. 279-282;

Florin Crîşmăreanu, în „Idei în dialog”, anul IV, nr. 7 (46), iulie 2008, p. 32-34, Alexander Baumgarten, ibidem, p. 35-37;

Simona-Aida Manolache, în AU, Suceava, Filologie-Lingvistică, XII, 1, 2006, p. 191-193;

Nadia Păcurariu, în „Tribuna”, nr. 95, 2006, p. 6-7;

George Bogdan Târa, Structuri sintagmatice în latina creştină. Cu privire specială asupra limbii Sfântului Augustin, Timişoara, 2008, passim;

Marcel Crihană, în AU, Suceava, Teologie, nr 10 (1999), passim;

(autor nesemnat), în „Orizont”, XI, nr. 5 (1999), p. 15;

Adriana-Maria Diac, în AUI, secţ. III e, lingvistică, tom XLVIII (2002), p.161-162;

Alexander Baumgarten, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”. Philosophia, XLV (2000), p. 117-119;

art.: Aquino, Wikipedia (ro.wikipedia.org/wiki/Toma_de_ Aquino);

Dan C. Mihăilescu, în „22”, nr. 26/1998, p. 15;

Adrian Papahagi, în „România literară”, nr. 48, 2-8 dec. 1998, p. 20-21;

Constantin Coroiu, în „Adevărul”, nr. 2165, iunie 1997, p. 4;

Nicolae Prelipceanu, în „România liberă”, nr. 2166, 14 mai, 1997, p. 20;

Ioana Gafton, în „Dacia literară”, Iaşi, nr. 1/1998, p. 59;

Alexandra Moraru, în „Limba română”, XLIV (1995), nr. 3-4, p. 156-160;

Marlène Silvia Cazan, în „Studii şi cercetări filologice”, Piteşti, nr 1 (2003), p. 97-98;

Mădălina Vârtejanu-Joubert, în „Messager orthodoxe”, 142, 2005, p. 55-62;

Liviu Antonesei, în „Monitorul”, Iaşi, nr. 163/ 1995, p. 5;

Stefan Afloroaei, Cum este posibilă filosofia în estul Europei, Polirom, Iaşi, 1997, p. 23, 172;

Alexandru Gafton, în „Cronica”, nr. 10/ 1995, p. 13;

Eduard Ferenţ, în „Cronica”, nr. 18/ 1995, p. 10 şi nr. 19/ 1995, p. 10;

Liviu Antonesei, în „Monitorul”, nr. 120/ 24 mai 1995, p. 5;

Sfîntul Augustin, Confesiuni, ed. de Gheorghe I. Serban, Humanitas, Bucureşti, 1998, p.20;

Lucia Wald, Alexandru Boboc şi Daniel Barbu, în „Universul cărţii”, nr 7/1991, p. 6;

Dan Chelaru, în „România liberă”, 10 august 1991, p. 4;

Tania Randu, în „Cotidianul-Supliment Cultural”, 10 august 1991, p. 3;

(nesemnat), în „Contrapunct”, nr. 31, vineri 2 august 1991, p. 4;

(nesemnat), în „Universul cărţii”, nr. 6/1991, p. 5;

Felicia Niţă-Dumas, în ANLL, tom XXXIII (1992-1993), A-Lingvistică, p. 244-245;

Ioan Oprea, în AUI, XXXIX (1993), p. 83-85; Aurelius Augustinus, Soliloquia-Vorbiri însingurate, ed. de Dan Negrescu, Editura de Vest, Timişoara, 1992, p. 17;

Sfîntul Augustin, Solilocvii, ed. de Gheorghe I. Serban, Humanitas, Bucureşti, 1993, p. 13, 33 şi 34;

Toma d”Aquino, Disertaţii despre adevăr. Dezbaterea a XI-a, Despre învăţător, ed. de Mariana Băluţă-Scultety, Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 166;

Constantin Sălăvăstru, Logică şi limbaj educaţional, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1995, p. 39;

Fericitul Augustin, Retractationes/ Revizuiri, ed. de Nicolae I. Barbu, Anastasia, Bucureşti, 1997, p. 6.