MIHAI BATOG-BUJENIŢĂ

  1. 25.10.1945; ALDEŞTI, jud. GALAŢI

 

*Grad: comandor de aviaţie

*Profesiune: Pilot militar pe avioane de vânătoare supersonice.

 

Studii:

*Academia de Aviaţie şi Academia de Înalte Studii Militare.

*Absolvent al Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, Universitatea Apollonia, Iaşi, 2013

 

*Membru al Uniunii Epigramiştilor din România; 2002;

*Membru al Uniunii Scriitorilor din România; 2007;

*Membru al ACSR (Asociaţia Canadiană a Scriitorilor Români);

*Membrual Societăţii Culturale „Junimea 90”;

*Preşedintele Asociaţiei Literare „Păstorel” Iaşi (persoană juridică)

*Preşedintele cenaclului: Academia Liberă „PĂSTOREL” Iaşi.

***

*Director al revistei „Booklook” , Iaşi.

*Redactor coordonator la revista de cultură   „Cronica” din Iaşi.

*Redactor-şef adjunct  la revista „Rapsodia” din Sibiu.

*Redactor -şef adjunct la revista de cultură: Meridian cultural-ştiinţific- Vaslui

***

*Colaborator la revistele de cultură: Tribuna, Cluj-Napoca; Ateneu şi Plumb, Bacău; Oglinda Literară, Focşani; Omniscop, Craiova; Contact Internaţional,24 de ore, Moldova Literară, Convorbiri literare, Iași; Ecouri Literare, Vaslui; Fereastra, Mizil; Constelaţii Diamantine, Tg.Jiu;Onix, Singur, Porțile Nordului; Baia Mare, etc… precum şi la diferite reviste de umor: Epigrama, Bucureşti; Spinul, Satu-Mare; Acus, Sibiu; UrzicaVieneză, Gura-Humorului; Ag pe Rime, Piteşti;Cugetul, Craiova, dar şi la rubricile cu specific literar ale unor ziare din ţară sau din străinătate: Expres Magazin, Viaţa noastră, Jurnalul săptămânii, Bună dimineaţa Israel, Revista Mea,Maximum, Magazin-Expres, Israel; Gândacul de Colorado, Conexiuni, Acum TV şi Confluenţe Româneşti, S.U.A.ProDiaspora, RO-mania, Cipru, Bruxelles-Mision, Bruxelles; Observatorul şi Destine Literare; Canada; Faleze de piatră Anglia; NiramArt, Madrid; Romanian VIP şi ExpresiaSidney; Agero-Stuttgart; Germania, etc…

***

*Cicluri anuale de conferinţe (unele publicate) la Fundaţia: „Prietenii Iaşului”, la Uniunea Veteranilor de Război şi la Penitenciarul Iaşi, plus unele activităţi culturale la Comunitatea Evreilor din Iaşi (vezi spre exemplificare: revista Viaţa Noastră din 18-19 dec 2008, mai 2012 etc…), sau în cadrul programului Scriitori în liceee, organizat de Biblioteca Gheorghe Asachi, Iaşi, etc…

 

CĂRŢI PUBLICATE:

 1 * BINE CĂ AI RÂS IERI; poezie umoristică; 2002 ed. Ars Longa. DEBUT.

 2 * SĂ RÂDEM DE OAMENI CA NOI; proză scurtă; 2003 ed. Ars Longa

 3 * HALIMAUA; roman; 2004 ed. Timpul

 4 * TUSEA MĂGĂREASCĂ; roman; 2005 ed. Ars Longa

 5 * VIŢELUL PRIVIT DE DEPARTE; roman; 2005 Ars Longa

 6 * FERIŢI LINIA – TREC PROŞTI FĂRĂ OPRIRE -; proză scurtă; 2006 ed. Ars Longa

 7 * ALBA-NEAGRA; roman; 2007 Ars Longa

 8 * OSPĂŢ CU RĂDĂCINI DE MIT; roman; 2007 Ars Longa

 9 * MIRACOLELE DE LA GLODENI; roman; 2008 Ars Longa

10 * CALENDELE MĂGARILOR; proză scurtă; Ars Longa 2008

11 * LA PAS PRIN MĂRILE SUDULUI; roman; ed. Cronica 2009

12 * PING-PONG CU MINGEA DE CÂRPĂ; proză scurtă ed. Ars Longa 2010

13 * CÂNTECE DE SHOMERIE;  poeme ironice; ed. Ars Longa 2011

14 * TRIUMFUL INDOLENŢILOR; roman; ed. Ars Longa 2011

15* DIAMANTELE DE CRETĂ; proză scurtă; ed Ars Longa 2012

16 * CONSPIRAŢII DE APARTAMENT proză scurtă ed. Ars Longa 2013

17 * BÂNTUIND PRIN PARADIS roman, ed Ars Longa 2013

18* CĂZUŢI DIN CER proză scurtă, science-ficiton umor; ed. Ars Longa 2013

19* DANTELA DE URZICI  ed. Tipomoldova 2013

20* IMNUL CUCUVELELOR ed. Ars Longa 2014

21* CLUBUL CARAGAŢELOR ed. Ars Longa 2015

22* PRINTRE OAMENI ŞI CĂRŢI; cronici de carte, articole, studii şi comunicări ştiinţifice, etc… ed. Ars Longa 2015

23* ÎN VÂRFUL ACULUI roman poliţist ed. Ars Longa 2016

23 *AVIATORI IEŞENI; documentar, împreună cu cdor. CONSTANTIN IORDACHE; Ars Longa 2007 

 

 ***VOLUME ÎN LUCRU

            POEME IRONICE: ed bilingvă, română-spaniolă, împreună cu Mario Castro Navarette

            EXERCIŢII DE GOARNĂ PENTRU MÂNA STÂNGĂ proză scurtă ironică

           

 

            Studii şi comunicări publicate:

** ISTORICUL TITLURILOR NOBILIARE ŞI A GRADELOR MILITARE: premiul întâi la simpozionul ştiinţific Vasile Pogor-Iaşi ed. 2011

** COMUNICAREA, FORMĂ FUNDAMENTALĂ DE MANIFESTARE A VIULUI.

** BASMUL, DOAR O POVESTE DE ADORMIT COPII?

** CU UMOR DESPRE UMOR ŞI RÂS.

**INFRASUNETELE ÎNTRE LEGENDĂ ŞI CERCETARE împr. cu conf. univ. dr. CORNELIA URSU (Revista de Medicină Militară).

** FASCINAŢIA IPOTEZELOR (Legenda lui Grui-Sânger şi picturile rupestre din România). Premiul întâi la simpozionul ştiinţific Vasile Pogor ed 2013

**ASPECTE NARATIVE ÎN STUDIILE LINGVISTICE -BASMUL-

**FEMININ ŞI MASCULIN ÎN GENUL LITERAR EPIGRAMATIC- Premiat la sesiunea de comunicări ştiinţifice din luna mai 2013 a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice Univ. Apollonia Iaşi.

 

*** PREZENT ÎN ANTOLOGII DE PROZĂ ŞI POEZIE, CULEGERI ŞI DICŢIONARE ALE SCRIITORILOR ROMÂNI.

 ***  45 DE PREMII LITERARE ŞI ŞTIINŢIFICE, INCLUSIV PREMIUL U.S.R. filiala Iaşi (dec 2007, şi oct 2014 ) pentru PROZĂ SCURTĂ (volumul:Feriţi linia, trec proşti fără oprire) iar în 2014 pentru ROMANUL: Bântuind prin paradis.

***  DIPLOMA ŞI ORDINUL „CAVALER AL CETĂŢII”  ÎN GRAD DE AMBASADOR (acordată în 2013 de Administraţia Proiectului: Cititor de proză-Republica Artelor-Dublin)

 

 

Scurte referinţe critice (selecţiuni):

 

            …e semnată de un scriitor dotat cu un neverosimil dar al umorului grotesc şi un aiuritor simţ al fabulosului derizoriu: Mihai Batog-Bujeniţă… Scriitorul este un intelectual rafinat, doldora de cultură, şi de termeni din cei mai moderni, dar care se fandoseşte în chip uluitor de măiestru, mascându-se în hăhăitor, imitând perfect limbajul mirosind a balegă şi a trăscău, din Glodenii coborâtori direct din adâncul unei ciudate haznale a istoriei…

            ***Trista veselie a glodului; Jurnalul săptămânii, Tel-Aviv, note de lectură,  Zoltan Terner,  pentru romanul Miracolele de la Glodeni.

******

            Ironia, sarcasmul, situaţia bufă sunt contrabalansate (şi-n actualul său roman, Alba-Neagra) de puseul filozofic (doar eroul cărţii este filozof cu diplomă), ba de fiorul erotic, ba de o tristeţe subterană care te face să râzi în… stop-cadru. Atacul social-politic este scurt, dar ucigător. M.B.B. dă şi fuge. Dă în ticăloşi, în jigodii, în grobieni; apoi fuge-n lumea comicului imprevizibil…

            ***O nouă carte năucitoare; prefaţă de Bogdan Ulmu.

******

            De la o carte la alta, Bujeniţă a crescut, şi-a impus un respect deosebit faţă de posibilităţile şi gramatica limbii române, lucrările sunt îngrijite, aspectuoase, iar unele – şi nu puţine la număr – pot să figureze în orice antologie cu ştaif, cu pretenţii. Mihai Batog-Bujeniţă deţine secretul zâmbetului, ştie că o proză umoristică nu trebuie să stârnească hohotul gros, anatomic, proza umoristică este un exerciţiu de inteligenţă în care sunt interesaţi atât scriitorul cât şi cititorul.

            Mihai Batog-Bujeniţă este un filozof care deschide fereastra de la bloc cu speranţa mereu reactualizată că spectacolul lumii face eforturi pentru a ajunge la dimensiunile unde morala şi fabula devin neputincioase…

            ***La umor… ca la umor! Prefaţa cărţii Calendele Măgarilor de Cornel Udrea.

******

Rareori mi s-a întâmplat să am o mai frumoasă, mai plăcută şi mai de folos zăbavă decât la cetitul acestei cărţi… Totul stârneşte râsul în cartea lui Mihai Batog-Bujeniţă: moravuri, năravuri, păcate, neîmpliniri, neputinţe, superstiţii, clişee… Din păcate, la final, constaţi că ai râs cu râsul altuia, că hohotele purtau în ele un car de amărăciune…

            ***Râsul amar sau despre goliciunea împăratului; prefaţa cărţii Miracolele de la Glodeni de Valeriu Stancu.

******

Temele alese, toate inedite, stilul de prezentare şi redare a naraţiunii, ne aduc în atenţie un scriitor desăvârşit, profund, fin şi stilat, cu deosebit respect pentru cuvântul scris, pus cu harul şi talentul său incontestabil, în slujba iubitorului de lectură bună…

            ***Gavril Moisa, Însemnări de cititor; Tribuna Afacerilor; Cluj; oct. 2008 despre Ospăţ cu rădăcini de mit

******

            Cert este că romanele sale au o ciudată putere de seducţie şi, până să-ţi dai seama că este de plâns, citeşti şi te amuzi. Unele personaje sau chiar unele situaţii nu par a-şi găsi rezolvarea în paginile cărţilor sale, însă nedumeririle legate de aceste aspecte se transformă într-o subtilă capcană intelectuală, provocată de dorinţa cititorului de a se uita în jurul său pentru a descoperi finalul unor întâmplări pornite livresc…

            ***Ioan Hurjui, Tusea Măgărească, note de lector, revista Convorbiri Literare.

******

            Genul de umor propus de Bujeniţă transcede obtuzitatea literaturii comice de astăzi fixându-se drept în centrul factorului spectacologic al omului social, al omului de grup… Dacă pentru autor zborul este o „poezie matematică” literatura vine ca o împlinire şi ca o eliberare de sub o aparenţă conformistă şi ordonată sub care fierbeau un spirit ludic şi o determinare mercuriană…

            ***Mahalaua bufă, cronică literară, Alex Aciobăniţei, revista de cultură „Argeş”, despre romanul: Halimaua. 

******

            Îmi premit să recomand cartea unui autor mai puţin cunoscut la noi, deocamdată. Este vorba de Mihai Batog-Bujeniţă, condei strălucit, asupra căruia sper să revin, referindu-mă la cartea sa: „Ospăţ cu rădăcini de mit”. Carte bună, merită să stea în orice bibliotecă personală. Vorbim despre un pamflet-roman, plin de sarcasm şi umor, o veritabilă radiografie a societăţii româneşti contemporane…

            ***Roni Căciularu, Viaţa noastră, Israel, vineri 26-27 februarie 2009 

******

            Cartea, nu de mult apărută, a acestui foarte valoros scriitor, „Ospăţ cu rădăcini de mit”, este o ilustrare originală a celor spuse mai sus şi aş caracteriza-o, deşi nu poate fi strânsă în chingi prestabilite, drept un excelent pamflet literar – cel puţin! Ironia virulentă, caricaturizarea unor personaje si situaţii, care se constituie în puternice imagini artistice, destinate ridiculizării elementelor destructive din viaţa societăţii româneşti – ilustrează faptul că, prin scriitorul Mihai Batog – Bujeniţă, epigramistul si romancierul îşi dau mâna cu nonşalanţă. Rezultatul: o carte bună, un regal intelectual, o desfătare pentru cei cu cap…                                                             ***RoniCăciularu, Observatorul, 22.03.2009 Toronto, Canada

******

       …Cert este un fapt: M.B.B. este un scriitor contemporan savuros, prezent şi activ în lumea lui, în lumea de pe lume. El aduce, pe scena omenirii, o operă de valoare estetică incontestabilă, dar şi un document de epocă. Eu cred că satira românească are în M.B.B. un nume de reală valoare.

Întrebat de un scormonitor reporter, la ce visează, autorul admirabilei cărţi „Triumful indolenţilor” a răspuns : „Simplu şi utopic: La o lume mai bună!”…Este visul nostru, al tuturora!

            ***RoniCăciularu, Gândacul de Colorado, USA; feb. 2012

 

            …Lumea cărţilor lui Bujeniţă este o lume deosebit de interesantă şi la fel de variată unde abundă personajele din toate mediile şi unde fantasticul are un rol preponderent. Conexiunea dintre aceste personaje creează complexitatea aproape nebănuite şi totodată denotă profesiona-lismul scriiturii.

            ***Madeleine Davidson, Jurnalul Săptămânii, Israel- 24.11.2011

 

…Evident, întâlnim forme umoristice explicite, spaţiu definitoriu pentru creaţia lui Mihai Batog Bujeniţă, în care apare, de cele mai multe ori, un comic de situaţie dublat de cel al personajului. Cheia stă în orizontul de aşteptare, pentru că sonetele şi rondelurile au un desfăşurător epic, ceva se întâmplă, te aştepţi la un final al învingătorului şi râzi, până la urmă, de „drama” învinsului. Aici, poetul, umoristul devine imprevizibil, totul are o noimă clară şi, brusc, la capătul rândului, chestiunea e pe dos. Oare nu aşa ni se întâmplă fiecăruia dintre noi, mai ales azi, când socialul funcţionează invers?

            ***Liviu Apetroaie, Prefaţa volumului Poeme Ironice, Iunie 2013

 

            …Cartea despre care vorbim nu este voluminoasă, dar e de o densitate și suculență excepționale, ea ne relevă un scriitor de anvergură universală, prin substanța și alura ei – pe cât de satiric prezentată, pe-atât de profund umană. Dar cartea aceasta de excepție își câștigă universalitatea, în același timp, prin tenta ei profund locală, specific națională. Ca și prin măiestria artistică, de un farmec întâlnit numai la scrieri de prim rang. Prin humor, prin satiră și ironie, prin incisivitatea portretelor și descrierilor în „apă tare”, prin… prin…

            *** RoniCăciularu, despre Calendele Măgarilor, Revista Antipozi, Sidney, Australia, ian. 2014.

 

…Sunt, poate, întâmplări cunoscute, cotidiene, „sacra banalitate”, vorba cântecului, care ne fac mai întâi să zâmbim, mai subţire sau să râdem de-a dreptul, dar în spatele lor este si urzica satirei. Ochiul lui Mihai Batog-Bujenită vede în felul lui oamenii si lumea (desenând-o cu penelul muiat în cerneală de râs, ori de râsu’-plânsu’), şi ne oferă spre lectură viziunea sa. Propune, totodată, şi o lectură inteligentă, o privire lucidă asupra celor din jurul nostru, chiar asupra noastră, să ne convingem poate, că suntem chiar aşa cum ne vedem (sau cum credem că ne vedem).

            ***Peregrinus (Marius Chelaru) Convorbiri Literare 2010.

 

…Ochiul lui Mihai Batog-Bujeniță vede în felul lui oamenii și lumea (desenând-o cu penelul muiat în cerneală de râs, ori de râsu’-plânsu’), și ne oferă spre lectură viziunea sa. Propune, totodată, și o lectură inteligentă, o privire lucidă asupra celor din jurul nostru, chiar asupra noastră, să ne convingem poate, că suntem chiar așa cum ne vedem (sau cum credem că ne vedem, de…).

            *** Andreea Ștefan: Convorbiri Literare 2013

 

…Amplitudinea talentului, spontaneitatea dezlegată de taine, l-a făcut ca om şi scriitor, să încerce să schimbe o lume meschină, aproape de nesuportat. Asemenea unui degustător de văzduhuri şi-a dat de nenumărate ori cu tâmpla de cer, înecând vicisitudinile lumii noastre în lacrima albastră a nemărginirii. 

            *** Ioan Gligor Stopiţa: Rapsodia 2012