1.Date biograficeCONSTANTIN HUŞANU, n. la 25 aprilie 1929 în Pungeşti, judeţul Vaslui. Studii elementare în satul natal. Absolvă Liceul comercial în Iaşi (1948).Din cauza interdicţiilor pe caz de « origine nesănătoasă » va urma şi absolvi Facultatea de ştiinţe  juridice din Iaşi mai târziu (1974). Funcţii de-a lungul vieţii: contabil la fermele agricole din judeţul Bacău: Parincea şi Sănduleni (1948-1950), elev la Şcoala militară politică din Inău, pe care o absolvă în 1952, ofiţer în Batalionul 404 Transmisiuni, Braşov (1952-1954), când este trecut în rezervă din cauza originii sociale nesănătoase (părinţi chiaburi), contabil la Uzinele de Tractoare din Braşov şi redactor al ziarului « Tractorul », exclus din PCR şi muncitor rectificator, apoi muncitor la Fabrica de rulmenţi din Bârlad şi redactor al ziarului « Rulmentul », elev la Şcoala de partid de un an din Iaşi, redactor la Radio Iaşi (1967-1968), redactor la ziarul « Vremea nouă » din Vaslui (1968-1974), economist la Uzinele Nicolina Iaşi şi secretar al Consiliului oamenilor muncii la Combinatul de utilaj greu Iaşi, de unde iese la pensie în 1991. După pensionare va activa ca redactor şef la Editura Moldova Iaşi (1992-2007), secretar general de redacţie la  revista ONIX (2013). Ca urmare a lucrărilor sale literare, în anul 1992 devine membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iaşi.
 
2.OPERA:
Pe fluviu la deal – Troman, Editura Moldova, Iaşi,1992
Vitrina cu fantasme – Troman, Editura Moldova Iaşi,1998
TPastile contra morţii – Tpovestiri, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2001
TErotica – T2 romaneT:
Clubul Megasexe şi Preţul vieţii ca de câineEditura TipoMoldova, Iaşi 2002.
Ademenirea – roman, Editura Moldova, 1996
Jurnal tardiv început şi fără sfârşit 2000 – 2006, vol I., Editura PIM Iaşi, 2006.
Curseşti, Istoric şi evocări la capăt de veacuri şi milenii, 2009, Editura PIM Iaşi.
Jurnal tardiv început şi fără sfârşit 2007 – 2010, vol II., Editura PIM Iaşi, 2010.
Cotnariul în literatură şi artă, Editura PIM Iaşi, 2011.
Album de familie, fotografii comentate, Editura PIM Iaşi, 2011
Interiorul unui cerc, reeditarea întregită a lucrării „Pastile contra morțíi” Opera Omnia, proză scurtă contemporană, antologie, Editura TipoMoldova, 2012.
Pe fluviu la deal, ediţia a II-a, în colecţia Opera Omnia, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2012.
Reflecţii la reflecţii, Editura PIM Iaşi, 2013
Ion N.Oprea – Omagiu (în colaborare cu Ana Dumitrescu), publicat la PIM Iași, 2012.
Curseşti Neamul petrileştilor, în colaborare cu Ioan Mititelu, Editura PIM Iași, 2014
Prăpădul   roman–  Cu o postfață de prof. Ana Dumitrescu, roman, în format digital.
Jurnal tardiv, vol III, 2011-2014, Editura PIM, 2015
 
.3.REFERINŢE CRITICE:
Ion Hurjui: „O carte deschisă” – cronică la volumul Pastile contra morţii (Convorbiri literare nr.9 (69), pagina 43,septembrie 2001;
Ion Hurjui, cronică la volumul Erotica, în revista Cronica nr.10 din octombrie 2003;
Adina Avram (postfaţă la romanul Vitrina cu fantasme), 1998, Editura Moldova, Iaşi;
Aurel Ştefanachi – în „Pe fluviu la deal”, prezentare pe coperta IV, Editura Moldova, Iaşi 1992; 
Ioana Lupu, Revista „Cântarea României nr. 3 din anul 1988 (cronică la romanul Pe fluviu la deal);
Stelian Baboi – cu referire la întreaga creaţie – în revista Convorbiri literare, Iaşi, Nr.1 din ianuarie 2004, în articolul „Constantin Huşanu un scriitor marginalizat;
Constantin Dram  „Convorbiri literare”,nr.12, decembrie 1998 pag.24 – Antieroii şi seducţia discursului – cronică la „Vitrina cu fantasme”;
Profesorul Emil Alexandrescu pe marginea lucrării „Pastile contra morţii” (în manuscris); .
Ion N.Oprea, Scurte medalioane, Editura PIM Iaşi 2010, Curseşti – odă răzeşimii române, pag.214-217;
Ion N.Oprea, Scurte medalioane, Editura PIM Iaşi, 2011, în postfaţa semnată deConstantin Clisu, referiri la Constantin Huşanu, pag. 548-549;
Cotnariul în literatură şi artă, editura PIM Iaşi, 2011 de Constantin Huşanu, postfaţă de Ion N.OpreaCărţile despre Cotnari merită mai mult;
 „Pro-Saeculum nr.7-8, octombrie-decembrie 2011 – Curseşti – odă răzăşiei române,cronică de Ion N.Oprea;
– Ion HurjuiAcolo unde s-a născut veşnicia, cronică la monografia Curseşti,
– Cotnariul în literatură şi artă, recenzie de Ion N.Oprea, în Elanul nr.18 -2011
 Emilian Marcu, recenzie la „Curseşti  istoric şi evocări la capăt de veacuri şi milenii”, în revista Convorbiri literare, nr.11 (167) noiembrie, pagina 180,  2009;
 Chelaru Marius, recenzie la „Curseşti – istoric şi evocări la capăt de veacuri şi milenii”, în revista Convorbiri literare,  nr.10 (166),pag.186, octombrie 2009 ,Iaşi ;
Ioan Mancaş, postfaţă la Curseşti – istoric şi evocări la capăt de veacuri şi milenii”, Editura PIM Iaşi, 2009, 388 pagini;
-Cotnariul în literatură şi artă, Ed.PIM Iaşi, 2011, microprezentare în Peregrinus, revista Convorbiri literare nr.3 (207), 2013, rubrică realizată de Emilian Marcu.
Ion N. Oprea, prefaţă la lucrarea Reflecţii la reflecţii, Pe portativul anilor, de Constantin Huşanu, Editura PIM Iaşi, 2013.
În  carte intitulată: Emilian Marcu,Vitrina cărţilor (Un deceniu de singurătate… în bibliotecă), editată la PIM Iaşi, în 2013, 644 pagini mă regăsesc la pagina 301 cu o recenzie la monografia „Curseşti”.
În revista Luceafărul Botoșani – din 27 ianuarie 2015  Ion N. OPREA. “Jurnal tardiv… 2011-2014”

În Revista Luceafărul Botoșani  din 13 februarie 2015  Ion N.Oprea «Cronică în trei, cenaclişti de la distanţă: După „Prăpădul” lui Constantin Huşanu, În laboratorul scriitorului, metafora la ea acasă»

 
Telefon: 0754742715
            E-mail : Husanuconstantin@gmail.com