11 aprilie 1924 – Iaşi
Iaşi,Str.Victor Babeş,10 – Sc.A,Et.I,Ap.3
Tel. 0232/410524 şi 0735852354
Debut publicistic: “Ethos”,3-4/1948
Debut editorial: ESPLA,1957
 
Cărţi publicate
 
Satira lui Rabelais,1957»ESPLA,Buc.;
La littérature française du symbolisme au surréalisme,1977,Ed.Universităţii,Iaşi;
Umorul lui Raymond Queneau,1979, Junimea,Iaşi;
Humorul (sinteză istorico teoretică),2 vol.,Polirom,2003,Iaşi.
 
Volume coordonate
 
Direcţii în critica şi poetica franceză contemporană, 1983,Junimea,Iaşi;
L’Analyse du poeme,1987,Ed.Universităţii,Iaşi;
Terminologie poetică şi retorică,1994,Ed.Universităţii,Iaşi.
 
Traduceri
 
 a)din limba franceză:
Raymond Queneau,Florile albastre, 1997, Univers,Buc. (vol.reeditat în 2006,Humanitas,Buc.);
Marc Bloch,Regii taumaturgi,1997,Polirom,Iaşi;
Jean-Paul Kauffmann,Lupta cu îngerul,2007; Humanitas,Buc.
b)din limba germană:
Karl. Emil Franzos,Nuvele (în Nuvela austriacă în sec.XIX),1966,ELU,Buc.;
Hans Erich Nossack,Interviu cu moartea, 1967,ELU,Buc.;
Hans Erich. Nossack, Cel mai tîrziu în noiembrie, 1973,Univers,Buc.;
Johann W.Goethe, Contribuţii la teoria culorilor , 1995, Princeps, Iaşi;
Hans Georg Gadamer, Moştenirea Europei, 1999, Polirom, Iaşi;
Hans Georg Gadamer,Actualitatea frumosului,2000,Polirom,Iaşi;
Ulrich Im Hof,Europa luminilor,2002,Polirom,Iaşi;
Harald Höffding, Humorul ca sentiment vital,2007,Istitutul European,Iaşi.
Studii introductive şi prefeţe (pentru diverse traduceri din franceză şi germană)
Alfred de Musset,Opere alese,Buc.,ESPLA,1959;
Jules Veme, De la pămînt la lună,Buc. ,EPL, 1963
 Roger  Martin du Gard, Jean. Barois,Buc.,ELU,1966
Herve Bazin,Vipera sugrumată si Moartea căluţului, Buc.,ELU,1967;
Edmond Rostand,Gyrano de Bergerac,Buc.,EPL,1969
Raymond Queneau,Amicul meu Pierrot,Buc.,Univers,1971;
Theodor Storm,Cronica despre Grieshuus,Buc.Univers,1972;
Raymond Queneau,Florile albastre, Buc.,Univers,1997;
Harald Höffding,Humorul ca sentiment vital (postfata) Institutul European,Iaşi,2007.
Premii,distincţii,burse,participări la Festivaluri
Premiul Filialei Iaşi a USR,în 2000,pentru traducerea volumului Actualitatea frumosului de Hans Georg Gadamer;
Premiul “Cartea Anului” al Salonului Internaţional de Carte Românească,ed.XII-,Iaşi,2003,pentru Humorul (sinteza istorico-teoretică),vol.I-II; aceeaşi lucrare a fost nominalizaţi de USR pentru premiul de critică şi istorie literară,în 2004.
Ministerul învăţămîntului din Franţa mi-a conferit,în 2002, Ordinul “Les Palmes Academiques”,în grad de cavaler.
Ministerul Invăţămîntului din România mi-a oferit două burse pentru studii la Paris: 1966 şi 1968-1969 şi m-a trimis ca lector de Română la Sorbona IV,în 1974.
Am prezidat şedinţa inaugurală a primului Colocviu Internaţional “Raymond Queneau”,în 1982,de la Verviers (Belgia).