Membru al Uniunii Scriitorilor din România ( 2010)

Membru COPYRO(2009)

Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova  (2007); 

 

–      Nume şi prenume (şi pseudonim, unde este cazul);

Agache Catinca

–      Data şi locul naşterii;

10 februarie 1950; Deleni/Hîrlău, jud. Iași

–      Domiciliul;

Iaşi, Şos. Păcurari, nr.53, bl.547, sc.A, et.3, ap.11.

–      Adresă electronică;

agachecatinca@hotmail.com

–      Telefon fix şi/sau mobil; 0332.448032; 0745.174437

 

STUDII:

2001-2005   Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Doctorat în Filologie

1975 –1980  Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi

                        Facultatea de Filologie, secţia Limba şi literatura română, secundar, Limba şi  literatura franceză

1963 – 1967       Liceul Teoretic Hîrlău, secţia umanistică

          Burse: Bruxelles, Ministerul Culturii din România- Ministerul Culturii din Belgia, 1996.

 

TITLURI  ŞTIINŢIFICE

2006          Doctor în Filologie. Distincţia Cum Laudae, Universitatea ,, Al. I. Cuza” Iaşi

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

2011-2012    Universitatea ,,Apollonia” Iaşi, Facultatea  Ştiinţele Comunicării şi Jurnalism

Profesor asociat

2001– 2009    Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, Catedra de Literatură Comparată şi Estetică

Profesor asociat

1990 -2008     Biblioteca Judeţeană ,,Gh. Asachi” Iaşi

Şef serviciu; Director adjunct; Director

2002 – 2006    Studioul Teritorial de Radio Iaşi

Colaborator

1972 – 1989    Biblioteca Orăşenească Hîrlău

                        Responsabil bibliotecă

                                     Liceul Teoretic Hîrlău; Şcoala Generală Hîrlău

Profesor asociat

1970  –  1972      Şcoala Generală Deleni / Slobozia

Profesor titular

ACTIVITATE  LITERARĂ , CULTURALĂ

 Membru în redacţia revistelor: ,,Lumina” (Serbia),  ,,Feed Back” (Iaşi) ;

Colaborări la revistele: ,,Cronica”, ,,Convorbiri literare”, ,,Dacia literară”, ,,Contact internaţional”, ,,Revista Română”, ,,Analele Bucovinei”, ,,Symposion”, ,,Glasul Bucovinei” (Bucureşti-Cernăuţi, Ucraina), ,,Lumina” (Novi Sad, Serbia), ,,Analele Societăţii de Limbă Română din Voivodina”(Novi Sad, Serbia), ,,Literatura şi Arta” (Chişinău, Republica Moldova), ,,Limba română” (Chişinău, Republica Moldova) ş.a.;

Colaborări la publicaţiile periodice: ,,Libertatea (Panciova, Serbia), ,,Arcaşul” (Cernăuţi, Ucraina), ,,Renaşterea bănăţeană”, ,,Flacăra Iaşului”, ,,Ziua de Iaşi”, ,,Independentul”, ,,Monitorul”, ,,24:Ore”, ,,Opinia”, ,,Evenimentul” ş.a.;

Participări la colocviile revistelor: ,,Convorbiri literare”, ,, Lumina” (Novi Sad, Serbia), ,,Literatura şi Arta” (Chişinău, Republica Moldova), ,,Glasul Bucovinei ”(Cernăuţi, Ucraina);

            Participări la festivaluri de poezie, saloane de carte:,,Sărbătoarea Poeziei”(Iaşi, 1998-2010), ,,Zilele revistei Convorbiri literare”(Iaşi, 1997-2010), Festivalul Internaţional ,,Lucian Blaga” (Lancrăm- Sebeş-Alba Iulia, 2013, 2012, 2007), Festivalul Internaţional de Poezie ,,Mihai Eminescu” (Orşova, 2001); Zilele ,,Mihai Eminescu”(Botoşani, 2006; Cernăuţi, 2008), Festivalul Internaţional studenţesc de creaţie literară ,,Grigore Bostan”(Cernăuţi, 2008-2010), ,,Vasko Popa”(Panciova,Serbia,2005), Festivalul Internaţional ,,Grigore Vieru” (Iaşi-Chişinău, 2011-2013),  Festivalul Internaţional de Poezie ,,Drumuri de spice”(Uzdin, Serbia, 1998, 2000, 2006); Salonul Internaţional de Carte Românească (Iaşi, 1992-2010); Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret (Chişinău, 1996-2013); Salonul de Carte Românească (Cernăuţi, 2004-2007); Salonul de Carte (Novi Sad, 1998); Ziua Limbii Române (Chişinău, 1996-2013, Cernăuţi, 2008).

Participări la congrese (Congresul ,,Mihai Eminescu”, Chişinău, Academia de Ştiinţe, Centrul Mondial ,,M.Eminescu”, 2012, 2013).

 

PRESTIGIUL PROFESIONAL

 Certificat de manager proiect (Ministerul Muncii; Ministerul Educaţiei din România, 2007);

Membru fondator: Fundaţia Europeană ,,Ştefan Lupaşcu” Iaşi (1998), Societatea Culturală ASTRA. Despărţământul ,,Mihail Kogălniceanu” Iaşi (1995);

 Membru de onoare: Cercul literar ,,Lumina – Honoris Causa”, Panciova, Serbia (2005), Societatea de Limbă Română din Voivodina, Serbia (2002); Societatea Literar-Artistică ,,Tibiscus”, Uzdin, Serbia (1999), Comunitatea Românilor din Serbia (1999);

Membru : Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni (2005); Mişcarea Literară Paradoxistă, SUA (1999); Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina ,,Mihai Eminescu, Cernăuţi, Ucraina (1998); Societatea culturală ,,Ginta Latină”(1998); Societatea culturală ,,Mişcarea Naţională pentru Reîntregirea Românilor ”(1998); Societatea culturală ,,Plai mioritic” (1998);  Societatea civică ,,Mihai Eminescu”(1998).

Participări la simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice din ţară şi din străinătate: Iaşi (Academia Română. Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, 2002-2008; Universitatea ,,Al..I. Cuza”,. Facultatea de Litere, Catedra de Literatură Comparată şi Estetică, 2007, 2008;  ASTRA. Despărţământul „Mihail Kogălniceanu”, 2006-2008, Universitatea ,,Apollonia”, Institutul de Cercetări ,,Acad. I. Hăulică”, 2010-2013); Timişoara (Universitatea de Vest, 2007), Alba Iulia  (Congresul Spiritualităţii Româneşti, 2011, 2012), Chişinău (Academia de Ştiinţe, 2011-2013; Biblioteca Naţională, 1992-2007,), Novi-Sad, Panciova, Vârşeţ, Uzdin, (Casa de Presă şi Editură ,,Libertatea”, Panciova, 1998-2013; Societatea de Limbă Română, Novi Sad, 1998-2007, Universitate, Departamentul de Limba şi Literatura Română, Novi Sad, 2007), Bruxelles (Belgia, 1996), Cernăuţi (Universitatea Naţională, Catedra de Filologie Romană şi Clasică, 2000-2009), Moscova (Rusia, Biblioteca Naţională, 2000) ş.a..

DEBUT LITERAR:

Debut publicistic în reviste: 1995, ,,Cronica”, Iaşi , articolul ,,Constantin D. Stahi”.

Debut editorial: 1998, vol. Metafore româneşti din Iugoslavia. (Antologie, tom1. Ediţie îngrijită, prezentări de autori, selecţie şi note bibliografice de Catinca Agache), Iaşi, C.P.E.Cronica.

 

CĂRŢI PUBLICATE ( titlu, an, editură):

personale: Daniel Corbu-un postmodernist orfic, Iaşi, Princeps edit, 2013.; Ion Miloş între contemporani, Iaşi, Princeps Edit, 2012; Ion Miloş.Viaţa şi opera, Bucureşti, Editura Academiei, 2011; Insularii, roman, prefață de Constantin Dram, Iași, Feed Back, 2011;  Literatura română din Voivodina, prefață de  Nicu Ciobanu, Panciova, Libertatea, 2010, 388 p. ;  Lector în bibliotecă. Eseuri,  Iaşi, Vasiliana, 2007, 2009, 134 p. ;  Fenomenul literar din Voivodina (Serbia), Iaşi, Feed Back, 2008, 182 p. ;  Literatură română în ţările vecine 1945-2000, prefață de Constantin Ciopraga, Iaşi, Princep Edit, 2006, 495 p.;  Biblioteconomie. Valori tradiţionale şi moderne, Iaşi, Vasiliana’98, 2007, 241 p.;

în colaborare : Biblioteci în timp. Catinca Agache şi Emanuel Iftodi, Iaşi, Princeps Edit, 2004, 184 p. ; Al. Husar. Biobibliografie, Iaşi, Vasiliana, 2003, 150 p.; ed. reviz. şi ad., 2006, 180 p. ; Ghid enciclopedic. Catinca Agache, Emanuel Iftodi, Iaşi, Universitas XXI, vol.1, 2001, 140 p.; vol.2, 2001, 144 p.; ediţia a 2-a revăzută şi adăugită de Catinca Agache, Emanuel Iftodi şi Marius Chelaru  , 2008, 225 p.; Metafore româneşti din Iugoslavia. Antologie. Ediţie îngrijită, prezentări de autori, selecţie şi note bibliografice de Catinca Agache, Iaşi, Cronica, vol.1, 1998, 268 p.; vol.2. Ediţie îngrijită de Catinca Agache şi Valeriu Stancu, 2000, 240 p. ;

Iaşi. Efigii cultural, bibliografie selectivă, Iaşi, 2002, reeditare 2005, 150 p; Dimitrie Cantemir, domnitor român şi cărturar enciclopedist., bibliografie selectivă, Iaşi,  2003, 105 p .;  Ştefan cel Mare şi Sfânt.  Alexandru Macedonski: 1854-1920. Catalog de expoziţie, (bibliografie),Iaşi, 2004, 60 p.;  Nichita Stănescu: 1933-1983.Catalog de expoziţie (bibliografie),Iaşi, 2003, 60 p; I.L. Caragiale:.1852-1912.Catalog de expoziţie (bibliografie), Iaşi, 2002, 100 p.;

ediţii  îngrijite, prefeţe, antologii :  Ion Miloş. Singur cu Adevărul-Seul avec le Vérité,  ediţie bilingvă, prefaţă, fişă biografică şi de creaţie de Catinca Agache, traducere Maria Augustina Hâncu, Constantin Frosin,  Iaşi, Ars Longa, 2013, 340 p.; Grigore Bostan. A treia chemare, prefaţă de Catinca Agache, Iaşi, Vasiliana’98, 2007, 235 p. Vanghea Mihanj Steryu. Ciuciurlu-a vreariljei: antologhii, prefaţă de Catinca Agache,  Iaşi, Vasiliana’98, 2007, 92 p. ; Poezia Salonului, antologie de texte literare, realizată de Catinca Agache şi Cătălin Bordeianu, Iaşi, 2008.

 

MEDALII, PREMII. DIPLOME, DISTINCŢII

Medalii:

Medalia ,,Meritul Cultural,” clasa a III-a, Preşedinţia României (2005); Medalia ,,Mihai Eminescu”, Preşedinţia Republicii Moldova (2013);

Medalia  Congresului Mondial al Eminescologilor (Chişinău, 2013), Medalia de argint ,,Cernăuţi’600 ”(Cernăuţi, 2008); Medalia ,,90 de ani de la Marea Unire’’(Bucureşti, 2008); Medalia de aur ,,Lumina ’47” (Panciova, 2007); Medalia de Excelenţă ,,Ierusalim – 3000”(Uniunea Scriitorilor de Limbă Română din Israel, 2007);

Premii:

Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (Chişinău, 2011, 2010, 2007);  Premiul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova (Chişinău, 2008); Premiul ,,Meritul cultural”, Salonul Naţional de Carte din Republica Moldova (Chişinău, 2007);  Premiul Salonului Internaţional de Carte pentru Copii (Chişinău, 2012, 2011, 2010, 2008, 2007, 2006);  Premiul ,,Poarta Sărutului”, Societatea de Limbă Română din Voivodina, Serbia (Novi Sad, 2006); Premiul Asociaţiei Bibliotecilor din Republica Moldova (Chişinău 2005); Premiul revistei ,,Tibiscus”, Festivalul internaţional de poezie ,,Drumuri de spice”, Serbia (Uzdin, 2002); Premiul ,, Mihai Eminescu” pentru istorie literară, Festivalul „Mihai Eminescu” (Orşova, 2001);

Distincţii, plachete:

Distincţia de aur ,,Lumina ’47”, C.P.E. ,,Libertatea”, Serbia (Panciova, 2007); Distincţia  specială, Societatea Literar- Artistică ,,Tibiscus” , Serbia (Uzdin, 2002); Placheta de aur ,,Mihai Eminescu” (Orşova, 2001).

Diplome:

Diploma jubiliară ,,Mihai Eminescu-Veronica Micle”, Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni  (Bucureşti, 2000);

Diploma Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Repubicii Moldova( Chişinău, 2012, 2006), Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret din Republica Moldova (Chişinău, 2012, 2011, 2010, 2008, 2007, 2006, 2004 );  Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova (2010), Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani (2007), Salonul Naţional de Carte din Republica Moldova (2008); Biblioteca Naţională Pentru Copii ,,Ion Creangă“ (2008, 2007) Salonul Internaţional de Carte pentru Copii, Uniunea Scriitorilor din  Republica Moldova  (Chişinău, 2010, 2006, 2000), Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (2005), Societatea Literar- Artistică ,,Tibiscus”, Serbia (Uzdin, 2000);  Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret din Republica Moldova (Chişinău, 2012, 2010, 2008, 2007, 2006, 2004,   ); Diploma Salonului Naţional de Carte din Republica Moldova ( 2008); Diploma Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova (2006); Diplomă, Societatea Literar- Artistică ,,Tibiscus”, Serbia (Uzdin, 2000);

Diplomă de excelenţă, Universitatea ,,Al.I.Cuza” Iaşi (2006); Diplomă de excelenţă, Biblioteca Naţională pentru Copii ,,Ion Creangă”din Republica Moldova (2006); Diplomă de excelenţă, Ministerul Culturii şi Cultelor.Casa de Cultură Hîrlău (2005); Diplomă de excelenţă, Biblioteca Judeţeană ,,Gh. Asachi”(Iaşi,2000); Diplomă de excelenţă, Salonul Naţional de Carte, Republica Moldova (Chişinău, 2001); Diplomă de excelenţă, Societatea Culturală ASTRA. Despărţământul ,,Mihail Kogălniceanu Iaşi (2003); Diplomă de excelenţă, Biblioteca Judeţeană ,,Gh. Asachi”(Iaşi,2000);

Diplomă de merit, Societatea de Limbă Română din Voivodina, Serbia  (Novi Sad, 2001); Diplomă de merit, C.P.E. ,,Libertatea”(Panciova, 1999);

Diplomă de recunoştinţă, Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni  (Bucureşti, 2007);

Diplomă de onoare, Congresul Spiritualităţii Româneşti, ediţia a XIV-a (Alba Iulia, 2011),  Diplomă de onoare Universitatea ,,Apollonia” din Iaşi, Institutul de Cercetări ,,Acad. Ion Hăulică” Iaşi (2010), Diplomă de onoare Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni  (Bucureşti, 2010);

Diplomă de fidelitate, Societatea Literar-Artistică ,,Tibiscus”(Uzdin).

 

 LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Franceza: citit, vorbit, scris.