FILIP, ADRIAN, n. 2 iunie 1967, la Iaşi. Scriitor. Membru al Uniunii Scriitorilor din         România. Studii gimnaziale la Şcoala Generală nr. 4, apoi Liceul Emil Racoviţă (1981-1983) şi Liceul Al. I. Cuza (1983-1985) din Iaşi. Se înscrie la Institutul Politehnic Gh. Asachi, după trei ani de studii universitare renunţă, dând curs pasiunii pentru filosofía indiană, istorie şi literatură universală.

Translator şi Director de imagine la firma ECOM Iaşi. Publică schiţe şi nuvele în Dacia literară, Cronica, Convorbiri literare, Timpul etc. în 1992 îi apare volumul de proză Preoteasa zeiţei Khali (Iaşi, editura Cariatide), cu o prefaţă de Val Condurache, volum de debut: despre care au scris Alex. Ştefanescu, Florin Faifer, loan Holban. Nicolae Turtureanu, Liviu Papuc. Publică apoi Stăpânul vieţii este timpul, prefaţă de Nichita Danilov (Iaşi,  Editura Glasul Bucovine 1993 ) , Mai mult decât extazul, prefaţă de Florin Faifer (Iaşi, . Bucovinei, 1996), Dicţionar de filosofîe indiană (Iaşi, Editura  Glasul  Bucovinei, 1996), Dicţionar de istorie a Indiei (Editura  Dosoftei,1998 ). Din 2008 deţine rubrica portrete de la pagina culturală a ziarului “24 ore”

REFERINŢE CRITICE

În volume :

Iaşul Contemporan  , cartea personalităţilor (Cronica , 1993)

În periodice :

Apetroaie,  Ion. În Cronica, nr. 3, 1994; CONDURACHE, Val. În Cronica, nr. 15,1994; DANILOV, Nichita. În Cronica, nr. 19, 1994; FAIFER, Florin. În Cronica, nr. 16-, 1993, Iancu, V. O lucrare de înţelepciune. România liberă, dec. 1996; CREŢU, N. Un autor – două cărţi. Forum cultural, nr. 10, 1996; MARIN, C. Dicţionar de filosofie Forum cultural, nr. 10, 1996; ANTONESEI, L . Un tânăr plin de talente. Monitorul, nr. 269, 1996; ZLĂVOG, Ana Maria. Se spune că nimeni nu e mai tăcut decât preşedintele. Independentul,  nr. 429,      1996.