CURRICULUM VITAE
                Date biografice
 
                Numele şi prenumele: Hulban Horia
                Anul, luna, ziua şi locul naşterii: 1939, august, 15, Satu Mare
                Starea civilă: Căsătorit
                Studii gimnaziale şi liceale:
               
                1950-1956 Liceul “E. Gojdu”, Oradea
                Bacalaureat 1956
                Debut:
                 Ziarul regional „Crişana”, 1956
                Studii universitare
                Localitatea: Cluj-Napoca (1956-1961)
                Instituţia: Universitatea “Babeş-Bolyai”
                Specializarea principală: Limba engleză şi limba română
 
                Doctorat
               
                Localitatea: Cluj-Napoca
                Instituţia: Universitatea “V. Babes-Bolyai”
                Anul :1974
                Titlul tezei: “Tema limbii şi vorbirii în dramaturgia lui George Bernard Shaw din perspectivă stilistică”
                Publicarea tezei: sub forma a două volume de critică şi istorie literară
                G. B. Shaw, O filosofie a limbajului, Editura Graphix, Fundaţia Academică “Petre Andrei”, Iaşi , 1992, ISBN 973-95723-2-4, 156 p.
                George Bernard Shaw – Dramaturgia între limbă şi stil, Fundaţia Academică “Petre Andrei”, Iaşi , Editura Neuron, Focsani, 1994, ISBN 973-96896-0-4, 246 pp.
                  
                Volume:
   1.      Hulban, Horia, (editor şi coautor) Odetta Caufman, Lucreţia Cîrloanţă, Tamara Luca, Areta Voroniuc, Exercises in English Grammar, Universitatea ” Al. I. Cuza”, Iaşi, 1973, 216 pp.
2.       Hulban, Horia, Odette Caufman, Notes on the Evolution of Drama, în Vereş, Grigore, Ştefan Avădanei (ed.), Curs practic de literatară engleză, Anii II-IV, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Vol 1, pp. 58-88 şi textele comentate “G. B. Shaw, Pygmalion, “W. B. Yeats, Cathleen ni Hoolihan”, şi “T. S. Eliot, Murder in the Cathedral
3.       Hulban, Horia, English Lexicology, Universitatea ” Al. I. Cuza”, Iaşi, 1975, retipărită în 1977,  225 pp.
4.       Hulban, Horia, Harry B Caldwell, Good Morning, Children, English for the Kindergarten, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1977, 96 pp.
5.       Hulban, Horia, Brânduţa Popescu, Dumitru Dorobăt, Cugetări engleze, ediţie bilingvă, Hulban, Horia, Preface, antologie, index de autori şi titluri, Editura Albatros, Bucureşti, 1980, XXII + 378 pp.
6.       Hulban, Horia, The English Grammar: Morphology and the Simple Sentence, Universitatea ” Al. I. Cuza”, 1982, 355 pp.
7.       Hulban, Horia, Introduction to English Philology, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, 1982, 164 pp.
8.       Hulban, Horia, A Handbook of Grammatical Analysis in Transformational Generative Grammar, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, 1983, 123 pp.
9.       Hulban, Horia, Bogdan, Mihail, “G B Shaw, Aphorisms and Paradoxes, Ed. Horia Hulban, antologie şi traducere de Mihail Bogdan şi Horia Hulban, Note asupra ediţiei de Horia Hulban, Editura Albatros, Bucureşti, 1983, XXIII + 200 pp.
10.    Hulban, Horia, Ştefan Avădanei, Odette Caufman-Blumenfeld, Dumitru Dorobăţ (ed.), First Symposium of English and American Studies, Iaşi, 1983, 128 pp.
11.    Hulban, Horia, Tamara Lăcătuşu , Călina Gogălniceanu, Competenţă şi performanţă, Exerciţii şi teste de limba engleză, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1984, 426 pp.
12.    Hulban, Horia, Elements of English Semantics, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, 1984, 81 pp.
13.    Hulban, Horia, Grigore Vereş, Dumitru Dorobăţ (ed.), Curs practic de limba engleză pentru anii II-III, Universitatea “Al. I. Cuza”, Facultatea de Filologie, Catedra de Limbi şi Literaturi Germanice, Iaşi, 1986, 302 pp.
14.    Hulban, Horia, Călina Gogălniceanu, traducători, Jerome K. Jerome, Arta de a NU scrie un roman, Cuvânt înainte de Horia Hulban, pp.V-23, Editura Junimea, Iaşi, 1987,  256 p.
15.    Hulban, Horia, The Sentence: From Syntax to Morphology, Vol. I Syntax, Vol. III Morphology, Universitatea ” Al. I. Cuza” Iaşi,1988, 377 pp.
16.    Hulban, Horia, Thomas Walsh (ed.), English Synonyms, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, 1985, 374 pp.,  revised  edition 1988, 290 pp.
17.    Hulban, Horia, Călina Gogălniceanu, traducători, Jerome K. Jerome, Tommy şi prietenii săi şi  Idei trândave, Prefaţă şi note de Horia Hulban, pp.5-16, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989,  ISBN 973-35-0041-0, 288 p.
18.    Hulban, Horia,   îngrijitor de ediţie, George Bernard Shaw, Pygmalion, traducător Petre Comarnescu, Prefaţă, tabel cronologic , note critice de Horia Hulban, pp.V- XXXV, Texte Comentate, Lyceum, Editura Albatros, Bucureşti, 1990,  ISBN 973-24-0010-2, 172 p.
19.    Hulban Horia, G B Shaw – O filosofie a limbajului, Graphix, Fundaţia Academică “Petre Andrei”, Iaşi, 1992, ISBN 973-95723-2-4, 156 pp.
20.    Hulban, Horia, Tehnica cercetării ştiinţifice pentru studenţii Facultăţii de Drept, Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Facultăţii de Psihologie şi Asistenţă Socială, Editura Graphix, Fundaţia Academică “Petre Andrei”, Iaşi,1994, ISBN 973-9163-08-4, 192 pp.
21.    Hulban, Horia, George Bernard Shaw – Dramaturgia între limbă şi stil, Editura Neuron, Focşani, Fundaţia Academică “Petre Andrei”, Iaşi, 1994, ISBN 973-96896-0-4, 247 pp.
22.    Hulban, Horia, Harry B. Caldwell, Hello Children, Editura Teora, Bucureşti, 1996, ISBN 963-601-244-1, 184 pp.
23.    Hulban, Horia, English for You, Editura Editura Răzeşu, Piatra Neamţ, Fundaţia Academică “Petre Andrei”, 1996, ISBN 973-96276-6-9, 232 pp., Ediţia a II-a, 1997, 224 pp.
24.    Hulban, Horia, Harry B. Caldwell, Hellow, Children, Editura Teora, Bucureşti, 1996, ISBN 973-601-244-1, 184 pp., ediţia a II-a, 1997, 224 pp.
25.    Hulban, Horia, Grăunţe de vorbă, Editura Răzeşu, Fundaţia Academică “Petre Andrei”, Piatra Neamţ, 1997, 177 pp.
26.    Hulban, Horia, (editor şi coautor) Dificultăţi lexicale ale limbii engleze, Editura Răzeşu, Piatra Neamţ, 1998, ISBN 973-9676-6-10, 210 pp.
27.    Hulban, Horia, Călina Gogălniceanu, (traducători), Herbert Pilch “Lingvistica empirică”, Prefaţă şi Note de Horia HulbanEditura Răzeşu, 1999, I. S. B. N. 973-99066- 3 + x, 248 pp.
28.    Hulban, Horia , Synonymic Phrases Workbook, Advanced Level, Voices of English Idoim Series 1, 2 volume, Editura Spanda, Iaşi, 1999, ISBN 973-99437-0-5, vol I. 176 pp., vol II 96 pp.
29.    Hulban, Horia, Calina Gogalniceanu, (traducatori), Herbert Pilch “Lingvistica empirica”, Prefata şi Note de Horia HulbanEditura Răzesu, 1999, I. S. B. N. 973-99066- 3 + x, 248 pp.
30.    Hulban, Horia, Syntheses in English Lexicology and Semantics, Perspectives of the English Language Series, 1, Editura Spanda, Iaşi, 2001, ISBN 973-99437-6-4, 292 pp.
31.    Hulban, Horia, Syntheses in English Morphology, Perspectives of the English Language Series, 2, Editura Spanda, Iaşi, 2001, ISBN 973-99437-4-8, 412pp.
32.    Hulban, Horia, The English-Romanian Dictionary of English Homonyms, Seria Dicţionarelor SPANDA, 1, Editura Spanda, Iaşi, 2002, ISBN 973-85601-1-X, 406 pp.
33.    Hulban, Horia, 111Verbs and Their Phrases, Seria Dicţionarelor SPANDA, 2, Editura Spanda, Iaşi, 2002, ISBN 973-85601-2-8, 406 pp.
34.    Hulban, Horia, The BE Dictionary, Seria Dicţionarelor SPANDA, 3, Editura Spanda, Iaşi, 2003, ISBN 973-85601-9-5, 528 pp.
35.    Hulban, Horia, (ed.), Style in Language, Discourses and Literature, Lumen, Iaşi, 2003, ISBN 973-86187-9-7, 362 pp. Ediţia a doua la editura Tehnopress Iaşi, editură acreditată CNCSIS cu ISBN GENERAL 973-702-321-8, ISBN VOL. 973-702-322-6, 362 pp.
36.    Hulban, Horia, (ed., coautor), Style in Language, Discourses and Literature, Lumen, Vol. II,  Iaşi, 2004, ISBN  973-7766-23-6, 360 pp. Ediţia a doua revăzută la editura Tehnopress Iaşi, editură acreditată CNCSIS cu ISBN GENERAL 973-702-321-8, ISBN VOL. 973-702-322-4, 358 pp.
37.    Hulban, Horia, (ed., coautor), Style in Language, Discourses and Literature, Tehnopress, Vol. III,  Iaşi, 2005, ISBN gen. 973-702-321-8, ISBN  973-702-324-2, 306 pp.
38.    Hulban, Horia, From Literature to Grammar, A Practical Course, Perspective of the English Language Series, Pim, ISBN 973-716-127-0, Iaşi, 2005, Vol. I  The Student’s Book, 220 pp., The Teacher’s Book, Key, 54 pp.
39.    Hulban, Horia, (ed., coautor), Style in Language, Discourses and Literature, Tehnopress, Vol. IV, Iaşi, 2006, ISBN GEN 973-702-321-8, 240 pp.
40.    Hulban, Horia, Tamara Lăcătuşu, Călina Gogălniceanu, Exerciţii şi teste de limba engleză pentru competenţă şi performanţă, Polirom, Iaşi. 2007, ISBN 978-973-46-0555-2, 480 pp.
41.    Hulban, Horia, (ed., coautor), Style in Language, Discourses and Literature, Tehnopress, Vol. IV, Iaşi, 2006, ISBN GEN 973-702-321-8, 240 pp.
42.    Hulban, Horia, 111 Verbe englezeşti şi locuţiunile lor specifice, Polirom, Iaşi. 2006, ISBN (10) 973-46-0318-3; ISBN 978-973-46-0553-2; 422 pp.
43.    Hulban, Horia, (ed., coautor), Rodica Albu, Svetlana Angheloni, Carmen Ciobanu, Lucreţia Cîrloanţă, Ligia Constantinescu, Michael Fröhlich, Călina Gogălniceanu, Tamara Lăcătuşu, Eugen Ştirbu, Areta Voroniuc,  Dicţionar de sinonime comentate ale limbii engleze, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, Iaşi, 2006, ISBN GEN 973-703-189-X, ISBN 978-973-703-189-1, 910 pp.
44.    Hulban, Horia, Dicţionar englez-român de expresii şi locuţiuni, Polirom, Iaşi. 2007, ISBN 978-973-46-0419-7; 870 pp.
45.    Hulban, Horia, The BE Dictionary, ediţie revăzută, Polirom, Iaşi. 2007, ISBN 978-973-46-0555-9, 520 pp.
46.    Hulban, Horia, Călina Gogălniceanu, traducători, Jerome K. Jerome, Arta de a NU scrie un roman,   Editura Univers, colecţiile Cotidianul, Bucureşti, 2008,  176 pp.
47.    Rodica Albu, Svetlana Angheloni, Carmen Ciobanu, Lucreţia Cîrloanţă, Ligia Constantinescu, Michael Fröhlich, Călina Gogălniceanu, Tamara Lăcătuşu,  Eugen Ştirbu, Areta Voroniuc,
48.    Horia Hulban, Poveşti pentru copii care nu mai sunt copii şi pentru adulţi care mai sunt copii, Lumen,  Iaşi, 2009, ISBN 978-973-166-172-8, 200 pp.
49.    Hulban, Horia, (ed., coautor), Style in Language, Discourses and Literature, Lumen, Vol. V, Iaşi, 2010, ISBN  978-973-166-193-3, 217 pp.
50. Hulban, Horia, Dicţionar roman-englez de expresii şi locuţiuni, Polirom, Iaşi. 2011