Magda Ursache s-a născut la Bucureşti, la 20 decembrie 1943. A absolvit Colegiul „B.P. Hasdeu” din Buzău şi Facultatea de filologie a Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi, cu diplomă de merit, în 1967.

A lucrat în redacţia revistei „Cronica” (redactor, Secţia Poezie) şi la Universitatea „Al.I. Cuza” (asistent la Catedra de limba română).

A debutat în revista „Cronica” (1968) cu o recenzie la volumul Rod de Cezar Ivănescu. Debut editorial cu volumul A patra dimensiune (eseuri despre poezia contemporană), apărut la Editura „Junimea”, Iaşi, 1973. Bibliografie selectivă: romane: Universitatea care ucide (Editura Timpul, 1995), Astă vară n-a fost vară… (Ed. Institutul European, 1996), Strigă acum… (Ed. Institutul European, 2000), Conversaţie pe Titanic (Ed. Junimea, 2001), Rău de România (Ed. Junimea, 2003), Bursa de iluzii (Ed. Opera Magna, 2005); ediţii critice: Mircea Eliade, Meşterul Manole (studii de etnologie şi mitologie, Ed Junimea, Iaşi, 1992), Mihai Eminescu, Doina (Ed. Timpul, 2000), Mihai Eminescu, Luceafărul (Ed. Timpul, 2001); antologii: Duh şi slovă, antologie de poezie creştină (Ed. Junimea, 2002), Mircea Eliade, Arta de a muri (Ed. Eikon, 2006); publicistică: Bolile spiritului critic. Eseuri atipice (Ed. Libertas, Ploieşti, 2006), Pe muchie de hîrtie (Editura Ideea europeană, Bucureşti, 2007), Să citiţi bine! (Demiurg, Iaşi, 2010) Vieţile cărţarilor contimporani după Magda U. (Ed. Eikon, 2012), Comunismul cu rele şi rele, Editura Eikon, 2013.

Colaborări la „Cronica”, „Convorbiri literare”, „Limbă şi literatură”, „Luceafărul”, „Bucovina literară”, „Oglinda literară”, „Pro Saeculum”, „Vitraliu”, „Revista română”, „Dacia literară”, „Contemporanul. Ideea Europeană”, „Acolada”, „Negru pe alb”, „Spiritul critic”, „Argeş”, „Actualitatea literară”, „Confesiuni”, „Fereastra”, „Cafeneaua literară” etc.

Membră a Uniunii Scriitorilor din România.

Premiul „Duiliu Zamfirescu” pentru volumul Conversaţie pe Titanic, Focşani, 2001; premiul Asociaţiei „Duiliu Zamfirescu” pentru sprijinirea culturii române, Focşani, 2002; premiul Festivalului literar „Mihai Eminescu” pentru Luceafărul, ediţie critică, Suceava, 15 ianuarie 2002, Medalia omagială „Nichita Stănescu”, Ploieşti, 2006, acordată de centrul Judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale, Premiul pentru proză al revistei „Convorbiri literare”, 2006, Premiul pentru eseu-publicistică al Filialei Iaşi a U.S.R., pentru Bolile spiritului critic. Eseuri atipice, Premiul pentru ştiinţa limbii acordat de revista „Argeş”, 2008, Premiul revistei „Contemporanul. Ideea Europeană”, „Pentru patosul revoltei”, 2009.