Nume/prenume: Dumistrăcel Stelian-Traian

Data nasterii: 19 august 1937

Studii : Facultatea de Litere a Universităţii „Al.I.Cuza”, Iaşi (1958); doctor în filologie al aceleiaşi Universităţi (1974); specializări şi stagii de documentare în R.D. Germană (1967, 1969), în R.F. Germania (bursier DAAD – 1975, 1991) şi în Franţa (1977)

Debut : Articole de cultivare a limbii în „Cronica” (1967)

Carti publicate

(Selectiv:) Cărţi de teoria limbii, de stilistică generală şi de antropologie culturală, cu aplicaţie la limba literară, frazeologie şi la limbajul publicistic: Influenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978 (Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române); Lexic românesc. Cuvinte, metafore, expresii, Editura ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980 (ediţia a doua, cu un Supliment de analiză din perspectivă pragmatică, Casa Editorială Demiurg Plus, 2012); Lupta în jurul literei â şi demnitatea Academiei Române, Iaşi, 1993 (autoeditare); Sate dispărute – sate ameninţate. Am muncit o viaţă şi plec într-o dimineaţă, Institutul European, 1995 (Premiul pentru cercetare al revistei „Cronica” şi „Premiul special” pentru cercetare ştiinţifică la Salonul de carte „Gh.Asachi”); Expresii româneşti. Biografii – motivaţii, Institutul European, 1997 (ediţia a II-a, revăzută şi augmentată, Până-n pânzele albe. Expresii româneşti. Biografii – motivaţii, Institutul European, 2001); Jurnal de anchetă, în vol. Ancheta dialectală ca formă de comunicare, Editura Academiei Române, 1997 (p. 257−370); Limbajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcţionale, Institutul European, 2006; Discursul repetat în textul jurnalistic. Tentaţia instituirii comuniunii fatice prin mass-media, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2006

– Ediţie: Eugen Coşeriu, Lingvistică din perspectivă spaţială şi antropologică, Editura „Ştiinţa”, Chişinău, 1994

Alte premii (în afara celor menţionate anterior): Premiul pentru cercetare ştiinţifică al revistei „Cronica” pe anul 1995, pentru volumul NALR. Moldova şi Bucovina. Texte dialectale I/2; Marele Premiu „Coresi” la Salonul Internaţional de Carte SIC 2007, ediţia a 16-a, Chişinău, 2007 şi Premiul „Cartea anului” la Salonul Internaţional de Carte Românească, ediţia a XVI-a, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi”, Iaşi, 2007 pentru colaborare la Dicţionarul explicativ ilustrat al limbii române (DEXI), Chişinău, Editurile Arc şi Gunivas, 2007

– Distincţii: „Doctor Honoris Causa” al Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi (2011) şi al Universităţii „Alecu Russo” Bălţi, R. Moldova (2012).

Contact: steliand@uaic.ro; tel. 0741 112 874.