Născut la 09.05.1943, sat Tutcani, jud. Vaslui

A absolvitFacultatea de filologie – Universitatea Bucuresti

Debut : în anul 1968 în revista Amfiteatru

Volume:

A publicat 13 volume de poezie între care:

Harfele grâului, 1976, Ed. Eminescu (debut prin concurs);

Edena, 1980, Ed. Junimea,

Vânătoarea nocturnă, 1981, Ed. Eminescu;

Lacrima învingătorului, 1984, Ed. Junimea;

Daimonia, 1996, Ed. Geneze; Sunt putred de tine, 1998, Ed. Eminescu;

Domnisoara Cucută, 2001, Ed. Cartea Românească;

Clipa tăind subtire hohotul zăpezii, 2003, Ed. Junimea

Aparitii în antologii :

Nu ucideti pasărea albă, 1985, Ed. Eminescu; Cântecul patriei, 1986, Ed. Albatros;

Gândind ode patriei, 1985, Ed. Albatros;

Poemele Dunării (român-francez), 1998, Edit Pres,

Poezia pădurii, De dragoste – antologia festivalului International Noptile de poezie de la Curtea de Arges, Ed. Academiei Internationale Orient-Occident, 2001

Colaborări, altele

– Fondator si realizator (din 2000) al revistei de cultură Porto-Franco si al festivalurilor nationale Costache Conachi, Grigore Hagiu si Hortansa Papadat-Bengescu

A colaborat la Convorbiri literare, Luceafărul, Contemporanul, România literară, Ateneu, Cronica, Dacia literară, Poesis, Viata românească, Bucovina literară, Porto-Franco

Din 1983 este membru al Uniunii Scriitorilor si al Uniunii Ziaristilor Profesionisti din România; presedinte al Societătii Scriitorilor C. Negri din România cu sediul în Galati