Născută la 4 ianuarie 1948

Domiciliul: Str.Dimitrie Ralet, nr.7, sc.A, et.2, ap.7, Iasi

Debut publicistic în reviste:
de specialitate:
Literatura spaniolă în paginile revistei Convorbiri Literare, Studii de Literatură Universală, Bucuresti, 1977;

de cultură: “Nasterea ultimă a lui Vicente Aleixandre, Convorbiri Literare, nr.5, 1985.

Debut editorial: Lecturi hispanice, Editura Universităstii “Al.I.Cuza” Iasi, 1995
Cărti publicate:

Cărti de autor:

Lecturi hispanice, Editura Universităstii “Al.I.Cuza” Iasi, 1995
Costumbrismul sau auto-imaginea Spaniei în literatură, Editura Universităstii “Al.I.Cuza” Iasi, 1998
Dos calas en la literatura española del Siglo de Oro, Editura Universităstii ”Al.I.Cuza” Iasi, 1999.
Ingeniozitate spaniolă. Specii literare sui-generis, Editura Universităstii “Al.I.Cuza”, Iasi, 2001
Madrid 2000. Interviuri/ Entrevistas, Editura Universităstii “Al.I.Cuza” Iasi, 2003
Traduceri

– Joaquín Gutiérrez, Să murim, Federico (traducere si note), Editura Univers, Colecstia Globus, Bucuresti, 1979
– Madridul sub clar de lună. Proză spaniolă din secolul al XIX-lea  (antologie, traducere, prefastă, tabel cronologic si note), Editura Minerva, Bucuresti, 1992
– Miguel de Unamuno, Sfîntul Martir Manuel cel Bun (traducere, prefastă, tabel cronologic si note), Editura Minerva, Bucuresti, 1996
– Antonio Porpetta, Antologie poetică, Editura Helicon, Timisoara, 1997 (în colaborare cu Dragos Cojocaru)
– Fernando Savater, Etica pentru Amador, Editura Timpul, Iasi 1997
– Dorin Popa, Perdóname/Iartă-mă, Editura Moldova, Iasi, 1999 (în colaborare cu Rafael Pisot)
– Julián Marías, Educastia sentimentală, Editura Junimea, Iasi, 2000
–  Poetas españoles contemporáneos/ Poesti spanioli contemporani, Editura Junimea, Iasi, 2000
– JulIián Marías, Spania în fasta istoriei si a ei însesi (1898-1936), Editura Universităstii „Alexandru Ioan Cuza”

email: danamariadia@yahoo.com
Telefon fix: 0232 26 30 22