1. Nume/prenume:     Bălănescu Sorina

2. Data naşterii:  25 decembrie 1941

3. Studii:  Universitatea „Al. I. Cuza”Iaşi, Facultatea de Filologie, secţia Limba şi literatura rusă (principal) – Limba şi literatura română (secundar) (1964); Limba şi literatra engleză (principal) – Limba şi literatura română (secundar (1972). Doctor în Filologie al Universităţii din Bucureşti (1979).

4. Debut: Poemele lui Maiakovski în traducerea lui Cicerone Theodorescu (în „Analele ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza Iaşi”, secţ. III, tom XIII, 1967, pp.221-232).

5. Cărţi publicate: Dramaturgia cehoviană – simbol şi teatralitate, Editura Junimea, Iaşi, 1983, 173 p.; Simple propoziţii. Încercări de poetică, Editura Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi, 1994; O viată în sute de roluri.Margareta Baciu, Revista “Teatrul azi” (Fundaţia “Camil Petrescu”), Bucuresti, 2002, 176 p.; Peisaj ieşean cu oameni de teatru şi spectacole, Princeps Edit; Iaşi, 2004, 227 p.; Şcoala ieşeană de teatru. Istorie şi actualitate (Coordonator: Anca-Maria Rusu), Editura Artes, Iaşi, 2005, pp. 62-67; 98-102; 114-116; ediţia a II-a – 2010;  Surâzător comediantul trecea. Miluţă Gheorghiu, Revista “Teatrul azi” (Fundaţia “Camil Petrescu”), Bucureşti, 2005, 180 p. Ediţii critice îngrijite: A.P.Cehov, Opere, vol. 1-5 (Ediţie critică de traduceri),(Îngrijire de ediţie, Studiu introductiv, Cronologie, Repere de istorie literară şi Note), Editura Univers, Bucureşti, 1986- 1999; A. P. Cehov, “Stepa” şi alte povestiri;L ogodnica” si alte povestiri (Studiu introductive, note si îngrijire de volum) Editura Polirom Iasi, 2001-2002; Vasile Harea, Dimitrie Cantemir şi fiul său Antioh, Editura Universităţii “Al. I.Cuza” din Iaşi, 1999, 239 p.; Alexandru Zacordoneţ, Probleme de stilistică comparată privind limba română şi limba rusă, Editura Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi, 2000, 284 p.; N. Barbu, Semnul cumpenei. Patru decenii de istorie a Teatrului Naţional “Vasile Alecsandri” Iaşi. 1942-1984, Prefaţă de Florin Faifer, Antologie, note şi indice de nume de Sorina Bălănescu, Editura ARTES, Universitatea deArte “George Enescu” Iaşi, 2010, 680 p. Traduceri: Mihail Roşcin, Anul Nou pe stil vechi. Comedie în patru acte, Direcţia Teatrelor, Ministerul Culturii, Buc., 1980, 100 p.; Mihail Bulgakov, Suflete moarte. Comedie (după poemul Suflete moarte de N.V.Gogol). Teatrul Naţional din Iaşi, 1996, 65 p.; Natalia Reşetovskaia, Soljeniţîn, Editura Mydocenter, Iaşi, 1995, 287 p.; G.V.Ivanova, Pensionarii puterii, Editura Polirom, Iaşi, 1998; V. E. Meyerhold, Despre teatru (Traducere, note şi postfaţă), Fundaţia Culturală “Camil Petrescu”, revista “Teatrul azi” (supliment), Bucureşti, 2011, 231 p.

6. Premii: Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi (1995).

7. Date contact: telefon – 0232 310506