Adrian-Mihail Voica
Născut la 26 august 1938, la Ploiesti.

Poet, critic si istoric literar.

Absolvă liceul I.L. Caragiale din Ploiesti(1995) si Facultatea de Filologie a Universitătii Al.I.Cuza din Iasi(1962).

Din 1962, cu activitate neîntreruptă în învătământul superior, de unde a fost pensionat ca profesor titular în octombrie 2005 de la Facultatea de Litere a Universitătii iesene.

 

Volume publicate

Poezie

 1. Anotimp cu zăpadă (Iasi, Junimea, 1980)
 2. DavinciAna (Iasi, Junimea, 1983)
 3. De vorbă cu Poesis (Iasi, Junimea, 1987)
 4. Hanul cuvintelor (Iasi, Fides, 1999)
 5. Distihuri, (Scrisul prahovean, 2000)
 6. Visul sferic (Iasi, Universitas XXI, 2003)
 7. Poezii cu aripi (Cugetarea, 2005)
 8. Versuri mici, pentru nepoti si bunici (Cugetarea, 2006)
 9. Distihuri noi (Iasi, Panfilius, 2007)
 10. Distihuri respirând catrene (Iasi, Universitas XXI, 2008)

Proză scurtă
– Întoarcerea Penelopei (Iasi, Universitas XXI, 2003)

Teorie critică si istorie literară

 1. Etape în afirmatia sonetului românesc (Iasi, Editura Universitătii Al.I.Cuza, 1996)
  – Versificatie eminesciană (Iasi, Junimea, 1997) – Premiul M. Eminescu, Suceava, 1998
  – Repere în interpretarea prozodică (Iasi, Editura Universitătii Al.I. Cuza, 1998) – Premiul Asociatiei Scriitorilor din Iasi, 1998
  – Poezii cu formă fixă: aplicatii eminesciene (Iasi, Universitas XXI, 2001)
  – Deschiderea cercului, vol. 1-2 (Iasi, Editura Universitătii Al.I. Cuza, 2002, 2003)
  – Fragmentarium eminescian vol. 1-2 (Editura Floare albastră, 2004, 2005)
  – Reverii sub tei (Editura Floare albastră, 2006)
  – Grădinile altora (Iasi, Editura Universitătii Al.I. Cuza, 2007)

Colaborări
Colaborează cu versuri, recenzii si studii la revistele – Iasul literar, Convorbiri literare, Cronica, Steaua, Tribuna, Poezia, Limba română, Limbă si literatură, Revista de istorie si teorie literară, Viata românească, Ateneu, Bucovina literară, Studii eminescologice, Analele stiintifice ale Universitătii Al.I. Cuza, Revista de lingvistică si stiintă literară, Axioma, Citadela, Dacia literară, 13 Plus s.a.

Referinte critice:
Au semnat – Constantin Ciopraga, Zoe Dumitrescu-Busulenga, Gh.Bulgăr, Ovidiu Drimba, Al. Husar, Theodor Codreanu, Constantin Cublesan, Mircea Colosenco, N. Georgescu, Simion Bărbulescu, Laurentiu Ulici, Victoria Dimitriu, Ioan Holban, Ion Apetroaie, Constantin Dram, Leonica Maniu, George Bădărău, Constantin Călin, Adrian Dinu Rachieru, Zenovie Cârlungea, Emil Baltag s.a.