Pseudonim literar: VIOLETA CRAIU

Membru al Uniunii Scriitorilor din România Filiala Iaşi din anul 2006

Nume, prenume: CÂRJAN  GEORGETA

Născută:  Viţulescu ( tatăl: Mihail, mama: Virginia)

Data şi locul naşterii ( zi, lună, an): 07.02.1955, Brăila, Jud. Brăila

Adresa: Brăila, Str. I.C. Brătianu nr. 15, Bloc A 4 Bis, sc. 1, et. 3, ap. 14,

Tel: 0239/ 614277,  mobil: 0744/ 262588

e-mail: violetacraiu@yahoo.com

– ruda prin alianţa cu poetul Panait Cerna – Cerana , jud. Tulcea

STUDII

ü Brăila, Liceul Gheorghe Munteanu Murgoci – profil umanist,

ü Piteşti, Universitatea  ,,Constantin Brâncoveanu’’, Facultatea de Management şi Marketing în afaceri – Brăila, specializarea economist.

ü Galaţi- Universitatea ‚,Dunărea de jos’’- Atestat de competenţă lingvistică – limba engleză- Galaţi 2008, specializarea economie

ü Piteşti, Universitatea  ,,Constantin Brâncoveanu’’, Facultatea de Management şi Marketing în afaceri – Brăila, 2009, specializarea Management în administraţie şi servicii publice, Master

 

ACTIVITATEA  SOCIAL PROFESIONALĂ – funcţii :

Inspector de specialitate la Direcţia de Sănătate Publică Brăila, din anul 1990

Căsătorită, un copil – economist

 

DEBUT PUBLICISTIC:

într-un periodic:

– ,,Bătrânul lui Cazimir’’- fragment din romanul aflat în pregătire – Supliment Cultural – Ziarul Brăileanu,  iunie-august, 2001

– în revistă de cultură şi literatură:

– ,,Sorica’’– proză scurtă, Revista de cultură şi literatură * DUNĂREA* 1/2001, Brăila

 

CĂRŢI PUBLICATE:

 

Debut absolut – volumul independent:

 

 • Ø 1.Romanul ,,Anemona

Editura M.T.M. Prodesign Brăila, 2001

 

 • Ø 2. Volumul:“ Două poveşti – copile drag îmi eşti!”

Editura Olimpiada Brăila,  2002 – trilingv

 

 • Ø 3. Volumul:  ,,Poveşti adevărate’’

Editura Exlibris Brăila ,2002

 

 • Ø 4. Romanul: ,, Agonia fericirii’’

Editura Edmunt Brăila, 2003

 

 • Ø 5. Volumul: ,, Anotimpuri în mov’’- povestiri pentru adulţi

Editura Edmunt Brăila, 2006

 

6. Volumul: ,,Muze sub aparenţe’’ poezii

Editura Fundaţia Libra, Bucureşti -colecţia Poesis, 2010

 

PREMII OBŢINUTE

 ü Premiul I  pentru Poezie ,, Magda Isanos’’  la Festivalul Concurs de poezie şi proză scurtă ,,Magda Isanos– Eusebiu Camilar’’– Udeşti -jud. Suceava, 2003;

ü Premiul revistei ,, Bucovina literară’’ – pentru poezie, Suceava 2003;

ü Menţiune pentru proză scurtă umoristică, la Festivalul Naţional de Umor, Sibiu 2004;

ü Premiu Special pentru eseul ,,Câmpiile albastre – Rezervaţia biosferei în Delta Dunării’’, Universitatea ,, Constantin Brâncoveanu’’ Piteşti, Sesiunea anuală a cercetării ştiinţifice studenţeşti, ediţia a XII-a, Brăila 2004;

 

 • Ø Diploma de excelenţă acordată de oraşul Mărăşeşti jud. Focşani, pentru activitatea depusă în slujba literelor, Mărăşeşti, 2004

 

 • Ø Diploma acordată de Societatea scriitorilor din Ploieşti pentru romanul ,,Agonia Fericirii’’ Ploieşti, 2004

 

 • Ø Premiul I ,, Proza scurtă umoristică’’ Sibiu, 2005

 

 • Ø Premiul oraşului Beiuş pentru poezie, acordat în cadrul Concursului Naţional de Poezie ,, Nichita Stănescu’’, Beiuş, jud Arad, 2005

 

 • Ø Menţiune– ,, Impactul selecţiei negative asupra şcolii şi spaţiului rural’’ Universitatea ,,Constantin Brâncoveanu’’- Sesiunea anuală a cercetărilor ştiinţifice studenţeşti. Ediţia a XIII-a, Brăila, 2005

 

 • Ø Menţiune – ,,Oferta editorială pe piaţă’’ Universitatea ,, Constantin Brâncoveanu’’- Sesiunea anuală a cercetărilor ştiinţifice studenţeşti. Ediţia a XIII-a, Brăila, 2005

 

 • Ø Premiul Special al Juriului ,, Proza scurtă umoristică’’ Sibiu, 2006

 

 • Ø Diploma de excelenţă acordată de Salonul de literatura Axis Libris,- Biblioteca V.A.Urechia Galaţi,- pentru volumul de poezii, ,,Muze sub aparenţe’’, Galaţi, 2011

 

 • Ø Diploma acordată de Societatea scriitorilor Costache Negri şi de revista Porto Franco din Galaţi, pentru activitatea depusă în slujba literelor, Galaţi, 2012

PREZENTĂ ÎN DICŢIONARE ŞI ANTOLOGII

 • Ø Dicţionar bibliografic, bilingv, Ed. Viaţa Medicală Românească, Bucureşti, 2003
 • Ø Almanah Literar – Societatea medicilor scriitori şi publicişti din România, Ed. Viaţa Medicală Românească, Bucureşti, 2003
 • Ø Almanah – Bucovina Literară, Societatea Scriitorilor Bucovineni, Suceava, 2004
 • Ø Dumitru Anghel, Portrete cu variaţiuni pe contra punct, Ed. Zigotto, Galaţi, 2006
 • Ø Antologie  de literatură contemporană brăileană, Ed. ExLibris, Brăila, 2005
 • Ø Aurel Buricea, Scriitori Brăileni de azi, Ed. Danubiu Brăila,  2008
 • Ø Poezie şi proză la Dunărea de jos, Ed. Exlibris, Brăila, 2008
 • Ø Boris Crăciun, Daniela Crăciun Costin, 1500 Scriitori Români clasici şi contemporani, Ed. Porţile orientului, Iaşi 2010
 • Ø Dicţionarul scriitorilor brăileni, Biblioteca judeţeană Panait Istrati, Ed. Proilavia , Brăila , 2010
 • Ø Boris Crăciun, Daniela Crăciun Costin, Dicţionarul scriitorilor români  de azi, Ed. Porţile orientului, Iaşi 2011

 

Date de contact

Acasă după ora 18:  Tel: 0239/ 614277

mobil: 0744/ 262588

e-mail: violetacraiu@yahoo.com