Aura Musat 

(pseudonimul Rodicăi Suiu)

Născută la 15 aprilie 1947, în Iasi.

 

– A absolvit Liceul,,Mihai Eminescu” din Iasi (promotia 1965)
– Licentiată a Facultătii de Filologie  Universitatea ,,Al.I. Cuza”, Iasi (1970).
– Cercetător stiintific, cercetător stiintific principal, la Institutul de Filologie ,,Al. Philippide” Iasi, al Academiei Române (1970-2005).

Debut în reviste: versuri, în revista ,,Iasul literar” (1965).

Volume:

Poezie
Până la asfintit (Iasi, Junimea, 1972),
Tâlcuitorul (Iasi, Junimea, 1977),
Puck umple cu stângăcie paharul, (Iasi, Junimea, 1982),
Fantasma greierului (Timisoara, Helicon, 1996)

Altele:

Versuri traduse,  în  periodice, antologii (în limbile engleză, bulgară, franceză, polonă etc.).

Coautor, sub numele Rodica Suiu, la:
Dictionarul literaturii române de la origini până la 1900 (Bucuresti, Editura Academiei, 1979), Dictionarul general al literaturii române (Bucuresti, Univers Enciclopedic, 2004 si urm.).

Prezentă publicistică, articole de specialitate / critică si  istorie literară, sub aceeasi  semnătură.

Premii, distinctii
Premiul ,,Timotei Cipariu” al Academiei Române pe anul 1979 (Dictionarul literaturii române..., în colaborare),
Premiul pentru interpretare  critică al revistei ,,Convorbiri literare” (1981),
Premiul Asociatiei Scriitorilor din Iasi (1982).