Notă bio-bibliografică

Friedrich Michael (pseudonimul literar al lui Friedrich Mihail Grădinaru) s-a născut în Iași, la 9 ianuarie 1969.

Licențiat în științe juridice; este consilier juridic la Consiliul Judeţean Iaşi.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, din anul 1998.

Debutează cu poezii în Cronica, în anul 1989.

Publică ulterior poezii, eseuri și publicistică în revistele: Cronica, Convorbiri literare, Dialog, Dacia literară, Timpul, Poesis, Vatra, Hyperion, Tiuk, România literară, Viața Românească, Tribuna, Zon@literară.

         A publicat volumele: Eusebeia, Editura Septentrion, Iași, 1991, poezii; Poetică și poezie postmodernistă, Editura Septentrion, Iași, 1994, eseuri; Cuvinte de taină, Editura Septentrion, Iași, 1996, poezii; Cânturi paideice și inițiatice, Editura Junimea, Iași, 1999, poezii; Marea Unificare, Editura T, Iași, 2003, poezii; Mihai Ursachi – poet vizionar, Editura T, Iași, 2004, eseuri; Gnosa, Editura T, Iași, 2005, poezii; Nichita Stănescu – profet al Naturii, Editura Muzeul Literaturii Române, București, 2006, eseuri; Passacaglia, Editura Junimea, Iași, 2009, poezii; Abis, Editura Junimea, Iași, 2011, poezii; Pâine şi vin, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2012, antologie de autor; Calea interiorităţii în poezia vizionară a lui Kocsis Francisko, Editura Junimea, Iaşi, 2014, Dan Damaschin între viziunea unităţii şi adâncirea în sine, Editura Timpul, Iaşi, 2014, Periphyseon: despre Fire – opt rostiri poetice, Editura Zona Publishers, Iași, 2015.

I s-a acordat premiul pentru creație – poezie, la Târgul de Carte Românească, Iași, 2011, pentru volumul Abis.

A tradus din limba germană, împreună cu Mihail Grădinaru, Mistica Orientului și Mistica Occidentului, de Rudolf Otto, lucrare apărută la Editura Septentrion, Iași, 1993.

Este prezent în antologia de poezie în limba engleză City of Dreams and Whispers, de Adam Sorkin, apărută la The Center for Romanian Studies, Iași, Oxford, Portland, 1998 şi în volumul Antologie de poezie română contemporană, apărut la Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2013, în limbile română, franceză, engleză şi germană,  fiind inclus în volumul de istorie literară Literatura română de azi. Poezia – proza, ediţia adăugită, de Ioan Holban, apărut la Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2014 şi în antologia Ziduri între vii, ediţie îngrijită de Paul Gorban şi Vlad A. Gheorghiu, apărut la Editura Zona Publishers, Iaşi, 2014.