Notă bio-bibliografică

Friedrich Michael (pseudonimul literar al lui Friedrich Mihail Grădinaru) s-a născut în Iași, pe 9 ianuarie 1969.

Licențiat în științe juridice, este consilier juridic la Consiliul Județean Iași.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România din anul 1998.

Debutează cu poezii în Cronica, în anul 1989.

Publică ulterior poezii, articole filosofice și eseuri cu tematică poetică în revistele: Cronica, Convorbiri literare, Dialog, Dacia literară, Timpul, Poesis, Vatra, Hyperion, Tiuk!, România literară, Viața Românească, Tribuna, Zon@literară, Expres cultural.

A publicat volumele: Eusebeia, Editura Septentrion, Iași, 1991, poezii; Poetică și poezie postmodernistă, Editura Septentrion, Iași, 1994, eseuri; Cuvinte de taină, Editura Septentrion, Iași, 1996, poezii; Cânturi paideice și inițiatice, Editura Junimea, Iași, 1999, poezii; Marea Unificare, Editura T, Iași, 2003, poezii; Mihai Ursachi – poet vizionar, Editura T, Iași, 2004, eseuri; Gnosa, Editura T, Iași, 2005, poezii; Nichita Stănescu – profet al Naturii, Editura Muzeul Literaturii Române, București 2006, eseuri; Passacaglia, Editura Junimea, Iași, 2009, poezii; Abis, Editura Junimea, Iași, 2011, poezii; Pâine și vin, Editura Tipo Moldova, Iași, 2012, poezii, antologie de autor; Calea interiorității în poezia vizionară a lui Kocsis Francisko, Editura Junimea, Iași, 2014, eseuri; Dan Damaschin între viziunea unității și adâncirea în sine, Editura Timpul, Iași, 2014, eseuri; Periphyseon: despre Fire – opt rostiri poetice, Editura Zona Publishers, Iași, 2015, eseuri, antologie de autor; Iluminările întunecate, Editura Cartea Românească Educațional, Iași, 2020, poezii; Mihail Grădinaru: metodă și sistem, Editura Junimea, Iași, 2024, filosofie.

A tradus din limba germană, împreună cu Mihail Grădinaru, Mistica Orientului și Mistica Occidentului, de Rudolf Otto, lucrare apărută la Editura Septentrion, Iași, 1993.

Este prezent în antologii în limbile română, engleză, franceză și germană, fiind inclus în volumul de istorie literară Literatura română de azi. Poezia – proza, ediția adăugită, de Ioan Holban, apărut la Editura Tipo Moldova, Iași, 2014.

Email: mihailgradinaru1969@gmail.com și gradinaru_mihail@yahoo.com

Telefon: 0725477173