Născut la 15 apr. 1944, în sat Duda-Novaci, com. Duda – Epureni, jud. Vaslui

Domiciliul: sat Duda, corn. Duda-Epureni, jud. Vaslui, cod 737232

Debut publicistic în reviste:în „Flacăra Iasului”, iunie 1963, poezie,
Alma mater”, revistă studentească ieseană, 20 ian. 1971, proză;

 

Debut editorial: Corăbii în septembrie, proză scurtă, ed. Junimea, Iasi 1984;

Cărti publicate:
– Nesomnul patriei, poezie, plachetă editată de Comitetul de Cultură Vaslui, 1980;
– Corăbii în septembrie, proză scurtă, premiu pentru debut în proză pe anul 1984, ed. Junimea Iasi;
– Călăretul de os, proză scurtă, ed. Cartea Românească, Buc.,1991,
– La coada cometei, roman, ed. Porto-Franco, Galati, 1997
– Balada vârstelor, poezie, ed. Cartea Românească, Buc. 2004, cu o introducere a lui Th. Codreanu;
Caligramele destinului (A doua carte a lui Iov), poezie, ed. Timpul, Iasi, 2006;
Terapiile invocatiei, poezie, ed. Timpul, Iasi, 2008;

Colaborări, referinte critice etc.

– publicatii în revistele: Flacăra, Alma mater, Convorbiri literare, Ateneu, Luceafărul, România literară, Porto-Franco, Sinteze, Est, Orizontul literar contemporan, Poezia, Tribuna învătământului, Glasul natiunii etc;

referinte critice:
Th. Codreanu, Cr. Livescu, AL Dobrescu, N. Georgescu, M. Crihană, D. Dragomirescu, Petrus Andrei, V. Dinescu, M. Dinutz, Marian Popa, Ion Baban, Th. Pracsiu, C. Clisu, N.Barbu, V. Talpalaru, Enu Marcu s.a.

Premii, distinctii, participări la festivaluri

  1. Premiul acordat de revista „Flacăra”, pentru texte poetice prezentate în Cenaclul cu acelasi nume, de către cântăretul folk V. Penisoară, Buc.1976;
  2. Premiul pentru debut în proză pe anul 1984, al revistei „Cronica”, Iasi;

– participări la festivaluri si manifestări cu poezia pe plan judetean;

Telefon fix:     0235/437562

telefon mobil: 0720/627204;