Născut la 1 martie 1954 în localitatea Şcheia, judeţul Iaşi.

Urmează şcoala primară şi gimnazială în comuna natală (1961-1969); absolvent al liceului „Emil Racoviţă” – Iaşi şi al Facultăţii de Ştiinţe Juridice – Iaşi.

Este membru fondator al „Studioului de Poezie” Iaşi (1983-1987), unde a citit majoritatea optzeciştilor ieşeni şi nu numai; la reînfiinţarea cenaclului „Junimea” (anii ’75) al societăţii cu acelaşi nume, condus de criticul literar Daniel Dimitriu, a lecturat poezie, numărându-se printre fondatori.

A debutat cu poezii în „Convorbiri literare” şi „Cronica” (1972).

Câştigător al Concursului de Debut al Editurii „Cartea Românească” (1979), împreună cu alţi zece poeţi, unii din ei, nume importante ale poeziei actuale.

Debut în volum cu Norul de marmură (1981) – cele 17 poezii din volum, intitulate Fragment, i-au fost cenzurate.

A colaborat la „Convorbiri literare”, „România literară”, „Cronica”, „Luceafărul”, „Steaua”, „Opinia studenţească”, „Transilvania”, „Viaţa românească” etc.

În ianuarie-martie 1990, se numără printre fondatorii revistei „Moldova” şi ai săptămânalului „Timpul”.

În martie 1990, devine membru fondator al Casei Editoriale Moldova – Iaşi.

În anul 2000 înfiinţează Editura ALFA Iaşi.

În perioada 2003-2005 editează revista „Calea, Adevărul şi Viaţa”.

Între 1995-2009, este redactor la „Coonvorbiri literare”.

Din 2011-prezent, este redactor şef al revistei „Cronica veche”.

 

         Volume publicate:

–          Norul de marmură – Editura „Cartea Românească” Bucureşti (1981) – versuri;

–          Alergarea copacului roşu – Editura „Junimea” Iaşi (1985) – versuri;

–          Semnele şi înfăţişarea – Editura „Cartea Românească” Bucureşti (1989) – versuri;

–          Semnele şi înfăţişarea – Editura „Moldova” Iaşi (1995) – reeditare cu adnotări şi completări;

–          Aproape un cerc – Editura „Alfa” Iaşi (2002) – versuri;

–          Vestirea – Editura „Alfa” Iaşi (2004) – versuri (antologie);

–          Glorie anonimă – Editura „Timpul” Iaşi (2007) – versuri;

–          Purpură şi iarnă – Editura Dacia XXI (2012) – versuri.

Volumele publicate înainte de decembrie 1989 au trecut prin vămile cenzurii acelui timp…!

A obţinut Premiul Uniunii Scriitorilor la Concursul Naţional de Poezie „Nicolae Labiş” – Suceava, 1976 (preşedintele juriului a fost prozatorul Marin Preda).

Pentru volumul „Glorie anonimă” a obţinut, în 2007, Premiul Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iaşi.

A călătorit în U.R.S.S., Bulgaria, Turcia, Ungaria, Germania, S.U.A., Israel, Franţa.

         Au formulat opinii critice asupra poeziei autorului selectiv: Constanţa Buzea, Nicolae Manolescu, Liviu Leonte, Cristian Livescu, Traian T. Coşovei, Laurenţiu Ulici, Alexandru Dobrescu, Lucian Vasiliu, Ioan Holban, Val Condurache, Gheorghe Grigurcu, George Vulturescu, Mircea A. Diaconu, Nichita Danilov, Emil Iordache, Constantin Dram, Gellu Dorian, Emil Nicolae, Al. Spînu, Daniel Lascu, George Bărbulescu, Radu G. Ţeposu, Ion Cristofor, Ion Cozmei, George Bădărău, Tudor Ghideanu, Emil Nicolae, Marin Constantin, Mihai Dinu Gheorghiu, Ion Hurjui, Constantin Huşanu, M.N. Rusu, Victor Sterom, Adi Cristi, Lucian Alexa, Cassian Maria Spiridon, Simion Bărbulescu, Geo Vasile, Aurel Ştefanachi, Raluca Dună, Marius Manta, Horia Gârbea, Manuela Ilie, Mircea Bârsilă.

A fost tradus în suedeză, rusă, spaniolă, franceză, arabă, franceză.

Împreună cu Ştefan Pruteanu, Cassian Maria Spiridon, Ionel Săcăleanu, Aurel Ştefanachi, fraţii Stoica, Titi Iacob a fost organizator al mişcării împotriva dictaturii şi totalitarismului, din 14 Decembrie 1989, de la Iaşi.

În prezent este director al Editurii „Alfa” – Iaşi.

În ianuarie 1990 devine membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Pentru întreaga activitate literară, Preşedinţia României îi conferea, în 2004, medalia Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler.

 

Adresă: Al. „M. Sadoveanu”, nr. 14-16, Iaşi – România

Website: http://cronicaveche.wordpress.com/

E-mail: npanaite@editalfa.ro; cronicaveche@yahoo.com

Tel.: 0332-110800

Office: 0232-216884

Mobil: 0740-570752