Mariana Cristina Bărbulescu, lect. dr.

 Studii:    absolventă a Facultăţii de Litere de la Universitatea ,,Al.I.Cuza”,  Iaşi, secţia engleză- germană

iunie 2000 – examen de doctorat; teza cu titlul Poetica lui S.T.Coleridge. Intre Romantism si Modernism

Activitate profesională:

1976 – 1982  profesoară  de limba engleză  la Liceul industrial ,,Victoria” , Iaşi;

1982 –  1990 asistent la Catedra de  Germanistică

1990 – 2011  lector la Catedra de Germanistică; specializare: literatură, teoria şi practica traducerii;

 

Lucrări  publicate:

 

Goethe und Thomas Mann, ,,Interferenţe culturale româno-germane. Contribuţii ieşene ”, Iaşi , 1982, pp.223-231.

Narrative Constructions in Faulkner’s Fiction: An Exemplification, vol. Primul simpozion de anglistică şi americanistică, Iaşi, 1983, pp.95-97.

Mihai Eminescu: ,,Veneţia”. Metamorfoze, ,,Interferenţe culturale româno-germane. Contribuţii ieşene ”, Iaşi, 1986, pp.162-165.

S.T.Coleridge şi Romantismul german, ,,Zeitschrift der Germanisten Rumäniens”, Bucureşti, 1998, pp.177-180.

Emanoil Grigorowitza, în Internationales Germanistenlexikon 1800-1950, Marbach, Germania.

Ioan Gherghel, Internationales Germanistenlexikon 1800-1950, Marbach, Germania.

Arthur Schnitzlers Traumnovelle, Versuch einer Interpretation, ,,Zeitschrift der Germanisten Rumäniens”, Bucureşti, 2005

Das – gescheiterte – Projekt einer rumänischen Schillergesamtausgabe in Iaşi nach 1989: Schillers Dramen, Jassyer Beiträge zur Germanistik, Iaşi, 2001

 

Traduceri:

Hans Robert Jauss, Din vechi, nou? Tradiţie şi inovaţie în experienţa estetică, ,,Revista de istorie şi teorie literară”, 1985, nr.1, pp.91-105; nr.2, pp. 89-99; nr.3, pp.107-116.

Hans Ulrich Gumbrecht, Atemporalitate care transpare prin timp. Despre atitudinea neistorică a lui E.R.Curtius faţă de istorie, ,,Revista de istorie şi teorie literară”, 1986, nr.4, pp.61-65; 1987, nr. 1-2, pp.73-79.

Karlheinz Stierle, ,,L’homme et l’oeuvre” – Critica literară a lui Saint-Beuve, ,,Dacia Literară”, nr.1, 1990.

●  Hermann Hesse, Gertrud, Bucureşti, Editura Rao, 1999.

● Gisela Bock, Femeia în istoria Europei. Din Evul Mediu pînă în zilele noastre, Iaşi, Editura Polirom, 2002  (menţiune la concursul de traduceri organizat de Uniunea Latină;)

Urs Altermatt, Deznaţionalizarea – un cod cultural al anilor treizeci şi patruzeci, „Secolul XXI”

● Hermann Hesse, Cele mai frumoase povestiri, Bucureşti, Editura Rao, 2004

(nominalizare pentru premiile A.E.R la Tîrgul de carte Bookarest 2004;  premiul literar al Centrului Goethe – Iaşi, 2004)

● Cătălin Dorian Florescu, Drumul scurt spre casă, Iaşi, Editura Polirom, 2006

● Cătălin Dorian Florescu, Maseurul orb, Iaşi, Editura Polirom,  2007

● Heimito von Doderer, Ultima aventură, Un roman cavaleresc, Bucureşti, Ed. Humanitas,  2008

● Günter Grass, Pisica şi şoarecele, Iaşi, Editura Polirom, 2009

● Cătălin Dorian Florescu, Zaira, Iaşi, Editura Polirom, 2010

● Cătălin Dorian Florescu, Jacob se hotărăşte să iubească, Iaşi, Editura Polirom, 2012

În curs de apariţie:

Günter Grass, Ani de cîine, Iaşi, Editura Polirom (2013)