Născută la 21 februarie 1939, în Echimăuti-Orhei, Basarabia

Domiciliul : Piata Unirii n.6, bl. 6, sc.C, etj VI, ap 32, Iasi –

Debut publicistic cu un eseu, Leopardi fabulist, în „ România literară”, l973.

A continuat să colaboreze la diferite reviste literare cu articole privind, prioritar,  receptarea culturii italiene în tara noastră.

Debut editorial Leopardi în România, Bucuresti,Minerva, 1983

Cărti publicate:

  1. Giuseppe Ungaretti si alte contributii literare italiene, Iasi, Ars Longa, 2008,
  2. Miscellanea italica, Iasi, Junimea, 2003,
  3. Eugenio Montale. O lectură a poeziei, Iasi, Universitas XXI, 2002,
  4. Tre correnti letterarie italiane. LUmanesimo, Il Rinascimento e Il Barocco, Iasi, Corson, l999,
  5. Due secoli di letteratura italiana. Il Duecento e Il Trecento, Iasi, MydoCenter, l998; editia a II-a, Corson, 2ooo,
  6. Repere românoitaliene, Iasi, Editura Universitătii Al. I.Cuza, l998,
  7. Antologia della letteratura italiana. Dalle origini al Quattrocento, Iasi, Ed. Universitătii Al.I.Cuza, l979.

 

Burse, participări simpozioane:
Burse de studiu în Italia ( Roma, Urbino, Perugia).Participantă la colocvii si simpozioane pe probleme de literatură italiană si literatură comparată în Italia, Polonia, România.

mail : noracarcaleanu@yahoo.com, telefon : o232 314967.